Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” Warszawa, 21 czerwca 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” Warszawa, 21 czerwca 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” Warszawa, 21 czerwca 2012r. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 1

2 2 Klastry jako płaszczyzna współpracy przedsiębiorstw, nauki, samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu.

3 Powstanie inicjatywy: Kędzierzyn-Koźle Listopad 2009 r. Skład: 13 - przedsiębiorstw, 4 - Instytucje otoczenia biznesu, 3- Instytucje wspierające, Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 3

4 MISJA: Tworzenie sprzyjających warunków dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw wiążących swój rozwój z Odrą i Kanałem Gliwickim Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 4

5 Cele strategiczne: Rozwój transportu towarowego, Upowszechnienie turystyki wodnej, Odra jako źródło odnawialnej energii, Woda jako dobro i jej wykorzystanie Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 5

6 6

7 Zadania do realizacji: I. Poprawa warunków żeglugi na Odrze i Kanale Gliwickim. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 7

8 II. Regulacja Odry Powiązanie z pozyskiwaniem kruszywa Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 8

9 Rozwiązania stosowane obecnie na Odrze Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 9

10 Innowacyjne rozwiązanie urządzenia pogłębiająco odwadniającego. Rysunek 1. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 10

11 Pozyskiwanie biomasy z terenów zbiorników wodnych i rzek. Usuwanie powalonych drzew z brzegów rzeki Podejmowanie konarów drzew płynących rzeką Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 11

12 Rysunek 2. Schemat poglądowy wielofunkcyjnego statku pływającego do prac konserwacyjno naprawczych urządzeń hydrotechnicznych. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 12

13 III. Budowa elektrowni wodnych Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 13

14 Budowa elektrowni wodnej w Kędzierzynie – Koźlu Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 14

15 IV. Rewitalizacja Kozielskiego Portu i rozwój stoczni Odbudowa infrastruktury portowej Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 15

16 Demontaż ostatniego dźwigu w Koźu Porcie fot. A. Kopacki Wykorzystanie portu dla utworzenia centrum logistycznego Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 16

17 Budowa obiektów pływających w stoczni Damen związana jest z korzystaniem z najnowszych rozwiązań techniki. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 17

18 V. Budowa wielozadaniowych zbiorników w Kotlarni i Raciborzu.. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 18

19 Zbiornik w Kotlarni: Pojemność ok. 40 mln m. szesc. w tym ok. 25 mln roboczej pojemności, Długość 7,5 km, Szerokość ok. 2,5 km. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 19 ego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20 2. udowa wielozadaniowych zbiorników: w Raciborzu i Kotlarni Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 20

21 VI. Rozwój „zawodowej” turystyki wodnej pomiędzy Wrocławiem a Gliwicami, w przyszłości i Raciborzem. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 21

22 Rozwój imprez masowych związanych z rekreacją Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 22

23 VII. Promocja spraw Odry Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 23

24 Pierwsza konferencja odrzańska Gospodarcze wykorzystanie Odry i Kanału Gliwickiego - szansą na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw regionu Opole 23 kwietnia 2010 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 24

25 Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 25

26 Druga konferencja Odrzańska Rozwój powiązań kooperacyjnych nauka, przemysł, samorząd, Kanał Odra – Dunaj – Łaba szansa czy konieczność? Kędzierzyn-Koźle 18.11.2011 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje

27 27

28 Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 28 Trzecia konferencja odrzańska Odra 2012 – historia, rzeczywistość, drogi rozwoju. Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle 28 i 29.09.2012 r.

29 Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 29 Program konferencji: Dzień pierwszy – Gospodarka regionu blisko czy daleko od Odry? 1.Gabriela Tomik - Rząd, samorząd, parlament, przedsiębiorcy dla Odry - od sł ó w do czyn ó w w 2012 roku. 2.Odra jako zintegrowany obszar absorpcji r ó żnych funduszy w perspektywie finansowej 2014- 2020 UE – poziom strategiczny i operacyjny. 3.Janusz Bialic - Stocznie na g ó rnej i środkowej Odrze pozytywny wpływ na bilans miejsc pracy w regionie. 4.Janusz Przybyła - Specjalistyczny port rzeczny Grupy FAMET w Opolu- ważne dopełnienie łańcucha produkcji zaawansowanych wyrob ó w dla energetyki. 5.Sebastian Gałosz - Wpływ kozielskiego portu na rozw ó j regionu - efekt synergii i oddziaływania. 6.Josef Tobola Centrum Logistyczne Gorzyczki. (TILC ). 7.Jan Pyś Regulacja Odrzańskiego Systemu Wodnego przez historię do przyszłości. 8.Turystyka i gospodarka a środowisko i potrzeby społeczne – granice r ó wnowagi w odrzańskim ekosystemie. Dzień drugi – Wpływ Odry na życie mieszkańc ó w - historia i perspektywy na przyszłość 1.Dr Marcin B ö hm, Piastowie Śląscy wobec żeglugi odrzańskiej od XIII do XV wieku. 2.Prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski, Odra w dziejach militarnych Śląska i Pomorza. 3.mgr Robert Słota, Twierdze nadodrzańskie. 4.Prof. dr hab. Stanisław Wojciech Czaja, Powodzie w dorzeczu g ó rnej Odry na przestrzeni dziej ó w. 5.Porty Odrzańskie w Koźlu i Opolu Zakrzowie. 6.mgr Sroka, Śluzy na Odrze a jej żeglowność. 7.mgr Arleta Ciupińska, Odra w historiografii polskiej i niemieckiej. Przejazd statkiem pomiędzy Krapkowicami i Sławięcicami.- po zakończeniu pierwszego dnia konferencji - seminarium w trakcie rejsu na Odrze

30 Nie byłoby tych wszystkich działań, gdyby nie było projektu KIGNET – Innowacje oraz przychylności, zrozumienia i poparcia ze strony kierownika projektu Pani Barbary Kosickiej oraz osobistego zaangażowania w powstanie i rozwój naszej inicjatywy klastrowej Pani Danuty Lepuckiej, kierownictwa i całego zespołu NOT FSNT Rady w Opolu, za co w imieniu uczestników klastra serdecznie dziękuję. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 30

31 Dziękuję za uwagę, dr Bogdan Tomaszek, Autorzy zdjęć: Michał Szyndzielorz, Andrzej Kopacki, skorzystano również z archiwum Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Konferencja podsumowująca realizację projektu KIGNET Innowacje 31


Pobierz ppt "Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” Warszawa, 21 czerwca 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google