Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 20 września 2007 Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney WIZAWIZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 20 września 2007 Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney WIZAWIZA."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 20 września 2007 Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney WIZAWIZA

2 Rejestracja indywidualna zanim dana osoba złoży wniosek wizowy musi być koniecznie zarejestrowana jako pielgrzymzanim dana osoba złoży wniosek wizowy musi być koniecznie zarejestrowana jako pielgrzym w systemie rejestracyjnym przed złożeniem w systemie rejestracyjnym przed złożeniem wniosku należy koniecznie wypełnić zakładki wniosku należy koniecznie wypełnić zakładki dane osobowe oraz wiza dane osobowe oraz wiza WIZAWIZA

3 Dokumenty wizowe obligatoryjne wniosek o wyjazd do Australii - 48R POL (wypełniony czytelnie)wniosek o wyjazd do Australii - 48R POL (wypełniony czytelnie) aktualne zdjęcie (nie starsze niż 6 miesięcy) przymocowane zszywaczem na wniosku wizowymaktualne zdjęcie (nie starsze niż 6 miesięcy) przymocowane zszywaczem na wniosku wizowym czytelna kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem)czytelna kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem) potwierdzenie rejestracji World Yoth Day - Tourist Visa Applicationpotwierdzenie rejestracji World Yoth Day - Tourist Visa Application WIZAWIZA

4 Dokumenty wizowe osoby niepełnoletnie notarialnie poświadczona zgoda obojga rodziców na wyjazd dziecka do Australii w określonym terminie zaświadczenie ze szkoły stwierdzające, że jest się uczniem danej klasy zaświadczenie o zarobkach rodziców z zakładu pracy zaświadczenie bankowe (wyciąg) o posiadanych środkach rodziców z ostatnich trzech miesięcy fotokopie paszportów obojga rodziców (ew. ksero dowodów, jeśli nie posiadają paszportów) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka paszport ważny przynajmniej na okres pobytu, w którym jest przynajmniej jedna strona wolna deklaracja 1257 dla opiekuna osoby niepełnoletniej WIZAWIZA

5 Dokumenty wizowe studenci zaświadczenie z uczelni z zaznaczeniem kierunku i roku studiów oraz przewidywanego czasu ukończenia uczelni zaświadczenie o zarobkach rodziców albo zaświadczenie bankowe (wyciąg) o posiadanych środkach rodziców z ostatnich trzech miesięcy WIZAWIZA

6 Dokumenty wizowe osoby zatrudnione zaświadczenie z miejsca pracy (stanowisko, dochody, przyznany urlop) zaświadczenie bankowe (wyciąg) o posiadanych środkach z ostatnich trzech miesięcy WIZAWIZA

7 wpis do ewidencji albo KRS (aktualny – nie starszy niż sprzed sześciu miesięcy) zaświadczenie bankowe o posiadanych środkach z ostatnich trzech miesięcy sprawozdanie PIT (ze stemplem Urzędu Skarbowego potwierdzającym złożenie sprawozdania) za ostatni rok rozliczeniowy lub zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego Dokumenty wizowe osoby prowadzące działalność WIZAWIZA

8 w przypadku kapłanów zaświadczenie od biskupa diecezjalnego o wykonywanej pracy duszpasterskiej poświadczone przez Sekretariat Episkopatu Polski w przypadku osób zakonnych zaświadczenie od wyższego przełożonego zgromadzenia poświadczone przez Sekretariat Episkopatu Polski paszport ważny przynajmniej na okres pobytu, w którym jest przynajmniej jedna strona wolna Dokumenty wizowe osoby duchowne WIZAWIZA

9 dokumenty j.w. (wg odpowiedniego statusu) zaświadczenie lekarskie (od lekarzy wskazanych przez Ambasadę) paszport ważny przynajmniej na okres pobytu, w którym jest przynajmniej jedna strona wolna Dokumenty wizowe osoby powyżej 70 roku życia WIZAWIZA

10 wypełnione i zebrane dokumenty należy przekazać opiekunowi grupy opiekun sprawdza czy dokumenty są kompletne i wypełnione czytelnie sprawdzone i zebrane dokumenty opiekun przekazuje do Krajowego Biura ŚDM WIZAWIZA Przekazanie dokumentów do Biura ŚDM

11 Współpraca Krajowego Biura ŚDM z Ambasadą Australii przyjęte dokumenty podlegają w Krajowym Biurze ŚDM pierwszej analitycznej lekturze według wytycznych otrzymanych z Ambasady wnioski dzielone są na dwie grupy pierwszą grupę stanowią wnioski dopuszczone do procedury wizy elektronicznej drugą grupę stanowią wnioski dopuszczone do procedury wizy tradycyjnej (wklejanej do paszportu); z zasady w drugiej grupie będą wszystkie wnioski osób niepełnoletnich, duchownych oraz powyżej 70 roku życia WIZAWIZA

12 dane z wniosków będą wprowadzane do systemu elektronicznego (e676) i przesyłane do Hobart w Australii wnioski do wiz elektronicznych winny być uzupełnione informacją o zawodzie osoby wnioskującej oraz planowanym terminie i numerach przelotów załączniki do wniosku będą przechowywane w Krajowym Biurze ŚDM i tylko na wyraźną prośbę z Hobart przekazywane dalej za pośrednictwem Ambasady w Warszawie Krajowe Biuro ŚDM poinformuje opiekuna grupy o wizach elektronicznych przyznanych członkom jego grupy jak i o ewentualnej odmowie przyznania wizy WIZAWIZA Wizy elektroniczne - Hobart

13 komplet dokumentów (wniosek, załączniki, paszport) złożony w Krajowym Biurze ŚDM zostanie przekazany do Ambasady w Warszawie Sekcja Wizowa Ambasady w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wklei wizę do paszportu i za pośrednictwem Krajowego Biura ŚDM i opiekuna zwróci paszport osobie wnioskującej w przypadku wątpliwym Sekcja Wizowa może wezwać daną osobę do złożenia wyjaśnień w przypadku jednoznacznej odmowy paszport zostanie zwrócony osobie wnioskującej za pośrednictwem Krajowego Biura ŚDM i opiekuna jej grupy WIZAWIZA Wizy tradycyjne - Warszawa

14 osoby planujące co najmniej dwukrotny wjazd do Australii muszą od razu zaznaczyć we wniosku prośbę o wizę wielokrotną w wyjątkowych sytuacjach Sekcja Wizowa może poprosić osobę wnioskującą o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia WIZAWIZA Uwagi

15 Ambasada Australii w Warszawie ul. Nowogrodzka 11 tel. 022/521 34 44 Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM Skwer Kard. Wyszyńskiego 6 tel. 022/53 04 931 e-mail: wiza@sdm.org.plwiza@sdm.org.pl Info: www.sydney2008.plwww.sydney2008.pl WIZAWIZA Kontakt


Pobierz ppt "Warszawa, 20 września 2007 Procedura i zasady wizowania uczestników ŚDM w Sydney WIZAWIZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google