Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie konsultacyjne. Czym jest budżet obywatelski ? Budżet obywatelski - proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję oraz bezpośredni wpływ na decyzje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie konsultacyjne. Czym jest budżet obywatelski ? Budżet obywatelski - proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję oraz bezpośredni wpływ na decyzje."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie konsultacyjne

2 Czym jest budżet obywatelski ? Budżet obywatelski - proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję oraz bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli.

3 Podstawy prawne Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Uchwała nr 43/V/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

4 Budżet Obywatelski Śremu Od pomysłu do realizacji

5 Budżet Obywatelski Śremu - podział

6 Projekty lokalne Projekt o charakterze lokalnym - dotyczy potrzeb mieszkańców obszaru miejskiego (teren w granicach administracyjnych miasta Śrem) lub obszaru wiejskiego (teren w granicach sołectw). 125.000 zł - projekty o charakterze lokalnym dla obszaru wiejskiego, 125.000 zł - projekty o charakterze lokalnym dla obszaru miejskiego

7 Projekty ogólnogminne Projekt o charakterze ogólnogminnym - spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę środków projektu lokalnego, dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru gminy Śrem, miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego z obszarów gminy Śrem. 250.000zł - na projekty o charakterze ogólnogminnym

8 Budżet Obywatelski Śremu - Pomysł Opracowanie pomysłu Zgłaszający: wiek >16 lat mieszkaniec gminy Śrem

9 Budżet Obywatelski Śremu - Pomysł Jakie projekty można zgłosić? Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: sportu, rekreacji, edukacji, zdrowia, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny, np.: budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni lub nie związany z inwestycjami, np.: zajęcia pozalekcyjne, festyn czy koncert.

10 Budżet Obywatelski Śremu – Poparcie pomysłu Poparcie pomysłu lista z podpisami 15 osób w wieku minimum 16 lat skan listy z podpisami do formularza online lub oryginał do wniosku możliwość poparcia więcej niż jednego projektu formularz listy poparcia dostępny na stronie Budżetu Obywatelskiego Śremu

11 Budżet Obywatelski Śremu – Złożenie formularza Zgłoszenie formularza od 1 maja do 31 sierpnia 2015 r. zalogowanie i wypełnienie formularza na stronie internetowej możliwość zapisywania wersji roboczych projektów online możliwość opracowania oraz poparcia więcej niż jednego projektu przygotowanie wstępnego kosztorysu projektu

12 Budżet Obywatelski Śremu – Złożenie formularza Warunki, jakie musi spełniać projekt: musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku - 2016, musi być zlokalizowany na terenie będącym własnością gminy Śrem - w przypadku projektów związanych z powstaniem infrastruktury. Na terenach nie należących do gminy Śrem mogą być organizowane, np. wydarzenia typu koncert czy festyn, ale trzeba uzyskać zgodę właściciela na ich udostępnienie musi mieścić się w zadaniach własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym

13 Budżet Obywatelski Śremu – Złożenie formularza Warunki, jakie musi spełniać projekt: nie może być projektem częściowym, który wymagałby kontynuacji w kolejnych latach, np. nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej czy tylko jednej z wielu części zadania; w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2016, całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli przeznaczonej na projekty o charakterze ogólnogminnym lub lokalnym

14 Budżet Obywatelski Śremu – Złożenie formularza Materiały do opracowania projektu

15 Budżet Obywatelski Śremu – Weryfikacja projektów Weryfikacja - kryteria: możliwość realizacji w ciągu jednego roku: aspekty techniczne, technologiczne, organizacyjne, przestrzenne; zgodność z zadaniami własnymi gminy (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym); wartość realizowanego zadania (wartość kosztów nie może być większa od puli przeznaczonej na budżet obywatelski w kategoriach zadań, tj. lokalnych i ogólnogminnych).

16 Budżet Obywatelski Śremu – Weryfikacja projektów Projekty weryfikuje Zespół Budżetu Obywatelskiego: Bartosz Żeleźny, Hanna Brukarczyk, Magdalena Panke, Dorota Tomyślak, Szymon Wasielewski, Bartosz Edwarczyk, Jakub Wawrzyniak.

17 Budżet Obywatelski Śremu – Weryfikacja projektów W przypadku niekompletnego wniosku - 7 dni na uzupełnienie braków. Nieuzupełnione projekty nie przechodzą do dalszego etapu. Po weryfikacji utworzone zostaną dwie listy projektów: lokalnych i ogólnogminnych, na które będzie można zagłosować.

18 Budżet Obywatelski Śremu – Promocja projektów Po weryfikacji utworzone zostaną dwie listy projektów: lokalnych i ogólnogminnych, na które będzie można zagłosować. Środowiska zaangażowane w poszczególne projekty mogą prowadzić własne akcje informacyjne oraz promocyjne Pełna lista projektów zaklasyfikowanych do etapu głosowania zostanie upubliczniona w mediach.

19 Budżet Obywatelski Śremu – Głosowanie Głosowanie odbędzie się od 20 do 29 listopada 2015 r. Udział w głosowaniu: mieszkańcy gminy Śrem ukończenie w dniu głosowania wieku 16 lat Głosowanie wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej.

20 Budżet Obywatelski Śremu – Głosowanie Głosowanie przez oddanie maksymalnie 2 głosów: na jeden projekt lokalny (miejski lub wiejski), na jeden projekt ogólnogminny. Głosowanie bez określonego progu frekwencji Stanowiska dostępu do Internetu: w Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1 w Bibliotece Publicznej w Śremie, ul. Grunwaldzka 10

21 Budżet Obywatelski Śremu – Ogłoszenie wyników Ogłoszenie wyników w dniu 30 listopada 2015 r.

22 Budżet Obywatelski Śremu – Realizacja projektów Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów do wyczerpania puli środków odpowiednio na poziomie lokalnym i ogólnogminnym.

23 Spotkania informacyjne 30 marca 2015 - g. 9.00 Spotkanie wewnętrzne – Urząd Miejski w Śremie 31 marca 2015 - g.13:30 Konferencja prasowa 8 kwietnia 2015 - g.8:50 Spotkania z uczniami szkół średnich - ZSE 8 kwietnia 2015 - g.18:00 Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w Nochowie 9 kwietnia 2015 - g. 10.45 Spotkania z uczniami szkół średnich - ZSP 22 kwietnia 2015 - g. 9.40 Spotkania z uczniami szkół średnich – ZST 22 kwietnia 2015 - g. 10.00 Spotkanie z sołtysami - Urząd Miejski w Śremie 28 kwietnia 2015 – g. 9.45 Spotkania z uczniami szkół średnich - ZSO 28 kwietnia 2015 - g. 17.00 Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami – Biblioteka 29 kwietnia 2015 - g. 17.00 Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w Zbrudzewie 6 maja 2015 - g. 17.00 Spotkanie konsultacyjne - Kinoteatr Słonko

24 Spotkania informacyjne 13 maja 2015 - g. 17.00 Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w Krzyżanowie 20 maja 2015 – g. 18.00 Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w Pyszącej

25


Pobierz ppt "Spotkanie konsultacyjne. Czym jest budżet obywatelski ? Budżet obywatelski - proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję oraz bezpośredni wpływ na decyzje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google