Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka badawcza: sprawność psychomotoryczna, szybkość działania, zmęczenie ośrodkowe w czasie wysiłków krótko i długotrwałe o intensywności progowej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka badawcza: sprawność psychomotoryczna, szybkość działania, zmęczenie ośrodkowe w czasie wysiłków krótko i długotrwałe o intensywności progowej,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Problematyka badawcza: sprawność psychomotoryczna, szybkość działania, zmęczenie ośrodkowe w czasie wysiłków krótko i długotrwałe o intensywności progowej, podprogowej i nadprogowej, wspomaganie energetyczne i elektrolitowe przed, w czasie i po zakończeniu treningu oraz wysiłku startowego, fizjologiczno-biochemiczne i psychomotoryczne aspekty rozgrzewki, kontrola obciążeń fizycznych na poziomie fizjologiczno- biochemicznym w czasie treningu i wysiłku meczowego, przygotowanie motoryczne zawodników do wysiłku startowego.

4 Problematyka badawcza: ZMĘCZENIE CENTRALNE I OBWODOWE: badanie w warunkach walki sportowej i treningu; CZYNNOŚĆ MECHANOMIOGRAFICZNA I ELEKTROMIOGRAFICZNA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH: - w aspekcie adaptacji do treningu; - w opóźnionej bolesności mięśniowej; - w chorobach nerwowo-mięśniowych i stanach przewlekłego bólu mięśniowego.

5 Problematyka badawcza: analiza i ocena działań zawodników grających w piłkę siatkową, charakterystyka wysiłku fizycznego podczas gry w siatkówkę, badania nad szybkością reagowania i wykonania ruchu przez siatkarzy, określenie zmian biochemiczno – fizjologicznych zachodzących w organizmie zawodników podczas wysiłku, w rzeczywistych warunkach gry.

6

7 Problematyka badawcza: ontogeneza dzieci i młodzieży, jednostkowe zróżnicowanie przebiegu procesów rozwojowych, analiza procesu posturogenzy na tle zmian w budowie i składzie tkankowym ciała, zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w opisie dynamiki wzrastania, klasyfikacja populacji ludzkich pod względem zróżnicowania somatycznego i tkankowego, badania struktur populacyjnych, analiza struktur zespołów cech morfologicznych i funkcjonalnych, morfologiczne uwarunkowania funkcji ustroju, analiza zależności między cechami składu ciała i długością stażu sportowego oraz rodzajem dyscypliny sportu, problemy otyłości i nadwagi w kontekście zróżnicowania budowy somatycznej i składu tkankowego, badania antropometryczne.

8 Problematyka badawcza: ontogenetyczna zmienność budowy somatycznej i cech funkcjonalnych, studia porównawcze budowy somatycznej sportowców, morfologiczne uwarunkowania sprawności fizycznej, efekty morfologiczne zróżnicowanego treningu sportowego, zmienność komponentów ciała ludzkiego w aspekcie zróżnicowanej aktywności fizycznej.

9 Problematyka badawcza: zróżnicowanie poziomu rozwoju budowy morfologicznej warunkowanej: etapem ontogenezy, treningiem sportowym, dymorfizmem płciowym, kształtowanie się postawy ciała z uwzględnieniem wysklepienia stóp w zależności od: wieku, uprawianej dyscypliny sportu, przynależności do danej płci.

10 Problematyka badawcza: somatyczne uwarunkowania postawy ciała, zróżnicowanie środowiskowe cech posturalnych dzieci i młodzieży, zmienność rozwojowa cech posturalnych w aspekcie zróżnicowania somatycznego w grupach różnowiekowych, rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, zróżnicowanie morfologiczne sportowców niepełnosprawnych (piłka siatkowa).

11 Problematyka badawcza: Zróżnicowanie budowy ciała i cech funkcjonalnych w zależności od działania czynników endogennych i egzogennych Zróżnicowanie budowy ciała zawodników sportowych Zmienność ontogenetyczna, osobnicza i międzypokoleniowa składu tkankowego ciała Zmienność składu tkankowego ciała w cyklu menstruacyjnym Poziom otłuszczenia w ocenie nadwagi i otyłości oraz jako czynnik ryzyka chorób Menopauza i zmiany inwolucyjne w budowie ciała E-learning w antropologii, auksologii i medycynie

12

13 Profesor w Zespole Treningu w Grach Zespołowych, Katedry Motoryczności Sportowca w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest twórcą wrocławskiej szkoły gier sportowych. Wypromował kilkunastu doktorów nauk o kulturze fizycznej w zakresie sportu. Przez wiele lat uczestniczył jako doradca w komisjach sejmowych i senackich dotyczących sportu. Kształcił trenerów I klasy i klasy Mistrzowskiej w piłce ręcznej w ramach Resortowego Centrum Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej i Sportu.

14 Doktor w Zespole Treningu w Grach Zespołowych, Katedry Motoryczności Sportowca w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2008 roku opublikował swoją monografię habilitacyjną nt.: Dyspozycje osobnicze a umiejętność działania w grze sportowej. Współzałożyciel i członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych. Posiada uprawnienia trenera klasy Mistrzowskiej w piłce siatkowej. Poza pracą naukową, przez ponad 20 lat pracował jako trener klubowy i reprezentacyjny w tej dyscyplinie. Prowadził między innymi pierwszoligowy zespół piłki siatkowej kobiet KS Gwardia Wrocław, również pierwszoligowy zespół kobiet Augusto Kalisz, a także reprezentację Polski kobiet w piłce siatkowej. Jako trener odniósł wiele znaczących sukcesów - dwukrotny udział w Mistrzostwach Europy, brązowy medal Mistrzostw Polski, klubowe wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski, a także Mistrzostwo Polski w Lidze Międzyuczelnianej.

15 Doktor w Zespole Treningu w Grach Zespołowych, Katedry Motoryczności Sportowca w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenera II klasy w piłce nożnej. Absolwent Studiów Doktoranckich na AWF we Wrocławiu. Dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, posiadający również dyplomy studiów wyższych na kierunkach: pedagogicznym oraz turystyce i rekreacji.

16 Magister w Zespole Treningu w Grach Zespołowych, Katedry Motoryczności Sportowca w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenera II klasy w koszykówce. Trener grup młodzieżowych WKS Śląsk Wrocław oraz Przewodniczący Wydziału Szkolenia Dolnośląskiego Związku Koszykówki (DZKOSZ).

17


Pobierz ppt "Problematyka badawcza: sprawność psychomotoryczna, szybkość działania, zmęczenie ośrodkowe w czasie wysiłków krótko i długotrwałe o intensywności progowej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google