Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczny zapas wysokiego ryzyka – jak go określić?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczny zapas wysokiego ryzyka – jak go określić?"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczny zapas wysokiego ryzyka – jak go określić?
Dr inż. KATARZYNA GRZYBOWSKA

2 Agenda Wprowadzenie Systemy sterowania zapasami
Jak określić bezpieczny zapas wysokiego ryzyka? Podsumowanie

3 Zależność między utrzymywanym zapasem a poziomem obsługi klienta

4 Logistyczna obsługa klienta
to zestaw czynności i wymagań, które zapewniają klientowi oczekiwaną obsługę. to wartość procentowa, która odnosi się do prawdopodobieństwa wystąpienia braku (niedoboru zapasu w magazynie) w cyklu realizacji dostawy. Lp. Współczynnik poziomu obsługi klienta  Poziom Obsługi Klienta POK [%] 1 0,000 50,0 2 0,253 60,0 3 0,524 70,0 4 0,842 80,0 5 1,282 90,0 6 3,891 99,995

5 Zapas zabezpieczający
to bufor, który równoważy rozbieżności popytu (zużycia zapasu) i cyklu realizacji zamówienia (odtwarzania zapasu).

6 Agenda Wprowadzenie Systemy sterowania zapasami
Jak określić bezpieczny zapas wysokiego ryzyka? Podsumowanie

7 Systemy sterowania zapasami
to procedury postępowania, które służą do określenia wielkości partii zamówienia i/lub  wyznaczenia momentu złożenia zamówienia. nie uwzględniają powiązań pomiędzy poszczególnymi asortymentami. można wyróżnić kilka.

8 System dwóch worków dzieli zapas na dwie równe części

9 System sztuka na sztukę pozwala na uzupełnianie zapasów w minimalnych ilościach
Dotyczy zapasów utrzymywanych na potrzeby remontów oraz napraw maszyn i urządzeń.

10 System ciągłego przeglądu wykorzystuje stałą wielkość dostaw oraz zmienny okres między zamówieniami.

11 System okresowego przeglądu wykorzystuje zmienną wielkość dostaw oraz stały okres między poszczególnymi zamówieniami.

12 System min-max wykorzystuje poziomy zapasu: maksymalny, informacyjny i zabezpieczający.

13 Agenda Wprowadzenie Systemy sterowania zapasami
Jak określić bezpieczny zapas wysokiego ryzyka? Podsumowanie

14 Scenariusz lekcji Jak określić bezpieczny zapas wysokiego ryzyka?
Zajęcia w formie mini-wykładu, analizy metody i ćwiczenia. Przywitanie uczniów i czynności wstępne Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i jej etapami Prezentacja w formie mini-wykładu (ok. 10 min.) Zaprezentowanie procedury metody i omówienie przykładu Wykonanie przez uczniów ćwiczenia pod kontrolą nauczyciela Zakończenie lekcji (ok. 5 min.)

15 Zapas wysokiego ryzyka
To produkty, których: nadwyżki zapasu nie mogą być wykorzystane w przyszłych okresach mają bardzo krótki termin ważności, ich wykorzystanie jest bardzo wąskie (zalegających nie można użyć w inny sposób), jeśli nie zostaną wykorzystane muszą zostać wyrzucone lub zniszczone (towary wrażliwe), mogą zostać sprzedane, ale po znacznie niższej cenie (ze stratą dla przedsiębiorstwa). Przykłady: żywe choinki w okresie przedświątecznym po świętach choinki można ewentualnie odsprzedać lub oddać do kompostowni (jako materiał do produkcji kompostu) gazety codzienne lub czasopisma

16 System zapasu jednookresowego
służy sterowaniu zapasami, ale w krótkim horyzoncie czasu. założenia metody: należy porównać potencjalny koszt występowania niedoboru z potencjalnym kosztem wystąpienia nadwyżki nie określa się czasu realizacji zamówienia (okresu uzupełnienia zapasu)

17 Procedura obliczeń Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4
Określenie kosztu wystąpienia niedoboru Krok 2 Określenie kosztu wystąpienia nadwyżki Krok 3 Określenie docelowego poziomu obsługi klienta Krok 4 Określenie docelowego poziomu zapasów

18 Przykład Zapotrzebowanie na świeży sok charakteryzuje się niewielką zmiennością. Produkuje go małe przedsiębiorstwo. Średni popyt świeżego soku na dzień wynosi 152 litry. Określono również odchylenie standardowe tego zapotrzebowania, które oszacowano na poziomie 35 litrów na dzień. Cena zakupu i przygotowania litra soku wynosi 100 zł, natomiast cena sprzedaży przygotowanego soku wynosi 130 zł. Koszt utylizacji niesprzedanego litra soku kształtuje się na poziomie 20 zł.

19 Krok 1 Określenie kosztu wystąpienia niedoboru
Cena zakupu i przygotowania litra soku = 100 zł Cena sprzedaży soku = 130 zł Koszt wystąpienia niedoboru = 30 zł

20 Krok 2 Określenie kosztu wystąpienia nadwyżki
Cena zakupu i przygotowania litra soku = 100 zł Koszt utylizacji niesprzedanego litra soku = 20 zł Koszt wystąpienia nadwyżki = 80 zł

21 Krok 3 Określenie docelowego poziomu obsługi klienta
Koszt wystąpienia niedoboru = 30 zł Koszt wystąpienia nadwyżki = 80 zł Docelowego poziomu obsługi klienta = 27%

22 Krok 4 Określenie docelowego poziomu zapasów
Średnie zapotrzebowanie = 152 litry / dzień Odchylenie standardowe zapotrzebowania = 35 litrów /dzień Dystrybuanta, określona z tablic statystycznych Dla docelowego poziomu obsługi klienta należy określić wartość dystrybuanty rozkładu normalnego. Odszukujemy wartość z tablic statystycznych rozkładu normalnego równą wartości docelowego poziomu obsługi klienta. Patrz: dodatek do zadań – „Dystrybuanta rozkładu normalnego N(0,1)"

23

24 Krok 4 Określenie docelowego poziomu zapasów
Średnie zapotrzebowanie = 152 litry / dzień Odchylenie standardowe zapotrzebowania = 35 litrów /dzień Dystrybuanta, określona z tablic statystycznych Dla docelowego poziomu obsługi klienta należy określić wartość dystrybuanty rozkładu normalnego. Odszukujemy wartość z tablic statystycznych rozkładu normalnego równą wartości docelowego poziomu obsługi klienta. Patrz: dodatek do zadań – „Dystrybuanta rozkładu normalnego N(0,1)" Docelowy poziom zapasów = 131

25 Agenda Wprowadzenie Systemy sterowania zapasami
Jak określić bezpieczny zapas wysokiego ryzyka? Podsumowanie

26 Analiza metody Jeśli koszty wystąpienia niedoboru i nadwyżki są takie same to docelowy poziom obsługi będzie równy 50% Jeśli koszt wystąpienia nadwyżki jest większy od kosztu niedoboru to docelowy poziom obsługi będzie poniżej 50% Jeśli koszt wystąpienia niedoboru jest większy od kosztu nadwyżki to docelowy poziom obsługi będzie powyżej 50%

27 Dziękuję za uwagę Uwagi, spostrzeżenia i komentarze:


Pobierz ppt "Bezpieczny zapas wysokiego ryzyka – jak go określić?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google