Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA"— Zapis prezentacji:

1 PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA
Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia

2 POLAK CZY CUDZOZIEMIEC
POLAK – obywatelstwo polskie CUDZOZIEMIEC – inne obywatelstwo niż polskie

3 Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez cudzoziemców
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2 PSW) Na innych zasadach (art. 43 ust. 3 i 4 PSW) Z możliwością wyboru (art. 43 ust. 5 i 5a PSW)

4 Na zasadach obywateli polskich (art. 43 ust. 2 pkt ….. PSW)
Zezwolenie na pobyt stały Status uchodźcy nadany w RP Korzystanie z ochrony czasowej na terytorium RP Status pracownika migrującego Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt czasowy 6a. Udzielenie ochrony uzupełniającej 7. Status obywatela UE z prawem stałego pobytu

5 Z możliwością wyboru (art. 43 ust 5 i 5a PSW)
Status obywatela UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadający środki na utrzymanie podczas studiów – bez prawa do stypendium socjalnego z DMPS 5a. Karta Polaka

6 Na zasadach cudzoziemca (art. 43 ust. 3 i 4 PSW)
Umowa międzynarodowa Umowa zawarta z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie Decyzja ministra Decyzja rektora

7 Wymagane dokumenty Dokumenty Opis
1. Świadectwo dojrzałości / dyplom mgr; lic.; inż.; Świadectwo/dyplom – oryginał Świadectwo/dyplom – tłumaczenie na j. polski przez tłumacza przysięgłego/konsulat Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille 2. Dokumenty językowe Test z języka polskiego Z testu mogą być zwolnione osoby posiadające: Polską maturę Certyfikat znajomości j. polskiego Ukończony roczny kurs przygotowawczy 3. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP Wiza Karta pobytu 4. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów 5. Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP Polisa ubezpieczeniowa Umowa z NFZ (w Polsce) Karta EKUZ 6. Dokument tożsamości Dowód osobisty Paszport 7. Środki na utrzymanie* Posiadają środki na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium RP i powrotu oraz dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania takich środków

8 Teczka cudzoziemca Świadectwo – oryginał Dyplom – oryginał
Świadectwo – tłumaczenie na j. polski Dyplom – tłumaczenie na j. polski Poświadczenie: legalizacja / apostille Poświadczenie znajomości j. polskiego Kserokopia wizy / karty pobytu Zaświadczenie lekarskie Ubezpieczenie zdrowotne Kserokopia dowodu tożsamości Informacja z Działu Kształcenia Podanie z IRK

9 Informacja z Działu Kształcenia
Każdy cudzoziemiec zgłaszając się do Komisji rekrutacyjnej musi otrzymać od Działu Kształcenia „zaświadczenie” wskazujące podstawę prawną przyjęcia na studia.

10 Podanie z IRK

11 Dziękuję Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia m.chajecka@uksw.edu.pl


Pobierz ppt "PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google