Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw

2 Organizacje pracodawców w Polsce Organizacja pracodawców - samorządny i niezależny w swej działalności statutowej od administracji państwowej i samorządowej związek pracodawców, którego celem jest obrona interesów i praw pracodawców wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji. W Polsce działalność organizacji pracodawców reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców.

3 Organizacje pracodawców w Polsce Związki pracodawców mają prawo uczestniczenia w sporach zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy. Dalej idące uprawnienia posiadają organizacje pracodawców reprezentatywne w skali kraju (np. uczestniczenie w obradach Komisji Trójstronnej, opiniowanie projektów aktów prawnych). W Polsce istnieją 4 organizacje pracodawców reprezentatywne w skali kraju: - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan) – w regionie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej - Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) - Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) - Business Centre Club - Związek Pracodawców (BCC-ZP)

4 Powstała w październiku 1991 r. jako niezależny i apolityczny związek pracodawców Skupia blisko 220 podmiotów gospodarczych z całego województwa lubuskiego Zrzeszone firmy prezentują pełen przekrój gospodarczy województwa. Firmy członkowskie OPZL zatrudniają blisko 17 000 pracowników Organizacja posiada siedzibę główną w Zielonej Górze, prężny oddział w Nowej Soli (ponad 30 firm) i nowy oddział w Żarach Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

5 Zrzeszamy firmy z całego województwa lubuskiego niezależnie od ich: –wielkości, małe firmy – 72% średnie firmy – 18% duże firmy – 10% –branży w której działają, –rodzaju prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi). Dzięki nim Organizacja stanowi reprezentację interesów lubuskich przedsiębiorców wobec władz samorządowych, rządowych oraz innych podmiotów. Organizacja zatrudnia obecnie 8 osób i współpracuje z 10 konsultantami zewnętrznymi. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

6 OPZL głosem przedsiębiorców Reprezentanci OPZL –Rada Główna PKPP Lewiatan –Lubuski Sejmik Gospodarczy –Komitet Sterujący Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji –Komitet Monitorujący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego –Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Wojewódzka i Powiatowe Rady Zatrudnienia –Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego –Rada Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości –Polsko-Niemiecka Fundacja Kadr Gospodarki –Fundacja na Rzecz Powołania Parku Naukowo-Technologicznego UZ Współpraca: –Izba Skarbowa, –Okręgowa Inspekcja Pracy, –Uniwersytet Zielonogórski, –Samorząd terytorialny, –PKPP Lewiatan

7 Fakty OPZL członkiem PKPP Lewiatan To największa w Polsce i najbardziej prężna organizacja pracodawców. Skupia 59 branżowych i regionalnych związków pracodawców wszystkich branż oraz regionów Polski, razem ponad 3000 firm zatrudniających ponad 600 tys. pracowników Posiada gwarantowany ustawowo udział w tworzeniu prawa. Uczestniczy w pracach instytucji UE, zabiega o jak najlepsze warunki do działania na rynku unijnym dla polskich przedsiębiorców. Lewiatan jest członkiem BusinessEurope – organizacji reprezentującej przedsiębiorców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu UE i innych instytucji UE

8 Główne cele środowisk gospodarczych Lewiatana Niższe i prostsze podatki Niższe koszty pracy Liberalizacja prawa pracy Lepsze prawo gospodarcze Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości Ograniczenie biurokracji Tańsze i sprawniejsze państwo Rozwój dialogu społecznego

9 Fakty OPZL w Krajowym Systemie Usług Od 1996 r. jako jedyna organizacja przedsiębiorców w województwie OPZL posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akredytacja w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych potwierdzona ISO 9001 Korzyści: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, korzystanie z zamkniętych konkursów o dotacje, przepływ informacji cennych dla przedsiębiorców, podnoszenie kwalifikacji pracowników Organizacji.

10 Projekty Lubuskie Trójmiasto – kwalifikacje a rynek pracy 14.03.2008 r. – konferencja zamykająca nt. rynku pracy z udziałem minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak; raport z badań

11 Projekt Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym Działania: Targi Turystyczne ZATUR 2008 i konferencje dofinansowane w ramach programu Interreg III A – 28-30.03.2008

12 Projekty Punkt Konsultacyjny Okres realizacji: wrzesień 2008 – czerwiec 2011 Finansowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania: Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorstw i osób zakładających działalność: dotacje, prawo, marketing Podnoszenie weryfikacja kompetencji konsultantów – system szkoleń, kwartalne testy Dyżury konsultantów: Nowa Sól, Żary, Żagań, Świebodzin Konsultacje przez internet: www.pk.opzl.pl Konsultacje telefoniczne:068 327 18 81

13 Magazyn Biznes Lubuski Kwartalnik OPZL kolejny numer: maj 2010 prezentacje firm działalność bieżąca gospodarka projekty współpraca zagraniczna

14 Międzynarodowe Mistrzostwa Nowej Soli Pracodawców w Piłce Nożnej Mecz samorządowcy kontra przedsiębiorcy czerwiec 2008

15 Aktywność OPZL 2009 Pierwsza gospodarcza wizyta studyjna departament Lot / Tuluza 12-16 maja spotkania z przedsiębiorcami i władzami departamentu - zwiedzanie zakładów Airbusa - kontakty z izbą gospodarczą

16 Aktywność OPZL 2009 Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem funduszy europejskich w latach 2007-2013 w świetle bieżącej sytuacji gospodarczej – spotkanie 20 maja 2009

17 Aktywność OPZL 2009 Fundusze europejskie 2007-2013 Mapa przedsiębiorcy Konferencja PKPP Lewiatan – 2 czerwca Szkolenia w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych: - Zielona Góra – 3 czerwca - Żary – 4 czerwca - Gorzów Wlkp. – 5 czerwca Inne szkolenia - zmiany w kodeksie pracy - ubezpieczenia społeczne - bezpieczeństwo i higiena pracy - marketing i zarządzanie - systemy zarządzania jakością

18 Lubuskie Forum Gospodarcze 2009 Konferencja, wieczór integracyjny i spływ kajakowy Łagów Lubuski, Gronów – Bukowy Dworek

19 Działania 2010 Konferencja gospodarcza Innowacje napędem wzrostu II Konferencja Gospodarcza Lubuskiego Trójmiasta Zielona Góra 19 marca 2010 Goście: Ryszard Petru – Główny Ekonomista BRE Bank SA Jeremi Mordasewicz – doradca Zarządu PKPP Lewiatan Marcin Kaszuba – ekspert Ernst & Young

20 Działania 2010 Fundusze europejskie 2007-2013 Euro dla Przedsiębiorców, Zielona Góra 15-16 kwietnia Konferencja 15 kwietnia 2010 Doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych 16 kwietnia 2010 Inne szkolenia - zmiany w kodeksie pracy - ubezpieczenia społeczne - bezpieczeństwo i higiena pracy - marketing i zarządzanie - systemy zarządzania jakością

21 Nowa siedziba OPZL współpraca z miastem Zielona Góra siedziba OPZL oraz Lubuskiej Izby Budownictwa ul. Reja 6, Zielona Góra projekt wpisany na listę indykatywną LRPO przetarg ZGKiM realizacja 30.10.2010

22 Projekty:Fairness, Fitness, Future – From well to top SME (Rzetelność, Sprawność, Przyszłość – MŚP w drodze na szczyt) Cel projektu: Rozwijanie umiejętności menedżerskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w długofalowym zarządzaniu strategicznym oraz umiejętności społecznych menedżerów – tworzenie nowej kultury przedsiębiorstw Efekty projektu: kompleksowa analiza struktury, form zarządzania, relacji w wybranej firmie przedsiębiorstwie zaawansowane doradztwo i coaching w procesie wdrażania najlepszych praktyk w ww. zakresie analiza efektów i upowszechnianie wyników Partnerstwo: bbw Bildungszentrum Frankfurt/Oder(lider, Niemcy), Anda GbR (Niemcy), OPZL (Polska), Skillab S.r.l. (Włochy), Noema-CMI (Finlandia), CEFORALP (Francja), UPM (Hiszpania) Czas realizacji:listopad 2009 – listopad 2010 Program:Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji

23 Projekty: Biuro Koordynacyjne Niemiecko-Polskiej Sieci Wspierającej Gospodarkę WIKON Zielona Góra - Cottbus Cel projektu: intensyfikacja powiązań gospodarczych w Euroregionie Sprewa- Nysa-Bóbr inicjowanie i wspieranie transgranicznej kooperacji przedsiębiorców budowanie transgranicznej współpracy między dostawcami, możliwości zbytu łącznie z zakładaniem przedsiębiorstw długotrwałe transgraniczne kontakty gospodarcze Efekty projektu: wyszukiwanie firm przy pomocy baz danych dla niemieckich i polskich firm zamówienia publiczne: informowanie zainteresowanych firm o bieżących przetargach i inwestycjach w Euroregionie Sprewa- Nysa-Bóbr Partnerstwo: Izba Przemysłowo-Handlowa Cottbus (lider), OPZL Czas realizacji:styczeń 2009 – grudzień 2011 Program:PO Europejska Współpraca Gospodarcza Lubuskie-Brandenburgia 2007-2013

24 Zróbmy coś razem – podnoszenie kwalifikacji pracowników Cel projektu: nawiązanie i kontynuowanie współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z lubuskimi firmami Staże pracowników UZ w firmach – 10 staży Szkolenia specjalistyczne dla pracowników firm – 28 szkoleń, 150 os. Szkolenia pracowników UZ – 18 szkoleń, 28 osób przepływ wiedzy między kadrą UZ a przedsiębiorstwami podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw nawiązanie współpracy interpersonalnej pomiędzy pracownikami UZ a pracownikami przedsiębiorstw zdobycie praktycznego doświadczenia związanego z prowa- dzeniem konkretnych zadań i wdrożeń przez pracowników UZ © 2009 PKPP Lewiatan Partnerstwo: Uniwersytet Zielonogórski WEIT(lider), OPZL (partner) Czas realizacji:styczeń 2009 – czerwiec 2010 Program: PO Kapitał Ludzki

25 Zamierzenia 2010 Transgraniczny asystent marketingu Projekt partnerski z BBW Frankfurt / Oder planowany start 09.2010 Działania szkolenia dla pracowników 15 lubuskich firm w zakresie marketingu na terenie Niemiec oraz dla 25 firm niemieckich z zakresu marketingu na rynku polskim, dofinansowanie zatrudnienia (do 50% kosztów przez 18 mscy) pracowników odpowiedzialnych za kooperację z przedsiębiorcami z Niemiec oraz pracowników firm niemieckich odpowiedzialnych za współpracę z Polską (do 50% kosztów przez 18 mscy)

26 Przewodniczący Janusz Jasiński Dyrektor BiuraJarosław Nieradka tel./fax 068 327 18 81 e-mail: biuro@opzl.pl www.opzl.pl www.bizneslubuski.pl Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ul. Bohaterów Westerplatte 23 65-078 Zielona Góra

27 Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Prowadzisz firmę? Dołącz do nas!


Pobierz ppt "Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google