Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP regionu Zielona Góra 16.11.2012 Łukasz Rut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP regionu Zielona Góra 16.11.2012 Łukasz Rut."— Zapis prezentacji:

1 Działania instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP regionu Zielona Góra 16.11.2012 Łukasz Rut

2 Agenda: 1.OPZL 2.Działania OPZL 3.Wspieranie innowacyjności 4.Plany

3 Agenda: 1.OPZL 2.Działania OPZL 3.Wspieranie innowacyjności 4.Plany

4 Biuro Główne ul. Reja 6 65-076 Zielona Góra tel. +48 68 327 18 81 biuro@opzl.pl 8 pracowników Oddział w Nowej Soli ul. Kościuszki 29 67-100 Nowa Sól tel. +48 68 356 94 32 nowasol@opzl.pl 3 pracowników Oddział w Żarach ul. Wrocławska 12 68-200 Żary tel. +48 68 415 53 61 zary@opzl.pl 2 pracowników Oddział we Wschowie ul. Rynek 9 67-400 Wschowa wschowa@opzl.pl 1 pracownik wschowa@opzl.pl Struktura OPZL

5 Przyrost liczby Członków OPZL 2009 - 2011 Obecnie OPZL to 330 firm Ilość nowych firm w strukturze członkowskiej

6 Otwarcie niemieckiego rynku pracy - Zielona Góra Biznes przy kawie w Żarach (cykl 2011) Flexicurity Gorzów Wielkopolski Mecz Polska – Ukraina Nowa Sól Nagroda Gospodarcza Ambasador - Nowa Sól W okresie 2011 roku zorganizowano i przeprowadzono: - 13 szkoleń dla 260 osób - 16 seminariów/wykładów dla 447 osób - 16 spotkań dla 543 osób - 2 konferencje dla 110 osób - 2 gale dla ponad 400 osób Łącznie w 2011 r. biuro OPZL zorganizowało 49 spotkań, w których wzięło udział prawie 2 000 osób Działalność szkoleniowa i integracyjna

7 Gala XX-lecia OPZL

8 OPZL głosem przedsiębiorców Nasi reprezentanci w: - Zarząd PKPP Lewiatan - Lubuski Sejmik Gospodarczy - Komitet Sterujący Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji - Komitet Monitorujący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wojewódzka Rada Zatrudnienia - Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego - Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego - Rada Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Polsko-Niemiecka Fundacja Kształcenia Kadr Gospodarki - Rada Koordynacyjna Krajowego Systemu Usług dla MŚP - Powiatowe Rady Zatrudnienia - Kapituła konkursu Ambasador Udziały - Agencja Rozwoju Regionalnego SA Zielona Góra - Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o.

9 OPZL członkiem PKPP Lewiatan To największa w Polsce i najbardziej prężna organizacja pracodawców. Skupia 59 branżowych i regionalnych związków pracodawców ponad 3500 firm zatrudniających ponad 625 tys. pracowników Uczestniczy w pracach instytucji UE, zabiega o jak najlepsze warunki do działania na rynku UE dla polskich przedsiębiorców Lewiatan jest członkiem BusinessEurope – organizacji reprezentującej przedsiębiorców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu UE i innych instytucji UE

10 OPZL w Krajowym Systemie Usług dla MŚP Od 1996 r. jako jedyna organizacja przedsiębiorców w województwie OPZL posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akredytacja w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych potwierdzona ISO 9001:2009

11 Magazyn Biznes Lubuski

12 Agenda: 1.OPZL 2.Działania OPZL 3.Wspieranie innowacyjności 4.Plany

13 III 2012: Finansowanie zwrotne

14 Dlaczego potrzebna jest pomoc w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego? {10%} Firm MMP korzysta z inżynierii finansowej {fundusze pożyczkowe + poręczeniowe} Jedynie {02%} Lubuskich MMP outsourcinguje usługi i doradztwa i consultingu Jedynie Źródło: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank Pekao, grudzień 2011; PARP, luty 2012 {2/3} Firm MMP nie prowadzi aktywnej polityki planowania swojej działalności Aż

15 Przeznaczenie środków unijnych na doradztwo {16%} Województwo kujawsko-pomorskie Źródło: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank Pekao, grudzień 2011; PARP, luty 2012 {11%} Województwo opolskie {01%} Województwo lubuskie {01%} Województwo wielkopolskie {00%} Województwo mazowieckie

16 Sieć doradców finansowych

17 Termin realizacji 1.Start: 1 czerwca 2012 - Meta: 31 marca 2013 Grupa docelowa 1.Mikro i mali przedsiębiorcy, do 50 pracowników 2.Bez znaczenia od kiedy i gdzie prowadzi działalność Etapy usługi KOMPONENT: Doradztwo 1.ETAP 1: Diagnoza potrzeb i możliwości finansowych 2.ETAP 2: Asysta przy formalnościach 3.ETAP 3: Doradztwo powdrożeniowe KOMPONENT: Szkolenia Instytucje finansujące 1.Banki 2.Fundusze pożyczkowe 3.SKOK 4.Leasing 5.Faktoring

18 Rezultaty projektu 1.Liczba godzin doradztwa: 1632 2.Liczba usług doradczych: 45 3.Liczba przeszkolonych osób: 24 4.Liczba przeprowadzonych szkoleń: 2 {5 mln} zł Pozyskane

19 Podpisane porozumienia 1.Instytucje finansujące 2.Fundusze poręczeniowe

20 Ambasador – Nowosolska Nagroda Gospodarcza {2013} innowacyjność Nowa kategoria

21 Agenda: 1.OPZL 2.Działania OPZL 3.Wspieranie innowacyjności 4.Plany

22 Akcelerator innowacji Centrum synergii nauki i biznesu Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Park Technologiczny Eureka Park Technologii Interior Innowacyjność produktowa i procesowa

23 Agenda: 1.Stan obecny 2.Partnerzy 3.Założenia 4.Efekty

24 Gdzie jesteśmy? Źródło: Raport Innowacyjność 2010, PARP; Raport o sytuacji firm w roku 2011, Bank Pekao; LRSI {01%} innowacji w przemyśle pochodzi z nauki W 2010 { 0, 09% } lubuskiego PKB na B+R PL: 0,6% UE 27: 1,9% Cel UE: 3% W 2008 { _16} miejsce lubuskiego w rankingu firm prowadzących wewnętrzną działalność B+R W 2010 Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

25 Agenda: 1.Stan obecny 2.Partnerzy 3.Założenia 4.Efekty

26 Partnerzy projektu Źródło: Raport System Transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, PARP, 2010 { Największy związek pracodawców } { Pierwszy PNT w lubuskim } { Pierwszy prywatny park technologiczny } Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

27 Partnerstwo naukowe Źródło: Raport System Transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, PARP, 2010 { Uniwersytet Zielonogórski } { PWSZ Sulechów } { PWSZ Gorzów Wlkp. } Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

28 Agenda: 1.Stan obecny 2.Partnerzy 3.Założenia 4.Efekty

29 Dla kogo? { najdynamiczniejszych } sektorów: Dla informatyka/telekomunikacja odnawialne źródła energii budownictwo pasywne/gospodarka przestrzenna Od kiedy? { 27 miesięcy } Od 04.2013 do 06.2015 Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

30 Co? { staże+szkolenia } transfer dwutorowy: Od 04.2013 staże naukowców w firmach staże przedsiębiorców w jednostkach naukowych szkolenia naukowców w firmach szkolenia przedsiębiorców w jednostkach naukowych Za ile? { 100% } dofinansowane z UE: Od 04.2013 Europejski Fundusz Społeczny Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

31 Staże+szkolenia { 23 } 3 miesięczne staże naukowców w firmach Od 04.2013 { 24 } 2 miesięczne staże przedsiębiorców w jednostkach naukowych Od 04.2013 { 48 } przeszkolonych naukowców Od 04.2013 { 120 } przeszkolonych przedsiębiorców Od 04.2013 Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

32 Przykładowe tematy szkoleń dla przedsiębiorców { 01 } Praktyczne zastosowanie platform mobilnych Android { 02 } Grafika i multimedia w biznesie { 03 } Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu { 04 } Innowacyjne rozwiązania energooszczędne w inteligentnych budynkach przemysłowych { 05 } Najnowsze trendy naukowe ekologicznego planowania przestrzennego i budownictwa { 06 } Komputerowe wspomagane analizy technologiczno- organizacyjnej realizacji pasywnych procesów budowlanych Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

33 Przykładowe tematy szkoleń dla naukowców { 01 } Cloud Computing – zaawansowane środkowisko IT w praktyce nauki { 02 } Data Center – praktyczne zastosowanie technologii biznesowych w nauce { 03 } Biopaliwa płynne – przemysłowa technologia produkcji biokomponentów { 04 } Ciepło ziemi – technologia wykorzystana do ogrzewania budynków Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

34 Agenda: 1.Stan obecny 2.Partnerzy 3.Założenia 4.Efekty

35 Namacalne efekty { 01 } 23 audyty innowacyjne/wdrożenie innowacji { 02 } 24 wytyczne współpracy B+R { 03 } Nawiązanie kooperacji/ZCR { 04 } Nowy okres programowania Stan obecny Partnerzy Efekty Założenia

36 Job&Family Żłobek przyzakładowy Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Innowacyjność organizacyjna

37 Partnerstwo lokalne / innowacja organizacyjna: flexicurity { pozarządowy } OPZL Sektor 12 gmin z powiatów: nowosolski, żagański, głogowski, polkowicki + partnerzy { samorządowy } Fundacja Wzgórza Dalkowskie Sektor { gospodarczy } 9 firm z KSSSE Sektor

38 INTERIOREKINTERIOREK { 53 } dzieci pracowników strefy Ile? { żłobek } przyzakładowy politechniczny/ wszechstronny rozwój dziecka Co? { 371 } dzieci w wieku 1-3 lata Potrzeba? { 15% } kosztów=154 zł Cena? { 11 } nowych miejsc pracy Efekt+

39 Agenda: 1.OPZL 2.Działania OPZL 3.Wspieranie innowacyjności 4.Plany

40 {01_ Klastry }

41 {02_ Nieformalna grupa 2020 }

42 {03_ Sieciowanie PNT }

43 {04_ Zbiorowy transport }

44 {05_ Krajowa sieć innowacji }

45 {06_ Kooperacja PL/DE } asystent marketingu inkubator partnerstwa PLDE

46 {07_ Kooperacja PL/UKR } technologie energooszczędne edukacja biznesowa

47 {08_ Program transferu talentów }

48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP regionu Zielona Góra 16.11.2012 Łukasz Rut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google