Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krosno Odrzańskie, 26 lutego 2015 r.. Idea – dialog mieszkańców z władzami gminy Podstawy formalne: Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krosno Odrzańskie, 26 lutego 2015 r.. Idea – dialog mieszkańców z władzami gminy Podstawy formalne: Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Krosno Odrzańskie, 26 lutego 2015 r.

2 Idea – dialog mieszkańców z władzami gminy Podstawy formalne: Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych i dlatego regulują go dwa dokumenty: Uchwała Rady Miejskiej Zarządzenie Burmistrza

3 Etapy: do 30 listopada 2014 r. - zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych (koszt realizacji pojedynczego projektu nie mógł przekroczyć 72 tys. zł), do 23 grudnia 2014 r. – weryfikacja zgłoszonych propozycji, do 9 stycznia 2015 r. – publikacja zakwalifikowanych zadań, 19-30 stycznia 2015 r. – głosowanie mieszkańców do 27 lutego 2015 r. – ogłoszenie wyników

4 Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego: -Grzegorz Garczyński – Przewodniczący, -Anna Januszkiewicz - Członek -Ilona Ogiba – Członek, -Tomasz Miechowicz – Członek, -Radosław Sujak – Członek,

5 Liczba zgłoszonych zadań – 78 Liczba zadań spełniających wymogi formalne i merytoryczne – 22 Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach – 14 820 Liczba osób, która wzięła udział w konsultacjach – 6 234 Frekwencja – 42,06 % Liczba wybranych zadań – 5

6 Liczba zadań, które uzyskały największą ilość głosów oraz których suma szacunkowych wartości mieści się w puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2015 Łączny szacunkowy koszt – 358 000 zł

7 Liczba zgłoszonych zadań – 134 (78) Liczba zadań spełniających wymogi formalne – 47 (22) Liczba osób, która wzięła udział w konsultacjach – 4426 (6234) Frekwencja – 29,44%(42,06 %) przy liczbie uprawnionych ok. 15 tys. Liczba wybranych zadań – 5 (5) Koszt łącznie – 330 000 zł (358 000 zł)

8 Budowa chodnika we wsi Wężyska od posesji nr 77 do 110 (ok. 350 m). Liczba głosów: 680 Szacunkowy koszt: 72 000 zł

9 Wymiana nawierzchni asfaltowej – odcinek drogi gminnej Gostchorze od drogi wojewódzkiej do jeździeckiego klubu sportowego (ok. 300 m). Szacunkowy koszt: 72 000 zł Liczba głosów: 689

10 Oświetlenie wsi Marcinowice (dokończenie oświetlenia ulicy od nr 48 do 78 + rozpoczęcie robót na odcinku od nr 8 do nr 3 - co druga lampa). Szacunkowy koszt: 72 000 zł Liczba głosów: 720

11 Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Stary Raduszec, Szklarka Radnicka, Strumienno, Sarbia, Radnica, Nowy Raduszec, Kamień, Gostchorze, Chyże, Brzózka. Szacunkowy koszt: 72 000 zł Liczba głosów: 741

12 Oświetlenie Łochowice- Bielów. Szacunkowy koszt: 70 000 zł Liczba głosów: 1363

13


Pobierz ppt "Krosno Odrzańskie, 26 lutego 2015 r.. Idea – dialog mieszkańców z władzami gminy Podstawy formalne: Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google