Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 1Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 1 Zagadnienie transportowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 1Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 1 Zagadnienie transportowe."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 1Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 1 Zagadnienie transportowe

2 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 2Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 2 Historia Zagadnienie transportowe zostało sformułowane po raz pierwszy w 1941 r. jako problem opracowania planu przewozu pewnego jednorodnego produktu z kilku różnych źródeł zaopatrzenia do kilku punktów zgłaszających zapotrzebowanie.

3 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 3Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 3 Model zagadnienia R dostawców pewnego towaru, zaopatruje N odbiorców. Dostawcy dysponują A i jednostkami danego towaru, (i = 1,2,...,R). Zapotrzebowanie każdego z odbiorców wynosi B j jednostek, (j = 1,2,...,N). Każdy dostawca może zaopatrywać dowolnego odbiorcę. Każdy odbiorca może otrzymywać towar od dowolnego dostawcy.

4 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 4Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 4 Model zagadnienia cd Ponadto znane są jednostkowe koszty transportu towaru od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy c ij (i = 1,2,...,R; j = 1,2,...,N) C ij – może również wyrażać czas transportu lub odległość Będziemy wtedy mówić o zagadnieniach transportowych z kryterium czasu, odległości lub kosztu

5 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 5Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 5 Zadanie Należy opracować plan przewozu towaru od dostawców do odbiorców tak, aby łączny koszt transportu był minimalny Plan taki ma określać wielkości dostaw od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy Wielkości te będą zmiennymi decyzyjnymi x ij (i = 1,2,...,R; j = 1,2,...,N)

6 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 6Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 6 Warunki ograniczające Aby model miał rozwiązanie musi być spełniony warunek opisujący podaż i popyt tzn. Łączna podaż dostawców nie może być mniejsza niż łączny popyt. Wyróżniamy dwa rodzaje zagadnienia ze względu na powyższy warunek ZZT – zamknięte zagadnienie transportowe, jeśli warunek jest spełniony z równością OZT – otwarte zagadnienie transportowe, jeśli warunek jest spełniony z nierównością

7 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 7Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 7 Model ZZT (i = 1,2,...,R) Warunek dla dostawców (i-ty dostawca ma dostarczyć tyle towaru ile posiada) Warunek dla odbiorców (j-ty odbiorca ma otrzymać tyle towaru ile potrzebuje) (j = 1,2,...,N) Funkcja celu Minimalny łączny koszt transportu Warunek brzegowy (i = 1,2,...,R; j = 1,2,...,N)


Pobierz ppt "Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 1Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Ćwiczenia 6, Slajd 1 Zagadnienie transportowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google