Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP regionu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP regionu"— Zapis prezentacji:

1 Działania instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP regionu
Zielona Góra Łukasz Rut

2 Agenda: OPZL Działania OPZL Wspieranie innowacyjności Plany

3 Agenda: OPZL Działania OPZL Wspieranie innowacyjności Plany

4 Struktura OPZL Biuro Główne Oddział w Nowej Soli Oddział w Żarach
Oddział we Wschowie ul. Reja 6 ul. Kościuszki 29 ul. Wrocławska 12 ul. Rynek 9 Zielona Góra Nowa Sól Żary Wschowa 1 pracownik tel tel tel 3 pracowników 8 pracowników 2 pracowników

5 Przyrost liczby Członków OPZL 2009 - 2011
Ilość nowych firm w strukturze członkowskiej Obecnie OPZL to 330 firm

6 Działalność szkoleniowa i integracyjna
Otwarcie niemieckiego rynku pracy - Zielona Góra „Biznes przy kawie” w Żarach (cykl 2011) Flexicurity Gorzów Wielkopolski W okresie 2011 roku zorganizowano i przeprowadzono: - 13 szkoleń dla 260 osób - 16 seminariów/wykładów dla 447 osób - 16 spotkań dla 543 osób - 2 konferencje dla 110 osób - 2 gale dla ponad 400 osób Łącznie w 2011 r. biuro OPZL zorganizowało 49 spotkań, w których wzięło udział prawie osób Mecz Polska – Ukraina Nowa Sól Nagroda Gospodarcza Ambasador - Nowa Sól

7 Gala XX-lecia OPZL

8 OPZL głosem przedsiębiorców
Nasi reprezentanci w: - Zarząd PKPP Lewiatan - Lubuski Sejmik Gospodarczy - Komitet Sterujący Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji - Komitet Monitorujący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wojewódzka Rada Zatrudnienia - Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego - Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego - Rada Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Polsko-Niemiecka Fundacja Kształcenia Kadr Gospodarki Rada Koordynacyjna Krajowego Systemu Usług dla MŚP Powiatowe Rady Zatrudnienia Kapituła konkursu Ambasador Udziały - Agencja Rozwoju Regionalnego SA Zielona Góra - Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o.

9 OPZL członkiem PKPP Lewiatan
To największa w Polsce i najbardziej prężna organizacja pracodawców. Skupia 59 branżowych i regionalnych związków pracodawców ponad 3500 firm zatrudniających ponad 625 tys. pracowników Uczestniczy w pracach instytucji UE, zabiega o jak najlepsze warunki do działania na rynku UE dla polskich przedsiębiorców Lewiatan jest członkiem BusinessEurope – organizacji reprezentującej przedsiębiorców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu UE i innych instytucji UE

10 OPZL w Krajowym Systemie Usług dla MŚP
Od 1996 r. jako jedyna organizacja przedsiębiorców w województwie OPZL posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akredytacja w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych potwierdzona ISO 9001:2009

11 Magazyn Biznes Lubuski

12 Agenda: OPZL Działania OPZL Wspieranie innowacyjności Plany

13 III 2012: Finansowanie zwrotne

14 Dlaczego potrzebna jest pomoc w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego?
{10%} Firm MMP korzysta z inżynierii finansowej {fundusze pożyczkowe + poręczeniowe} Jedynie {02%} Lubuskich MMP outsourcinguje usługi i doradztwa i consultingu Jedynie {2/3} Firm MMP nie prowadzi aktywnej polityki planowania swojej działalności Źródło: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank Pekao, grudzień 2011; PARP, luty 2012

15 Przeznaczenie środków unijnych na doradztwo
{16%} Województwo kujawsko-pomorskie {11%} Województwo opolskie {01%} Województwo lubuskie {01%} Województwo wielkopolskie {00%} Województwo mazowieckie Źródło: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank Pekao, grudzień 2011; PARP, luty 2012

16 Sieć doradców finansowych

17 Termin realizacji Start: 1 czerwca Meta: 31 marca 2013 Grupa docelowa Mikro i mali przedsiębiorcy, do 50 pracowników Bez znaczenia od kiedy i gdzie prowadzi działalność Etapy usługi KOMPONENT: Doradztwo ETAP 1: Diagnoza potrzeb i możliwości finansowych ETAP 2: Asysta przy formalnościach ETAP 3: Doradztwo powdrożeniowe KOMPONENT: Szkolenia Instytucje finansujące Banki Fundusze pożyczkowe SKOK Leasing Faktoring

18 {5 mln} Rezultaty projektu Pozyskane zł Liczba godzin doradztwa: 1632
Liczba usług doradczych: 45 Liczba przeszkolonych osób: 24 Liczba przeprowadzonych szkoleń: 2

19 Podpisane porozumienia
Instytucje finansujące Fundusze poręczeniowe

20 {2013} Ambasador – Nowosolska Nagroda Gospodarcza Nowa kategoria
innowacyjność Nowa kategoria

21 Agenda: OPZL Działania OPZL Wspieranie innowacyjności Plany

22 Akcelerator innowacji Centrum synergii nauki i biznesu
Innowacyjność produktowa i procesowa Akcelerator innowacji Centrum synergii nauki i biznesu Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Park Technologiczny Eureka Park Technologii Interior

23 Agenda: Stan obecny Partnerzy Założenia Efekty

24 {01%} { _16} {0,09%} Gdzie jesteśmy? W 2010
innowacji w przemyśle pochodzi z nauki W 2010 Stan obecny { _16} miejsce lubuskiego w rankingu firm prowadzących wewnętrzną działalność B+R W 2010 Partnerzy Założenia Efekty {0,09%} lubuskiego PKB na B+R PL: 0,6% UE 27: 1,9% Cel UE: 3% W 2008 Źródło: Raport „Innowacyjność 2010”, PARP; Raport o sytuacji firm w roku 2011, Bank Pekao; LRSI

25 Agenda: Stan obecny Partnerzy Założenia Efekty

26 {Największy związek pracodawców}
Partnerzy projektu {Największy związek pracodawców} Stan obecny Partnerzy {Pierwszy PNT w lubuskim} Założenia Efekty {Pierwszy prywatny park technologiczny} Źródło: Raport System Transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, PARP, 2010

27 {Uniwersytet Zielonogórski}
Partnerstwo naukowe {Uniwersytet Zielonogórski} Stan obecny Partnerzy {PWSZ Sulechów} Założenia Efekty {PWSZ Gorzów Wlkp.} Źródło: Raport System Transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, PARP, 2010

28 Agenda: Stan obecny Partnerzy Założenia Efekty

29 {najdynamiczniejszych}
Dla kogo? {najdynamiczniejszych} sektorów: Dla Stan obecny informatyka/telekomunikacja odnawialne źródła energii budownictwo pasywne/gospodarka przestrzenna Partnerzy Założenia Efekty Od kiedy? {27 miesięcy} Od do

30 {staże+szkolenia} {100%} Co? Od 04.2013 transfer dwutorowy:
staże naukowców w firmach staże przedsiębiorców w jednostkach naukowych szkolenia naukowców w firmach szkolenia przedsiębiorców w jednostkach naukowych Stan obecny Partnerzy Założenia Efekty Za ile? {100%} dofinansowane z UE: Od Europejski Fundusz Społeczny Działanie 8.2 Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

31 {23} {24} {48} {120} Staże+szkolenia Od 04.2013
3 miesięczne staże naukowców w firmach Od Stan obecny {24} 2 miesięczne staże przedsiębiorców w jednostkach naukowych Od Partnerzy Założenia Efekty {48} przeszkolonych naukowców Od {120} przeszkolonych przedsiębiorców Od

32 Przykładowe tematy szkoleń dla przedsiębiorców
{01} Praktyczne zastosowanie platform mobilnych Android {02} Grafika i multimedia w biznesie Stan obecny Partnerzy {03} Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Założenia {04} Innowacyjne rozwiązania energooszczędne w inteligentnych budynkach przemysłowych Efekty {05} Najnowsze trendy naukowe ekologicznego planowania przestrzennego i budownictwa {06} Komputerowe wspomagane analizy technologiczno-organizacyjnej realizacji pasywnych procesów budowlanych

33 {01} {02} {03} {04} Przykładowe tematy szkoleń dla naukowców
Cloud Computing – zaawansowane środkowisko IT w praktyce nauki Stan obecny {02} Data Center – praktyczne zastosowanie technologii biznesowych w nauce Partnerzy {03} Biopaliwa płynne – przemysłowa technologia produkcji biokomponentów Założenia Efekty {04} Ciepło ziemi – technologia wykorzystana do ogrzewania budynków

34 Agenda: Stan obecny Partnerzy Założenia Efekty

35 {01} {02} {03} {04} Namacalne efekty
23 audyty innowacyjne/wdrożenie innowacji Stan obecny {02} 24 wytyczne współpracy B+R Partnerzy {03} Nawiązanie kooperacji/ZCR Założenia Efekty {04} Nowy okres programowania

36 Job&Family Żłobek przyzakładowy
Innowacyjność organizacyjna Job&Family Żłobek przyzakładowy Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

37 {samorządowy} {pozarządowy} {gospodarczy}
Partnerstwo lokalne / innowacja organizacyjna: flexicurity {samorządowy} Fundacja Wzgórza Dalkowskie Sektor 12 gmin z powiatów: nowosolski, żagański, głogowski, polkowicki + partnerzy {pozarządowy} OPZL Sektor {gospodarczy} 9 firm z KSSSE Sektor

38 {żłobek} {53} {371} {15%} {11} „INTERIOREK” Co?
przyzakładowy politechniczny/ wszechstronny rozwój dziecka Co? {53} dzieci pracowników strefy Ile? {371} dzieci w wieku 1-3 lata Potrzeba? {15%} kosztów=154 zł Cena? {11} nowych miejsc pracy Efekt+

39 Agenda: OPZL Działania OPZL Wspieranie innowacyjności Plany

40 {01_Klastry}

41 {02_Nieformalna grupa 2020}

42 {03_Sieciowanie PNT}

43 {04_Zbiorowy transport}

44 {05_Krajowa sieć innowacji}

45 {06_Kooperacja PL/DE} asystent marketingu inkubator partnerstwa PLDE

46 {07_Kooperacja PL/UKR} technologie energooszczędne edukacja biznesowa

47 {08_Program transferu talentów}

48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP regionu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google