Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNOŚĆ SPORTOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNOŚĆ SPORTOWA."— Zapis prezentacji:

1 SPECJALNOŚĆ SPORTOWA

2 Czym odróżnia się drużyna sportowa od przeciętnej drużyny harcerskiej?
Przede wszystkim jest to drużyna, która jako całość uprawia wybraną dyscyplinę sportu. Nie oznacza to jednak, że ich działalność ogranicza się tylko do okazjonalnej gry w siatkówkę, czy też piłkę nożną. Drużyna sportowa wybraną dyscyplinę sportu uprawia systematycznie przez cały rok, doskonaląc wiedzę i umiejętności poszczególnych członków drużyny, a jeśli jest to dyscyplina zespołowa, to również doskonaląc grę zespołową. W swojej działalności drużyna stara się dążyć do mistrzostwa i osiągania sukcesów – stąd szuka kontaktu ze wszystkimi, którzy mogą udzielić jej wsparcia szkoleniowego, organizacyjnego i materialnego. Osiągnięty poziom weryfikuje czynny udział drużyny w zawodach sportowych i konfrontacja z najlepszymi – obojętne czy na poziomie lokalnym, czy też ogólnopolskim.

3 Drużyna ubiegająca się o nadanie miana sportowej
Drużyna taka powinna w trakcie zdobywania specjalności: 1. Zorganizować cykl zajęć szkoleniowych dla członków drużyny z zakresu specjalności sportowej o tematyce dostosowanej do poziomu wiedzy i umiejętności członków drużyny w danym roku, w tym przeprowadzić przynajmniej jedną formę szkoleniową dla drużyny trwającą min. 2 dni (biwak, zimowisko, obóz). 2. Nawiązać stałą współpracę z organizacją lub instytucją zajmującą się wspieraniem działalności sportowej itp.. 3. Gromadzić i wykorzystywać w bieżącej pracy materiały metodyczne i oferty programowe proponowane przez chorągwiane i centralne zespoły specjalnościowe. 4. Dbać o rozwój specjalnościowy swoich członków - każdy członek drużyny stale podnosi swoją sprawność fizyczną, zdobywa sprawności lub uprawnienia specjalistyczne z zakresu specjalności: sprawności, klasy sportowe, uprawnienia instruktorskie i trenerskie, realizuje projekty lub programy znaków służb. 5. Wziąć udział w przynajmniej jednych zawodach sportowych. 6. Zorganizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie popularyzujące zagadnienie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, lub też uprawianą dyscyplinę sportu.

4 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DRUŻYNY
1.Zbiórki tematyczne, warsztaty: Mają one na celu przybliżenie harcerzom wiadomości dotyczących różnych dyscyplin sportowych oraz zasad, które w nich obowiązują. Warto też zapoznać podczas nich harcerzy z nazwiskami polskich olimpijczyków. Oto ich przykładowe tematy: Polscy olimpijczycy, Dyscypliny znane i nieznane, Po co nam rozgrzewka?, Zdrowy styl życia, Historia i tradycje olimpijskie 2. Rajdy, biwaki, wycieczki, obozy, zimowiska: Rajdy rowerowe, Obozy kondycyjne, Wizyta w muzeum sportu i turystyki, Zajęcia na basenie, 3. Zdobywanie sprawności sportowych, klas sportowych oraz realizacja projektów. W zależności od wybranej przez was dyscypliny będą one bardzo różnorodne. Informacji na pewno udzielą wam nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach, w których działacie, trenerzy wybranych przez was dyscyplin GOSiR czy klubach, z którymi nawiążecie kontakt. 4. Zdobywanie specjalistycznej wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny sportu. Zapoznanie z regułami uprawiania, rywalizowania i organizacji zawodów.

5 SPRAWNOŚCI SPORTOWE Młody pływak – Młoda pływaczka*
Przepłynął/przepłynęła 100 m, w tym połowę na plecach. Wytrzymał/a pod wodą 20 sekund. Nauczył/a się prawidłowo zakładać kamizelkę ratunkową. Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli. Sportowiec * Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymienił/a nazwiska swoich ulubionych sportowców. Codziennie wykonuje poranną gimnastykę. Zademonstrował/a swój zestaw ćwiczeń treningowych. Zorganizował/a spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentował/a film o życiu sportowców. Olimpijczyk *** Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem. Uczestniczył/a w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki. Spopularyzował/a ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie). Reprezentował/a szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do sukcesów drużyny. [nazwa dyscypliny] np. Piłkarz, Narciarz ** Uprawia wybraną dyscyplinę sportu. Zademonstrował/a swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu. Zorganizował/a dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.). Uczestniczył/a kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play. Stara się systematycznie poprawiać swoje wyniki

6 FAIR PLAY Nie wolno jednak zapomnieć, że choć wspólnota celów ze sportem jest wielka, to dla nas ważniejszym będzie nie to jak wygrać, tylko jak grać! Stawką bowiem dla nas nie jest wynik meczu, biegu, turnieju – stawką jest czysta gra i harcerska uczciwość !


Pobierz ppt "SPECJALNOŚĆ SPORTOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google