Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego

2 Agenda 0 Istota planowania 0 Planowanie zapotrzebowania materiałowego 0 Wielkość partii 0 Zapas zabezpieczający 0 Harmonogramowanie

3 Prognozowanie a planowanie 0C0C o prognozujemy? Pogodę, popyt 0C0C o planujemy? Zakupy, zadania POPYT NIEZALEŻNY VS POPYT ZALEŻNY

4 Zapotrzebowanie zależne i niezależne 0 O zapotrzebowaniu niezależnym mówimy wtedy, kiedy wielkość zapotrzebowania i jego rozkład w czasie określić możemy jedynie w sposób przybliżony np. poprzez sporządzenie prognozy; zapotrzebowanie niezależne to cecha wyrobów finalnych i występuje wszędzie tam, gdzie system produkcyjny styka się ze sferą handlu i dystrybucji; przedsiębiorstwo ma na zapotrzebowanie niezależne ograniczony wpływ i możliwości oddziaływania. 0 Zapotrzebowanie zależne cechuje się tym, że można je precyzyjnie określić / wyliczyć w oparciu o zapotrzebowanie niezależne i powtarzalność części w wyrobie lub normy zużycia materiału

5 Planowanie zapotrzebowania: MRP MRP opiera się na rozróżnieniu zapotrzebowania zależnego i niezależnego MRP – technika, metoda, strategia? 0 Technika, jeżeli dotyczy pojedynczej pozycji materiałowej 0 Metoda, jeżeli dotyczy planowania na poziomie jednego działu 0 Strategia, jeżeli całe przedsiębiorstwo działa wg tego standardu

6 Definicja i zasilenia informacyjne MRP - metoda planowania i sterowania zapasami - oparta jest na dwóch krokach: 0 symulacji przyszłej wielkości zapasów prowadzonej na podstawie stanu bieżącego i prognozowanego popytu lub w oparciu o planowane zmiany wielkości zapasów 0 obliczeniu zapotrzebowania na materiały na niższym poziomie złożoności wyrobu w oparciu o jego strukturę Informacje wykorzystywane w metodzie MRP 0 Struktura wyrobu 0 Zapas dysponowany 0 Cykl dostawy / wytwarzania 0 Wielkość partii dostawy

7 7 Schemat systemu opartego na koncepcji MRP

8 Struktura wyrobu Strukturą wyrobu nazywamy ogół elementów wchodzących w skład wyrobu i relacje jakie pomiędzy nimi zachodzą Najczęściej w metodzie MRP stosuje się dwie formy opisu struktury wyrobu: 0 Schemat montażowy - poszczególne elementy uporządkowane zostają wg stopni dyspozycji tzn. kolejności w jakiej wchodzą do montażu wyrobu 0 pełny schemat montażowy, w którym uwzględnione są wszystkie elementy wyrobu łącznie z pozycjami z zakupu i kooperacji 0 uproszczony schemat montażowy, uwzględniający tylko pozycje wykonywane w zakładzie (produkcyjny schemat montażowy) 0 Lista materiałowa - w liście materiałowej opis złożoności wyrobu dokonywany jest poprzez rozwinięcie jego struktury a następnie zsumowanie powtarzających się elementów i jednokrotne umieszczenie ich w opisie; powtarzalność danego elementu w wyrobie podawana jest w ujęciu całościowym - na wyrób

9 Struktura wyrobu Schemat montażowy

10 Zapas dysponowany Zapas dysponowany - wielkość zapasu danej pozycji asortymentowej dostępna w danej chwili do zagospodarowania 1) Z D1 = Z D w lokalizacji 2) Z D2 = Z D1 + Z T 3) Z D3 = ( Z D1 ; Z D2 ) - Z ZAB 4) Z D4 = ( Z D1 ; Z D2 ; Z D3 ) – R t1 - t2 Z t – zapas w transporcie R- rezerwacje materiału

11 Cykl dostawy / cykl wytwarzania (Lead time) 0 Cykl dostawy to czas jaki musi upłynąć od momentu złożenia zamówienia na dany materiał/wyrób do momentu fizycznej dostawy danego materiału/wyrobu. Długotrwałość cyklu dostawy powinna być uzgadniana na linii dostawca- odbiorca, ewentualnie szacowana na podstawie danych historycznych 0 Cykl wytwarzania to czas niezbędny do wykonania wszystkich operacji w procesie produkcyjnym danego wyrobu łącznie z czasem wszystkich koniecznych przerw 0 Istnieją trzy podstawowe warianty organizacji cyklu wytwarzania: 0 Wariant szeregowy 0 Wariant równoległy 0 Wariant szeregowo-równoległy

12 ETAPY TWORZENIA HARMONOGRAMU MRP 1. Obliczanie zapotrzebowania netto ZN = ZB - ZD + ZZAB gdzie: ZN - zapotrzebowanie netto, ZB - zapotrzebowanie brutto, ZD - zapas dysponowany, ZZAB - zapas zabezpieczający. 2. Ustalanie wielkości partii 3. Harmonogramowanie 12

13 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Zapotrzebowanie brutto / netto

14 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Techniki ustalania wielkości partii Do najczęściej stosowanych technik ustalania wielkości partii produkcyjnych / partii dostawy zaliczyć możemy techniki: 0 Stała wielkość partii 0 Ekonomiczna wielkość partii 0 „Partia na partię”

15 Ekonomiczna wielkość zamówienia Kzp – koszt zamawiania (uruchomienia produkcji) P – popyt roczny Km – koszt magazynowania sztuki na rok [szt/partię]]

16 Przykład 0 Sklep sprzedaje 2400 piłek w skali roku. Jednostkowy koszt realizacji zamówienia wynosi 110zł. Sklep jest otwarty przez 240 dni w roku. Koszt magazynowania (utrzymania zapasu) wynosi 10 zł na rok. Jaka jest ekonomiczna wielkość zamówienia? 0 Jaką wielkość partii przyjąć do zamówienia?

17 Harmonogram MRP ZB zapotrzebowanie brutto; ZN zapotrzebowanie netto ZD zapas dysponowany; PD plan dostaw PZ plan zamówień Partia dostawy stała = 200 szt/partię Cykl dostawy = 2 JT ZN = ZB - ZD + ZZAB

18

19 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Harmonogram MRP

20

21 Struktura wyrobu przedstawiona jest na rysunku: Element Zapas aktualny (szt.) Zapas bezpieczeństwa (szt.) Zaplanowana dostawa (szt., dni) Czas produkcji/ czas dostawy (dni) A402001 B 3030 szt. za 2 dni4 C103040 szt. za 3 dni5 D30002 E20002 F 001 G10004 Potrzeba 300 szt. wyrobu gotowego A za 14 dni. Oblicz zapotrzebowanie netto dla wyrobu A i każdego z elementów oraz czas rozpoczęcia montażu lub złożenia zamówienia dla danego elementu składowego.

22 Po zajęciach.. 0 Moodle 0 Powtórka 0 Przygotowanie do kolejnych zajęć DO ZOBACZENIA ZA DWA TYGODNIE


Pobierz ppt "Logistyka Ćwiczenie 2 Planowanie zapotrzebowania materiałowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google