Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O projekcie Efektem projektu o nazwie „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O projekcie Efektem projektu o nazwie „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem."— Zapis prezentacji:

1

2

3 O projekcie Efektem projektu o nazwie „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-PUAP” jest otwarcie się tarnobrzeskiego urzędu na obsługę obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Każdy, kto założy swoje indywidualne konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) i posiada ważny, kwalifikowany podpis elektroniczny może złożyć do urzędu elektroniczny formularz służący np. zrejestrowaniu działalności gospodarczej lub wypełnieniu obowiązku złożenia deklaracji podatkowej. Może to zrobić przy wykorzystaniu własnego komputera, nie opuszczając mieszkania lub poprzez automatyczną kancelarię, czyli urzędomat, który jest urządzeniem przyjmującym także dokumenty w formie papierowej i na życzenie wydającym potwierdzenie odbioru. W Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych ustawiono infomaty, czyli elektroniczne kioski informacyjne przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

4 e-PUAP E-PUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to bezpieczny portal, na którym obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Otwiera dostęp do formularzy elektronicznych, zgromadzonych w Katalogu Usług Publicznych daje możliwość wyszukania oraz pobrania opublikowanego wzoru formularza elektronicznego. Umożliwia skorzystanie z usług po założeniu indywidualnego konta użytkownika. Wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5 Formularz elektroniczny
„Elektroniczny druk urzędowy" z wolnymi miejscami przeznaczonymi na wpisanie wymaganych informacji. Wypełniony i opatrzony podpisem elektronicznym może zostać przestany do odpowiedniego urzędu, celem załatwienia określonej sprawy. Do pobrania na platformie e-PUAP, dostępny w Katalogu Usług Publicznych, udostępnionym przez Powiat m. Tarnobrzeg. Udostępnione przez Urząd Miasta Tarnobrzeg wzory formularzy dotyczą m.in.: deklaracji i informacji podatkowej, rejestracji działalności gospodarczej, dokonania zmian we wpisie do ewidencji, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej (w ramach tzw. „jednego okienka").

6 Podpis elektroniczny To technika potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie informacji drogą elektroniczną. Musi spełniać te same warunki co podpis zwykły, tzn. powinien być trudny lub niemożliwy do podrobienia, stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z dokumentem. Służy nie tylko do wymiany dokumentów elektronicznych, ale również pełnej obsługi prawnej dla prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę. Rozpoczyna nową erę w administracji i w biznesie.

7 Elektroniczny system obiegu dokumentów EDICTA
Jest to oprogramowanie pozwalające na elektroniczną rejestrację pism i wniosków złożonych przez obywateli do Urzędu Miasta Tarnobrzeg, w różnej postaci (elektronicznej, za pośrednictwem platformy e-PUAP, lub papierowej). Umożliwia przetwarzanie treści dokumentów papierowych na postać elektroniczną. Usprawnia zarządzanie sprawami. Jest otwarty na klienta poprzez integrację z systemem e-PUAP.

8 infomat To wszechstronne urządzenie multimedialne
wykorzystywane jako Publiczny Punkt Dostępu do Internetu oraz mobilne stanowisko informacyjno-prezentacyjne. Umożliwia dostęp do stron internetowych urzędów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych miasta. Przeznaczony dla osób, które nie mają dostępu do Internetu w domu lub będąc w mieście zechcą uzyskać określone informacje. Przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

9 urzędomat To urządzenie umożliwiające:
Złożenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (czyli również poza godzinami pracy urzędu). Uzyskanie potwierdzenia odbioru dokumentu złożonego w postaci papierowej. Złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie w Zakładce „Urząd Miasta" w podzakładce - „Jak załatwić sprawę w urzędzie" - po wyborze właściwego przewodnika mieszkańca można zapoznać się ze sposobem załatwienia określonej sprawy.

10 Zapraszamy do korzystania z usług Przyjaznego e-Urzędu.


Pobierz ppt "O projekcie Efektem projektu o nazwie „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google