Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA ŚCIĄGNIĘTA ZE STRONY © Zygmunt Legutko kontakt:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA ŚCIĄGNIĘTA ZE STRONY © Zygmunt Legutko kontakt:"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA ŚCIĄGNIĘTA ZE STRONY www.zygmunt.legutko.edu.pl © Zygmunt Legutko kontakt: legutko@gmail.com

2 ORGANIZACJA TPP i PRODUKCJI W oparciu o: Przygotowanie i organizacja produkcji – laboratorium Autor: Barbara CIECIŃSKA Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów 2004 Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

3 ĆWICZENIE 1 TEMAT: STRUKTURA PROCESU WYTWARZANIA Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

4 LITERATURA: DURLIK – Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Warszawa 1995 DURLIK – Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospodarce rynkowej, Katowice 1993 MUHLEMANN – Zarządzanie. Produkcja i usługi, Warszawa 1995 STRUKTURA PROCESU WYTWARZANIA Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

5 STRUKTURA PROCESU WYTWARZANIA 1.Wiadomości wstępne: System produkcyjny, Analiza procesu wytwórczego, Badanie metod pracy. 2.Przykładowe ćwiczenie. Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

6 Wiadomości wstępne System produkcyjny (definicja): Celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny, eksploatowany przez człowieka, służący wytwarzaniu określonych produktów w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb konsumentów. SYSTEM PRODUKCYJNY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

7

8 Należy zwrócić uwagę na: zsynchronizowanie w czasie dostaw celem minimalizacji czasu oczekiwania na obróbkę bądź montaż lub minimalizacja czasu od wyprodukowania do eksploatacji, zapewnienie właściwych środków transportu oraz środków ułatwiających magazynowanie i wyszukiwanie materiałów, półwyrobów czy wyrobów, obniżenie do minimum strat transportowych i magazynowych poprzez projektowanie struktury z ograniczeniem dróg, zmniejszenie operacji przeładunkowych i obniżenie ich pracochłonności. Wiadomości wstępne SYSTEM PRODUKCYJNY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

9 Proces produkcyjny - element wykonawczy systemu: Proces przygotowania produkcji Proces wytwórczy Proces obsługi klienta i dystrybucji Wiadomości wstępne SYSTEM PRODUKCYJNY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

10 Proces wytwórczy (definicja): Przetwarzanie czynników produkcji w gotowe wyroby lub usługi. Obejmuje działalność polegającą na planowaniu operacji, sporządzaniu harmonogramów, sterowaniu wytwarzaniem – ilością i jakością. Wiadomości wstępne SYSTEM PRODUKCYJNY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

11 Proces wytwórczy dzieli się na: proces wytwórczy podstawowy proces wytwórczy pomocniczy proces wytwórczy obsługowy Wiadomości wstępne SYSTEM PRODUKCYJNY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

12 Proces wytwórczy proces wytwórczy podstawowy: –procesy lub operacje technologiczne, –procesy lub operacje kontroli i pomiarów, –procesy lub operacje transportowe, –procesy lub operacje magazynowania i składowania, –procesy lub operacje złożone w różnoraki sposób z wyżej wymienionych. Wiadomości wstępne SYSTEM PRODUKCYJNY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

13 Proces wytwórczy proces wytwórczy pomocniczy: –utrzymanie ruchu i zapewnienie łączności przedsiębiorstwa z otoczeniem, –transport i zasilanie materiałowe, –zapewnienie sprawności użytkowej infrastruktury, –dostarczanie czynników energetycznych, –gospodarka remontowa, –gospodarka odpadami. Wiadomości wstępne SYSTEM PRODUKCYJNY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

14 Proces wytwórczy proces wytwórczy obsługowy: –obsługa administracyjna, prawna i marketing, –dokumentacja personalna i zatrudnianie nowych pracowników, –zapewnienie odpowiednich warunków pracy, –planowanie i przeprowadzanie szkoleń, –zapewnienie ochrony obiektów, –utrzymanie czystości. Wiadomości wstępne SYSTEM PRODUKCYJNY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

15 Analiza i projektowanie struktury procesu wytwórczego podstawowego: Skala mikro-organizacyjna: –tablica struktury procesu (wyszczególnienie wszystkich faz procesu w komórce produkcyjnej) –schemat struktury procesu produkcyjnego, –opis techniczny procesu. Skala makro-organizacyjna: –schemat lub tabela przebiegu procesu dla każdej części z opisem wszystkich operacji. Wiadomości wstępne ANALIZA PROCESU WYTWÓRCZEGO Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

16 Wiadomości wstępne ANALIZA PROCESU WYTWÓRCZEGO Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

17 Wiadomości wstępne BADANIE METOD PRACY Badanie metod pracy jest uzasadnione, gdy koszty z nim związane nie są wyższe niż spodziewane oszczędności. Przeprowadzenie badania metod pracy wymaga zarejestrowania faktu wystąpienia danej czynności. Powinna ona odbywać się w miejscu i czasie realizacji czynności. Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

18 Metody zapisu zaobserwowanych faktów: karty procesów (jednoznaczny zapis przebiegu procesu, ułatwia analizę i doskonalenie procesu pracy): –karta procesu (dwa symbole: operacja, kontrola), –karta przebiegu (4 symbole ogólne), –wykres przebiegu (przebieg procesu na rysunku komórki produkcyjnej), wykresy ze skalowaną osią czasu (czynności wykonywane jednocześnie lub współbieżnie na wspólnej skali czasu), tablice krzyżowe pomieszczeń. Wiadomości wstępne BADANIE METOD PRACY Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

19 Przykładowe ćwiczenie Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

20

21

22

23

24

25

26

27

28 TEMAT ĆWICZENIA 2: RACJONALNA ORGANIZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO Zygmunt Legutko WSKiZ OTPPiP

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PREZENTACJA ŚCIĄGNIĘTA ZE STRONY © Zygmunt Legutko kontakt:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google