Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego
Logistyka Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego

2 Agenda Istota planowania Planowanie zapotrzebowania materiałowego
Wielkość partii Zapas zabezpieczający Harmonogramowanie

3 Prognozowanie a planowanie
Co prognozujemy? Pogodę, popyt Co planujemy? Zakupy, zadania POPYT NIEZALEŻNY VS POPYT ZALEŻNY

4 Zapotrzebowanie zależne i niezależne
O zapotrzebowaniu niezależnym mówimy wtedy, kiedy wielkość zapotrzebowania i jego rozkład w czasie określić możemy jedynie w sposób przybliżony np. poprzez sporządzenie prognozy; zapotrzebowanie niezależne to cecha wyrobów finalnych i występuje wszędzie tam, gdzie system produkcyjny styka się ze sferą handlu i dystrybucji; przedsiębiorstwo ma na zapotrzebowanie niezależne ograniczony wpływ i możliwości oddziaływania. Zapotrzebowanie zależne cechuje się tym, że można je precyzyjnie określić / wyliczyć w oparciu o zapotrzebowanie niezależne i powtarzalność części w wyrobie lub normy zużycia materiału

5 Planowanie zapotrzebowania: MRP
MRP opiera się na rozróżnieniu zapotrzebowania zależnego i niezależnego MRP – technika, metoda, strategia? Technika, jeżeli dotyczy pojedynczej pozycji materiałowej Metoda, jeżeli dotyczy planowania na poziomie jednego działu Strategia, jeżeli całe przedsiębiorstwo działa wg tego standardu

6 Definicja i zasilenia informacyjne
MRP - metoda planowania i sterowania zapasami - oparta jest na dwóch krokach: symulacji przyszłej wielkości zapasów prowadzonej na podstawie stanu bieżącego i prognozowanego popytu lub w oparciu o planowane zmiany wielkości zapasów obliczeniu zapotrzebowania na materiały na niższym poziomie złożoności wyrobu w oparciu o jego strukturę Informacje wykorzystywane w metodzie MRP Struktura wyrobu Zapas dysponowany Cykl dostawy / wytwarzania Wielkość partii dostawy

7 Schemat systemu opartego na koncepcji MRP

8 Struktura wyrobu Strukturą wyrobu nazywamy ogół elementów wchodzących w skład wyrobu i relacje jakie pomiędzy nimi zachodzą  Najczęściej w metodzie MRP stosuje się dwie formy opisu struktury wyrobu: Schemat montażowy - poszczególne elementy uporządkowane zostają wg stopni dyspozycji tzn. kolejności w jakiej wchodzą do montażu wyrobu pełny schemat montażowy, w którym uwzględnione są wszystkie elementy wyrobu łącznie z pozycjami z zakupu i kooperacji uproszczony schemat montażowy, uwzględniający tylko pozycje wykonywane w zakładzie (produkcyjny schemat montażowy) Lista materiałowa - w liście materiałowej opis złożoności wyrobu dokonywany jest poprzez rozwinięcie jego struktury a następnie zsumowanie powtarzających się elementów i jednokrotne umieszczenie ich w opisie; powtarzalność danego elementu w wyrobie podawana jest w ujęciu całościowym - na wyrób

9 Struktura wyrobu Schemat montażowy

10 Zapas dysponowany Zapas dysponowany - wielkość zapasu danej pozycji asortymentowej dostępna w danej chwili do zagospodarowania 1) ZD1 = ZD w lokalizacji 2) ZD2 = ZD1 + ZT 3) ZD3 = ( ZD1 ; ZD2 ) - ZZAB 4) ZD4 = ( ZD1 ; ZD2 ; ZD3 ) – R t1 - t2 Zt – zapas w transporcie R- rezerwacje materiału

11 Cykl dostawy / cykl wytwarzania (Lead time)
Cykl dostawy to czas jaki musi upłynąć od momentu złożenia zamówienia na dany materiał/wyrób do momentu fizycznej dostawy danego materiału/wyrobu. Długotrwałość cyklu dostawy powinna być uzgadniana na linii dostawca-odbiorca, ewentualnie szacowana na podstawie danych historycznych Cykl wytwarzania to czas niezbędny do wykonania wszystkich operacji w procesie produkcyjnym danego wyrobu łącznie z czasem wszystkich koniecznych przerw Istnieją trzy podstawowe warianty organizacji cyklu wytwarzania: Wariant szeregowy Wariant równoległy Wariant szeregowo-równoległy

12 ETAPY TWORZENIA HARMONOGRAMU MRP
1. Obliczanie zapotrzebowania netto ZN = ZB - ZD + ZZAB gdzie: ZN - zapotrzebowanie netto, ZB - zapotrzebowanie brutto, ZD - zapas dysponowany, ZZAB - zapas zabezpieczający. 2. Ustalanie wielkości partii 3. Harmonogramowanie

13 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Zapotrzebowanie brutto / netto

14 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Techniki ustalania wielkości partii
Do najczęściej stosowanych technik ustalania wielkości partii produkcyjnych / partii dostawy zaliczyć możemy techniki: Stała wielkość partii Ekonomiczna wielkość partii „Partia na partię”

15 Ekonomiczna wielkość zamówienia
[szt/partię]] Kzp – koszt zamawiania (uruchomienia produkcji) P – popyt roczny Km – koszt magazynowania sztuki na rok

16 Przykład Sklep sprzedaje 2400 piłek w skali roku. Jednostkowy koszt realizacji zamówienia wynosi 110zł. Sklep jest otwarty przez 240 dni w roku. Koszt magazynowania (utrzymania zapasu) wynosi 10 zł na rok. Jaka jest ekonomiczna wielkość zamówienia? Jaką wielkość partii przyjąć do zamówienia?

17 Harmonogram MRP ZB zapotrzebowanie brutto; ZN zapotrzebowanie netto ZD zapas dysponowany; PD plan dostaw PZ plan zamówień Partia dostawy stała = 200 szt/partię Cykl dostawy = 2 JT ZN = ZB - ZD + ZZAB

18

19 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Harmonogram MRP

20 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Harmonogram MRP

21 Zapas bezpieczeństwa (szt.)
Struktura wyrobu przedstawiona jest na rysunku: Element Zapas aktualny (szt.) Zapas bezpieczeństwa (szt.) Zaplanowana dostawa (szt., dni) Czas produkcji/ czas dostawy (dni) A 40 20 1 B 30 30 szt. za 2 dni 4 C 10 40 szt. za 3 dni 5 D 2 E F G Potrzeba 300 szt. wyrobu gotowego A za 14 dni. Oblicz zapotrzebowanie netto dla wyrobu A i każdego z elementów oraz czas rozpoczęcia montażu lub złożenia zamówienia dla danego elementu składowego.

22 Po zajęciach.. Moodle Powtórka Przygotowanie do kolejnych zajęć
DO ZOBACZENIA ZA DWA TYGODNIE 


Pobierz ppt "Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google