Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” dzień 4 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” dzień 4 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” dzień 4 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim Olecko, 30 czerwca 2014 r.

2 Przykłady tzw. dobrych praktyk program Przykłady konsultowania z organizacjami pozarządowymi dokumentu prawa lokalnego. Przykłady współtworzenia programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

3 - dostrzeganie wzajemne ról

4 Promocja konsultacji Konferencja prasowa Materiały prasowe Biuletyn informacyjny Serwis internetowy Mailing Serwisy społecznościowe Plakaty/ulotki

5 Przykłady konsultowania z organizacjami pozarządowymi dokumentu prawa lokalnego Gmina Olsztyn - uchwała o konsultacjach społecznych, i jej aktualizacja - uchwała o inicjatywie lokalnej - uchwała obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

6 Przykłady współtworzenia programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

7 Gdynia Już w 1994 roku na sesji Rady Miasta Gdyni odbyła się pierwsza debata poświęcona organizacjom pozarządowym i potrzebie ich uwzględnienia w działaniach realizowanych przez samorząd W marcu 1995 roku odbyło się plenarne spotkanie gdyńskich NGO z przedstawicielami samorządu, podczas którego określono wzajemne oczekiwania i potrzeby, a także możliwości współpracy Na tym samym spotkaniu powołany został pierwszy w Polsce pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, we wrześniu 1995 roku Rada Miasta Gdyni przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8 stworzenie odpowiedniej formuły konsultacji i dialogu - powołano komisję konsultacyjną, której członkowie już od kilkunastu lat spotykają się, by dyskutować o gdyńskich rozwiązaniach, wdrażać nowe pomysły i opiniować przedstawiane przez samorząd propozycje. Skład komisji zmienia się co 2 lata w wyniku wyborów, które przeprowadzane są podczas plenarnego spotkania wszystkich organizacji – Gdyńskiego Forum Pozarządowego. W celu zapewnienia reprezentatywności komisji wszystkie gdyńskie NGO w zależności od obszaru ich działania zostały podzielone na sześć następujących kategorii: zdrowie, osoby niepełnosprawne, profilaktyka uzależnień; tradycja, kultura i sztuka; kombatanci, seniorzy; sport, rekreacja, turystyka i hobby; dzieci, młodzież, edukacja, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa.

9 Olsztyn Gmina Olsztyn - dokument powstał już w 2004 roku - od 2004 r. działał Zespół Konsultacyjny, obecnie Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego - powoływane są zespoły tematyczne do budowania programu współpracy - spotkania/strona internetowa/mailing Urzędu Miasta i OCOPu - opinia Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

10 Gmina Jarocin udział w stworzeniu Strategii promocji gminy oraz zaangażowanie mieszkańców w tworzenie Strategii rozwoju miasta. W tym ostatnim przypadku mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje i uwagi do strategii za pomocą specjalnych ankiet samorząd podejmuje działania wspomagające społeczną aktywność, pomaga np. organizacjom znajdować źródła finansowania i przygotowywać aplikacje, organizuje spotkania i szkolenia dla przedstawicieli NGO, udziela porad w zakresie prawnym, organizacyjnym i rachunkowo-księgowym, a także promuje działalność NGO na swojej stronie internetowej i w prasie lokalnej współpracę samorządu i organizacji pozarządowych koordynuje pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego zadaniem jest m.in. stały kontakt i wymiana informacji z organizacjami pozarządowymi (w tym cotygodniowy newsletter wysłany do organizacji pozarządowych) oraz gromadzenie informacji na temat potrzeb i planów lokalnych NGO.

11 gmina wiejska Czarnków współpraca od połowy lat 90tych, ale obarczona brakiem zaufania w 1997 roku, z chwilą powstania fundacji „Gębiczyn” nastąpił zwrot w 2000 roku Strategia rozwoju gminy Czarnków, przewidująca z jednej strony zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, a z drugiej pogłębienie współpracy gminy z tymi organizacjami. Aby wzmocnić trzeci sektor, samorząd stał się propagatorem aktywności obywatelskiej. W 2008 roku gmina Czarnków skorzystała z szansy uczestniczenia w projekcie Partnerstwo drogą rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym. Projekt był realizowany na przełomie lat 2008 – 2009, przyczyniając się do zdynamizowania współpracy samorządu i organizacji pozarządowych


Pobierz ppt "Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” dzień 4 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google