Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T AKTYKA SĘDZIOWANIA Przemysław Kępa. T AKTYKA W SPORCIE - DEFINICJA Za taktykę w działalności sportowej należy uznać wcześniej przygotowany plan rywalizacji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T AKTYKA SĘDZIOWANIA Przemysław Kępa. T AKTYKA W SPORCIE - DEFINICJA Za taktykę w działalności sportowej należy uznać wcześniej przygotowany plan rywalizacji,"— Zapis prezentacji:

1 T AKTYKA SĘDZIOWANIA Przemysław Kępa

2 T AKTYKA W SPORCIE - DEFINICJA Za taktykę w działalności sportowej należy uznać wcześniej przygotowany plan rywalizacji, zmierzający do takiego jej prowadzenia, by wykorzystując własne przygotowanie ( sprawnościowe, techniczne, wydolnościowe i psychiczne ) oraz wiedzę na temat wartości i przygotowania przeciwnika, osiągnąć jak najkorzystniejszy wynik sportowy (Tadeusz Sankowski 2001).

3 E LEMENTY TAKTYKI SĘDZIOWANIA znajomość przepisów gry w hokeja na lodzie i regulaminów; interpretacja przepisów i umiejętność ich stosowania na lodowisku; współpraca zespołu sędziowskiego; współdziałanie z zespołami; przygotowanie fizyczne i mentalne; wizerunek sędziego ( przed, w trakcie, po meczu, w życiu codziennym); dbanie o właściwą atmosferę zawodów;

4 P SYCHOLOGICZNE ASPEKTY SĘDZIOWANIA Podstawowym zadaniem jest dobrze wykonać trudną pracę Johann Ingi Gunnarsson

5 N AJTRUDNIEJSZE ASPEKTY PRACY SĘDZIEGO negatywny wpływ (przed, w czasie oraz po meczu) trenerów, zawodników, widzów; pozostawanie skupionym szczególnie w nierównych meczach; utrzymanie dobrej formy przez całe 60 minut; podejmowanie niepopularnych decyzji; negatywne opinie w mediach o pracy sędziów; krytyczny raport delegata; izolacja społeczna, brak wsparcia po trudnym meczu (brak spójności zespołu sędziowskiego);

6 Głównym problemem sędziów jest to, że znają przepisy, ale nie rozumieją (czują) gry Bill Shankly - manager sportowy

7 C O CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH SĘDZIÓW ? bycie liderem; odwaga w podejmowaniu decyzji; zdolność rozumienia gry; umiejętność interpretacji przepisów gry; asertywność i determinacja;

8 Ważne jest, aby konsekwentnie utrzymywać tę samą linię sędziowania przez cały mecz bez okazywania arogancji. Aroganccy sędziowie są złymi sędziami. P.Colina piłkarski sędzia międzynarodowy

9 C O CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH SĘDZIÓW – C. D. uczciwość; bycie spokojnym i skoncentrowanym; cierpliwość; dobra kondycja fizyczna; dobre przygotowanie (obserwowanie drużyn);

10 C O CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH SĘDZIÓW – C. D. elastyczność i poczucie humoru; bycie poważanym zobacz więcej, usłysz mniej czasami brak sygnału jest najlepszym sygnałem; analiza własnych decyzji ( nie zawsze właściwych) wyciąganie wniosków z porażek

11 Zawsze wiem, że wykonałem swoją pracę dobrze, gdy inni pytają: Kto był sędzią tego meczu? Sędzia międzynarodowy

12 C O CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH SĘDZIÓW – C. D. stawianie wyzwań i dążenie do realistycznych celów; poparcie i zgoda rodziny; uczenie się od najlepszych; popełnianie jak najmniejszej liczby błędów;

13 C O CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH SĘDZIÓW – C. D. przygotowanie do niepowodzeń; umiejętności językowe; używanie języka ciała; profesjonalizm;

14 Rolą sędziego jest ochranianie gry, a nie jej dyktowanie !!!!! Sędzia międzynarodowy

15 P RZYGOTOWANIE MENTALNE pomyśl o meczu wcześniej; następny ( ten ) mecz jest najważniejszym meczem w mojej karierze; przygotuj się na niespodziewane zdarzenia; oczekuj dobrego występu;

16 P RZYGOTOWANIE MENTALNE myśl pozytywnie; samo-motywacja; nastaw się na współpracę z partnerem; miej wiarę we własne umiejętności;

17 Przed meczem zadbaj o spokojną głowę. Tylko wtedy będziesz mógł właściwie zareagować w najbardziej zaskakujących sytuacjach, które mogą wystąpić

18 W SPÓŁPRACA ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO odpowiednia komunikacja (werbalna, niewerbalna, łączność techniczna – headphones); para sędziowska jako zespół (odpowiedzialność za własne decyzje i decyzje partnera, wspieranie decyzji, podział kompetencji);

19 K ONTROLA STRESU stres jest siłą witalną; za mało lub za dużo stresu może zmniejszyć szanse na sukces; stres pozytywny zwiększa szanse na sukces; stres jest cechą indywidualną każdego człowieka; kontrola stresu jest zależna od sytuacji;

20 K ONTROLA STRESU należy uczyć się kontroli stresu tak, aby to nie stres kontrolował nas; stosuj metody relaksacji; poznaj strategie radzenia sobie ze stresem; najlepszym lekarstwem na stres jest dobre przygotowanie;

21 Nikt nie rodzi się wybitnym sędzią – wszystko jest efektem ciężkiej i ciągłej pracy P.Colina 2012

22 POWODZENIA

23 23042011_no comments_01.wmv


Pobierz ppt "T AKTYKA SĘDZIOWANIA Przemysław Kępa. T AKTYKA W SPORCIE - DEFINICJA Za taktykę w działalności sportowej należy uznać wcześniej przygotowany plan rywalizacji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google