Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney"— Zapis prezentacji:

1 Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney
WI ZA Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney Warszawa, 20 września 2007

2 Rejestracja indywidualna
WI ZA zanim dana osoba złoży wniosek wizowy musi być koniecznie zarejestrowana jako pielgrzym w systemie rejestracyjnym przed złożeniem wniosku należy koniecznie wypełnić zakładki „dane osobowe” oraz „wiza”

3 Dokumenty wizowe obligatoryjne
wniosek o wyjazd do Australii - 48R POL (wypełniony czytelnie) WI ZA aktualne zdjęcie (nie starsze niż 6 miesięcy) przymocowane zszywaczem na wniosku wizowym czytelna kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem) potwierdzenie rejestracji „World Yoth Day - Tourist Visa Application”

4 Dokumenty wizowe osoby niepełnoletnie
WI ZA notarialnie poświadczona zgoda obojga rodziców na wyjazd dziecka do Australii w określonym terminie zaświadczenie ze szkoły stwierdzające, że jest się uczniem danej klasy zaświadczenie o zarobkach rodziców z zakładu pracy zaświadczenie bankowe (wyciąg) o posiadanych środkach rodziców z ostatnich trzech miesięcy fotokopie paszportów obojga rodziców (ew. ksero dowodów, jeśli nie posiadają paszportów) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka paszport ważny przynajmniej na okres pobytu, w którym jest przynajmniej jedna strona wolna deklaracja 1257 dla opiekuna osoby niepełnoletniej

5 Dokumenty wizowe studenci
WI ZA zaświadczenie z uczelni z zaznaczeniem kierunku i roku studiów oraz przewidywanego czasu ukończenia uczelni zaświadczenie o zarobkach rodziców albo zaświadczenie bankowe (wyciąg) o posiadanych środkach rodziców z ostatnich trzech miesięcy

6 Dokumenty wizowe osoby zatrudnione
WI ZA zaświadczenie z miejsca pracy (stanowisko, dochody, przyznany urlop) zaświadczenie bankowe (wyciąg) o posiadanych środkach z ostatnich trzech miesięcy

7 Dokumenty wizowe osoby prowadzące działalność
WI ZA wpis do ewidencji albo KRS (aktualny – nie starszy niż sprzed sześciu miesięcy) zaświadczenie bankowe o posiadanych środkach z ostatnich trzech miesięcy sprawozdanie PIT (ze stemplem Urzędu Skarbowego potwierdzającym złożenie sprawozdania) za ostatni rok rozliczeniowy lub zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego

8 Dokumenty wizowe osoby duchowne
WI ZA w przypadku kapłanów zaświadczenie od biskupa diecezjalnego o wykonywanej pracy duszpasterskiej poświadczone przez Sekretariat Episkopatu Polski w przypadku osób zakonnych zaświadczenie od wyższego przełożonego zgromadzenia poświadczone przez Sekretariat Episkopatu Polski paszport ważny przynajmniej na okres pobytu, w którym jest przynajmniej jedna strona wolna

9 Dokumenty wizowe osoby powyżej 70 roku życia
WI ZA dokumenty j.w (wg odpowiedniego statusu) zaświadczenie lekarskie (od lekarzy wskazanych przez Ambasadę) paszport ważny przynajmniej na okres pobytu, w którym jest przynajmniej jedna strona wolna

10 Przekazanie dokumentów do Biura ŚDM
WI ZA wypełnione i zebrane dokumenty należy przekazać opiekunowi grupy opiekun sprawdza czy dokumenty są kompletne i wypełnione czytelnie sprawdzone i zebrane dokumenty opiekun przekazuje do Krajowego Biura ŚDM

11 Współpraca Krajowego Biura ŚDM z Ambasadą Australii
przyjęte dokumenty podlegają w Krajowym Biurze ŚDM pierwszej analitycznej lekturze według wytycznych otrzymanych z Ambasady wnioski dzielone są na dwie grupy pierwszą grupę stanowią wnioski dopuszczone do procedury wizy elektronicznej drugą grupę stanowią wnioski dopuszczone do procedury wizy tradycyjnej (wklejanej do paszportu); z zasady w drugiej grupie będą wszystkie wnioski osób niepełnoletnich, duchownych oraz powyżej 70 roku życia WI ZA

12 Wizy elektroniczne - Hobart
WI ZA dane z wniosków będą wprowadzane do systemu elektronicznego (e676) i przesyłane do Hobart w Australii wnioski do wiz elektronicznych winny być uzupełnione informacją o zawodzie osoby wnioskującej oraz planowanym terminie i numerach przelotów załączniki do wniosku będą przechowywane w Krajowym Biurze ŚDM i tylko na wyraźną prośbę z Hobart przekazywane dalej za pośrednictwem Ambasady w Warszawie Krajowe Biuro ŚDM poinformuje opiekuna grupy o wizach elektronicznych przyznanych członkom jego grupy jak i o ewentualnej odmowie przyznania wizy

13 Wizy tradycyjne - Warszawa
komplet dokumentów (wniosek, załączniki, paszport) złożony w Krajowym Biurze ŚDM zostanie przekazany do Ambasady w Warszawie Sekcja Wizowa Ambasady w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wklei wizę do paszportu i za pośrednictwem Krajowego Biura ŚDM i opiekuna zwróci paszport osobie wnioskującej w przypadku wątpliwym Sekcja Wizowa może wezwać daną osobę do złożenia wyjaśnień w przypadku jednoznacznej odmowy paszport zostanie zwrócony osobie wnioskującej za pośrednictwem Krajowego Biura ŚDM i opiekuna jej grupy WI ZA

14 Uwagi WI ZA osoby planujące co najmniej dwukrotny wjazd do Australii muszą od razu zaznaczyć we wniosku prośbę o wizę wielokrotną w wyjątkowych sytuacjach Sekcja Wizowa może poprosić osobę wnioskującą o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia

15 Kontakt Ambasada Australii w Warszawie ul. Nowogrodzka tel. 022/ Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM Skwer Kard. Wyszyńskiego tel. 022/ Info: WI ZA


Pobierz ppt "Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney"

Podobne prezentacje


Reklamy Google