Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEDRA DYDAKTYKI SPORTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEDRA DYDAKTYKI SPORTU"— Zapis prezentacji:

1 KATEDRA DYDAKTYKI SPORTU

2 W ramach działalności Katedry Dydaktyki Sportu funkcjonują:
Zakład Teorii Treningu Sportowego, Zakład Sportów Indywidualnych, Zakład Sportów Walki, Pracownia Badań w Sporcie Wyczynowym.

3 Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – kierownik Zakładu Teorii Treningu Sportowego, Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław – kierownik Zakładu Sportów Indywidualnych, Dr hab. Kazimierz Witkowski, – kierownik Zakładu Sportów Walki,

4 Prowadzący seminarium magisterskie:
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz; Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław; Dr hab. Kazimierz Witkowski.

5 Promotorzy prac magisterskich:
prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław dr hab. Kazimierz Witkowski dr Małgorzata Kałwa dr Ziemowit Bańkosz dr Wiesław Błach dr Bartosz Bolach dr Piotr Cych dr inż. Jan Kosendiak dr Kazimierz Kurzawski dr Mieczysław Lewandowski dr Jarosław Maśliński dr Mariusz Nowak dr Jan Supiński

6 Główna problematyka badawcza Katedry:
Aktywność ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych uwzględnieniem dymorfizmu płciowego, Rozwój motoryczny i umysłowy człowieka środkami kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, Badania nad przejawami siły mięśniowej człowieka, jej pomiarem i kształceniem, Badania nad współzależnością cech morfologicznych i funkcjonalnych,

7 Główna problematyka badawcza Katedry:
Ocena stanu przygotowania człowieka do wysoko wyspecjalizowanych wysiłków, Technika jako indywidualny sposób wykonania czynności ruchowych, Taktyka jako sposób rozwiązywania różnorodnych sytuacji występujących w sporcie,

8 Główna problematyka badawcza Katedry:
Wieloletni i około roczny cykl przygotowania sportowca, Somatyczne i motoryczne kryteria doboru do uprawiania sportu kwalifikowanego, Proces ontogenezy człowieka z wykorzystaniem możliwości oddziaływania: szkoły, klubów sportowych, ośrodków rekreacji, itd.. Klasyfikacja i analiza obciążeń treningowych w sporcie, Aktywność osób niepełnosprawnych,

9 Proponowana tematyka:
Naukowe podstawy sportu szkolnego, Teoretyczne podstawy nauczania i treningu w sporcie szkolnym, Kształcenie kadr nauczycielskich i trenerskich, Problemy organizacji w sporcie młodzieżowym, Problemy organizacji i metodyki sportu niepełnosprawnych, Zagadnienia integracji w wychowaniu fizycznym i sporcie,

10 Aktualnie realizowane tematy badawcze:
Wpływ wybranych wskaźników somatycznych na szkolenie judoków i szermierzy na wysokim poziomie mistrzostwa sportowego, Kształtowanie siły mięśniowej na różnych etapach ontogenezy człowieka, Asymetria morfologiczna i dynamiczna u przedstawicieli sportów walki, Wieloaspektowe uwarunkowania rezultatów sportowych w judo, Badanie związku zdolności różnicowania kinestetycznego z poziomem sportowym u zawodników tenisa stołowego.


Pobierz ppt "KATEDRA DYDAKTYKI SPORTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google