Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SIOKO „SILNA I ODPORNA PSYCHICZNIE KADRA OLIMPIJSKA LONDYN 2012” Projekt przygotowania mentalnego Polskiej Kadry Olimpijskiej Londyn 2012 AWFiS Gdańsk, PKOl 2009

3 W czasie i po każdych Igrzyskach, narzekamy na niewykorzystanie szans medalowych ( Pekin 2008: 60finałów – 10 medali), rozczarowanie mediów, społeczeństwa itp. Ale przecież wiadomo, że te ułamki sekund czy centymetrów to kwestia lepszej odporności psychicznej.

4 Na XII Światowym Kongresie Psychologii Sportu ISSP w czerwcu 2009r., w Marakeszu (ISSP Światowe Towarzystwo Psychologii Sportu) prezentowano narodowe programy przygotowania mentalnego sportowców do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 oraz Vancouver 2010 i Londyn 2012.

5 Szczególnie interesujące były pokazy Chińczyków, którzy przekazali bardzo dokładne dane dotyczące całego programu przygotowania mentalnego do Igrzysk w Pekinie. Program psychoedukacji, który został opracowany w 2000r. realizowało 62 psychologów. Stanowił on najważniejszy sposób kształtowania gotowości startowej, co miało szczególne znaczenia w końcowej fazie przygotowań do I.O. Beijing 2008. Program ten był alternatywą do stosowania niedozwolonego dopingu, na który nie mogli pozwolić sobie gospodarze. Podobne programy i systemy psychoedukacyjne prezentowali Anglicy, Amerykanie, Francuzi, Włosi, Grecy i Kanadyjczycy.

6 źródło: The 12th World Congress of Sport Psychology. Fotografie (slajdy) pochodzą z prezentacji Gangyan Si, Sekretarza ISSP i są opublikowane, przez M.Graczyka, za zgodą autora)

7

8 źródło: The 12th World Congress of Sport Psychology. Fotografie (slajdy) są opublikowane, przez M.Graczyka, za zgodą autora) KONCEPCJE KSZTAŁTOWANIA INTEGRALNEJ POSTAWY GOTOWOŚCI STARTOWEJ (IPOGS) - FRANCUSKA (NIS), BRYTYJSKA – wg MODELU PSYCHOCYBERNETYCZNEGO, WŁOSKA wg KONCEPCJI INTELIGENCJI AGONISTYCZNEJ

9 Sport Psychology Unit Sport Psychology Area

10 S.F.E.R.A.Model (Vercelli G., 2006) MENTAL TRAINING THROUGH A PROCESS THAT ALLOWS TO REACH THE BEST CONNECTION OF BODY,MIND and ENVIRONMENT

11 Intelligenza Agonistica © the six steps Identification of the “autonomy activational triggers” of the athlete during the performance. The goal is to improve the connection of body, mind and environment

12 Intelligenza Agonistica © the six steps On field´s assessment to check order during the performance (achieved results, connection between thoughts and sensations)

13 PSYCHOLOGICZNY TRENING SPORTOWY (PTS) tzw. trening mentalny Trening Mentalny jest formą psychoedukacji polegającej na uświadamianiu i systematycznym ćwiczeniu umiejętności i sprawności psychofizycznych (pozwalających osiągnąć stan flow).Stan ten jest niezbędny do osiągnięcia przez sportowców w każdej konkurencji sportowej i charakteryzuje się :  motywacją osiągnięć i tendencją dążenia do sukcesu,  asertywnością  pewnością siebie i wiarą w swoje możliwości,  walecznością  wytrzymałością psychiczną i odpornością na stres, zmęczenie, wyczerpanie, ból,  umiejętnością współdziałania i współpracy,  samoregulacją poziomu aktywacji, Stan flow jest specyficzny dla danej dyscypliny sportowej np. w wioślarstwie koordynacji sensomotorycznej niespecyficznych, w kontekście synchronizacji ruchów z partnerem oraz z czuciem łodzi; w strzelectwie stabilności uwagi; w grach zespołowych wysokiej sprawności psychomotorycznej; w łyżwiarstwie figurowym poczucia balansu i stabilności itp.[1] [1]. Blumenstein B., (1997): Linking Theory and Practice in Sport Psychology: Myths nad Truths, Ribstein Center for Sport Medicine Sciences and Reserch Wingate Institute, Israel.

14

15 Źródło: M. Graczyk

16 1. ZAŁOŻENIA projektu SIOKO Psychologowie sportowi z AWFiS w Gdańsku we współpracy z Zespołem ds. psychologii Komisji Medycznej PKOl i Sekcja Psychologii Sportu PTP przygotowali projekt spójnego przygotowania mentalnego. W ramach projektu przeprowadzimy psychoedukację na szczeblu olimpijskim.

17 2. GRUPY DOCELOWE  500 zawodników (Kadra Olimpijska, Kadra Olimpijskich Związków Sportowych), którzy uzyskają minima kwalifikacyjne do uczestnictwa w szkoleniu  Trenerzy KO, KOZS oraz kierownicy wyszkolenia PZS (60 os.)  Lekarze i fizjoterapeuci KO, KOZS (40 os.)  Kadra dydaktyczna AWFiS Gdańsk (30os.)

18 3. CELE (rezultaty twarde)  Wzrost kompetencji w zakresie siły i odporności tj. kondycji psychicznej oraz uzyskanie Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej (IPOGS) u min.170 (30%) zawodników Kadry Olimpijskiej „Londyn 2012” (KO).  Wzrost wiedzy z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania zawodnika w procesie osiągania IPOGS u 33 trenerów i kierowników wyszkolenia PZS.  Wzrost wiedzy z zakresu biopsychospołecznych aspektów zdrowotności zawodnika i 26 lekarzy i fizjoterapeutów.  Wzrost kompetencji w zakresie nowych metod nauczania w obszarze osiągania IPOGS kadry dydaktycznej AWFiS (studia podyplomowe, profesorowie wizytujący z USA i Kanady).

19 4. REALIZACJA – wykonanie przez wyselekcjonowane teamy psychologów z Zespołu ds. Psychologii KM PKOL oraz konsultantów merytorycznych (superwizorów). 4.1 BADANIA DIAGNOSTYCZNE (2009-I poł. 2010) WSTĘPNE PRZY OKAZJI OKRESOWYCH BADAŃ MEDYCZNYCH COMS (ok. 45 minut grupa/ind; test MTQ, QIK, FF) 4.2 SZKOLENIA, PSYCHOEDUKACJA w zakresie umiejętności psychologicznych wg modelu: INTEGRALNEJ POSTAWY OPTYMALNEJ GOTOWOŚCI STARTOWEJ (IPOGS) mają charakter warsztatowy. Kalendarz szkoleń będzie wcześniej ustalony z kierownictwem PZS tak, aby był zgodny i nie kolidował z procesem treningowym dla poszczególnych grup zawodników:

20 4.2.1 Szkolenie zawodników w zakresie kształtowania IPOGS obejmie: analizę psychologiczną sytuacji startowej; ćwiczenia kinezjologiczne i psychotoniczne, optymistyczny styl atrybucji i podejmowanie wyzwań; zaangażowanie i motywację osiągnięć; kontrolę poziomu aktywacji fizjologicznej i pobudzenia emocjonalnego; poczucie wpływu i poczucie własnej skuteczności; pewność siebie i asertywność w relacjach interpersonalnych, sprawność psychomotoryczną. Realizacja podczas stałych zajęć z zawodnikami i systematycznym ćwiczeniu wg autorskich programów (Graczyk, Forum Trenera1/2005/PKS), pomiaru i planowego rozwoju kondycji psychicznej tj. jej siły i odporności. 4.2.2 Szkolenie dla trenerów i kierowników wyszkolenia w PZS : w zakresie psychoedukacji procesu treningowego w programie „Londyn 2012” oraz w zakresie praktycznego wykorzystania metod kształtowania IPOGS u KO, KOZS.

21 4.2.3 Szkolenie lekarzy, fizjoterapeutów główne treści programowe to: analiza psychologiczna sytuacji startowej, zaangażowanie, motywacja osiągnięć i prawidłowe wyznaczenie celów sportowych oraz ich realizacja, profilaktyka zdrowotna. 4.3 BADANIA WTÓRNE 2011, COMS 4.4 BADANIA KOŃCOWE ścisłej kadry, COMS

22 Sport kwalifikowany jest swoistym poligonem ludzkich możliwości we wszystkich jego aspektach: fizycznych, psychicznych, fizjologicznych i technicznych [1]. Specyfiką tej działalności jest występ publiczny, a więc sytuacja facylitacji społecznej, w której, ze względu na obserwację i ocenę przez innych, zadania subiektywnie i obiektywnie łatwe, wykonujemy lepiej a trudne gorzej. Trening sportowy ma m.in. sprawić, że zadanie, które ma wykonać zawodnik, w odczuciu subiektywnym jest traktowane przez niego jako możliwe do wykonania przynajmniej w 50% [2]. [1] Graczyk M., Pęczak A., Wójtowicz S. Psychologiczne aspekty sytuacji startowej sportowca. Studia psychologica, 5/2004, Warszawa. Wyd. UKSW. 2005. [2] Karolczak-Biernacka B. Stres i lęk w sporcie. Kultura fizyczna. 1966, 5-6, 5-10 Rys historyczny światowej psychologii sportu

23 Sytuacja fs sprawia, że zawodnik funkcjonuje jako jedność psychofizyczna. A więc w sporcie, szczególnie na poziomie mistrzowskim, błędem jest dzielenie zawodnika na to co somatyczne, psychiczne, fizjologiczne czy motoryczne. W sytuacji facylitacji społecznej jaką jest sytuacja startowa, sportowiec funkcjonuje jako całość, w której głównym sterownikiem mechanizmów jego zachowania jest psychika. Stąd wszelkie procesy startowe należy poprzedzić przedrostkiem psycho-,: psychofizjologia, psychomotoryka, psychosomatyka, psychoimmunologia itd [1]. [1] Graczyk M. (2009) Dodatkowy zawodnik. Medical Tribune, Nr 8/2009, s.30-31.

24 Pierwszym propagatorem tej idei w sporcie był sam twórca nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, baron Pierre de Coubertin. Już w 1901 r. napisał esej „Psychologia Sportu czyli mentalne aspekty sportu olimpijskiego” a w 1913 zorganizował kongres w Lozannie poświęcony „nowej nauce, zwanej psychologią sportu, która ma dać wiedze na temat harmonijnego rozwoju psychicznego i fizjologicznego sportowca – olimpijczyka.

25 źródło: S.Serpa: Sport Psychology &Olympic Games- The 12th World Congress of Sport Psychology. Fotografie (slajdy) pochodzą z prezentacji Sidonio Serpy, Prezydenta ISSP, nt. Coubertin&Olympic, Sport Psychology i są opublikowane, przez M.Graczyka, za zgodą autora)

26

27

28 Sportowy Trening Mentalny swoje korzenie ma w Kanadzie (Samela), Skandynawii (Unestahl) w USA (Singer, Zajkovski, Henschen), Australii (Morris, Summers)[1], STM jest formą treningu uważności [2], która korzysta z metodyki terapii kognitywno-behawioralnej oraz nowoczesnej instrumentalizacji (biofeedback), zwiększającej i przyśpieszającej efekty uzyskania przez zawodnika stanu flow [3]. [1] MoBaer rris T., Summers J. (1998): Psychologia sportu – strategie i techniki, Warszawa, C.O.S. [2] R.,A.(2003) Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual & empirical review. Clinical Psychology: Science & Practice, 10, 125-143. Graczyk M., (2005) [3] Problemy psychologiczne w sporcie wysokokwalifikowanym, Forum Trenera, 1, 11-14

29 Protoplaści PTS, od lewej: Samela, Henschen, Singer, Zaichkowsky, Unestahl (źródło: M. Graczyk)

30 źródło: S.Serpa: Sport Psychology &Olympic Games- The 12th World Congress of Sport Psychology. Fotografie (slajdy) pochodzą z prezentacji Sidonio Serpy, Prezydenta ISSP, nt. Coubertin&Olympic, Sport Psychology i są opublikowane, przez M.Graczyka, za zgodą autora)

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google