Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www. vizja.netwww. vizja.pl Karta Pobytu Czasowego oraz formalności związane z podjęciem pracy przez studentów zagranicznych na terytorium RP, Rafał Woźniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www. vizja.netwww. vizja.pl Karta Pobytu Czasowego oraz formalności związane z podjęciem pracy przez studentów zagranicznych na terytorium RP, Rafał Woźniak."— Zapis prezentacji:

1 www. vizja.netwww. vizja.pl Karta Pobytu Czasowego oraz formalności związane z podjęciem pracy przez studentów zagranicznych na terytorium RP, Rafał Woźniak

2 www. vizja.netwww. vizja.pl Legalny Pobyt w Polsce 1.Wiza RP uzyskana zagranicą. 2.Wiza krajowa przedłużona na terenie RP. 3.Karta Pobytu Czasowego. 4.Pobyt stały/status rezydenta, inne. 5.Obywatelstwo polskie.

3 www. vizja.netwww. vizja.pl Wiza krajowa przedłużona na terenie RP 1.Kiedy? Tylko w szczególnych przypadkach. 2.Jak? Wniosek nie później niż 3 dni przed upływem ważności wizy. 3.Gdzie? Urząd Wojewódzki: Warszawa ul. Długa 5 (wydział ds. Cudzoziemców). 4.Ile to trwa? Od 7 do 30 dni. 5.Ile to kosztuje? 406 zł (zwrot w przypadku odmowy).

4 www. vizja.netwww. vizja.pl Wiza krajowa przedłużona na terenie RP WYMAGANE DOKUMENTY 1.Wypełniony formularz wniosku. 2.Aktualną fotografię. 3.Dokument potwierdzający zameldowanie w Polsce (przy okazji uzyskujemy PESEL). 4.Dowód uiszczenia opłaty (406 zł). 5.Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych. 6.Dokument potwierdzający cel pobytu (ważny powód). 7.Paszport wygasa nie wcześniej niż za 3 miesiące; ma 2 wolne strony; został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

5 www. vizja.netwww. vizja.pl Karta pobytu Co to jest? Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. W określonych przypadkach jest także potwierdzeniem prawa do podjęcia pracy (student). Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.

6 www. vizja.netwww. vizja.pl Karta pobytu Kto może otrzymać? Kartę może otrzymać cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na pobyt w Polsce. Przykłady: zezwolenie na pobyt czasowy; zezwolenie na pobyt stały; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE; statusu uchodźcy; ochrona uzupełniającej; zgoda na pobyt ze względów humanitarnych.

7 www. vizja.netwww. vizja.pl Zezwolenie na pobyt czasowy Kto może otrzymać? Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego. Uwaga - zezwolenie nie przedłuża się samoczynnie.

8 www. vizja.netwww. vizja.pl Zezwolenie na pobyt czasowy WYMAGANE DOKUMENTY wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; ważny dokument podróży - 3 kserokopie; 4 aktualne, kolorowe, fotografie; ubezpieczenie zdrowotne; dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finan.; dokumenty potwierdzające dane złożone we wniosku; dokument potwierdzający celowość pobytu (np. zaświad. z uczelni). cudzoziemcy niepełnoletni - pisemna zgoda opiekunów/rodziców.

9 www. vizja.netwww. vizja.pl Zezwolenie na pobyt czasowy UWAGI Ile trwa procedura? Zwykle od 30-60 dni. Na co należy zwrócić uwagę? Skomplikowany wniosek (19 stron). Ile to kosztuje? 340 zł (w przypadku zezwolenia na pracę – 440 zł). Utrudnienia? Kolejki w urzędzie wojewódzkim. A co kiedy nie dostane zezwolenia? Można a nawet trzeba się odwoływać. Na czas trwania procedury odwołania Twój pobyt będzie legalny.

10 www. vizja.netwww. vizja.pl Praca na terenie RP Cudzoziemcy spoza UE 1.Posiadane zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. 2.Zezwolenie na pracę (gdy nie ma np. karty a jest wiza). 3.Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

11 www. vizja.netwww. vizja.pl Praca na terenie RP Obcokrajowcy - studenci studiów stacjonarnych 1.Praca wakacyjna – bez zezwolenia 2.Praca w ciągu roku akademickiego - do wyboru: zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu); ewentualnie zezwolenie na pracę; obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

12 www. vizja.netwww. vizja.pl Nasza uczelnia pomaga studentom! Jak uzyskać pomoc? Zapraszam do kontaktu: Rafał Woźniak Rektorat - pokój 219 (II piętro) 8:00-15:00 Zachęcam do wcześniejszego umówienia wizyty: E-mail: rzecznik@vizja.pl Skype: wsfizwarszawarzecznik@vizja.pl

13 www. vizja.netwww. vizja.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www. vizja.netwww. vizja.pl Karta Pobytu Czasowego oraz formalności związane z podjęciem pracy przez studentów zagranicznych na terytorium RP, Rafał Woźniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google