Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABOLICJA 2012 Podsumowanie dotychczasowego etapu realizacji ustawy abolicyjnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Warszawa, 5 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABOLICJA 2012 Podsumowanie dotychczasowego etapu realizacji ustawy abolicyjnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Warszawa, 5 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 ABOLICJA 2012 Podsumowanie dotychczasowego etapu realizacji ustawy abolicyjnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Warszawa, 5 marca 2012 r.

2 WNIOSKI - 2763 WIETNAM1131 UKRAINA692 ARMENIA280 CHINY128 PAKISTAN117 INDIE71 ROSJA52 BIAŁORUŚ51 INNE241

3 OBYWATELSTWOPOZYTYWNANEGATYWNAUMORZENIE WIETNAM7218 UKRAINA131810 ARMENIA6001 CHINY1501 PAKISTAN200 INDIE510 ROSJA710 BIAŁORUŚ601 INNE2223 RAZEM3201324

4 BEZ ROZPOZNANIA WIETNAM13 UKRAINA28 ARMENIA22 CHINY2 PAKISTAN6 INDIE4 ROSJA5 BIAŁORUŚ7 INNE26 RAZEM113

5 Ważny dokument podróży - art. 60 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość (art. 60 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach)

6 Nieprzerwany pobyt – badany okres od 20.12.2007 r. (art. 1 pkt 1 ustawy) od 01.01.2010 r. (art. 1 pkt 2 ustawy) do 01.01.2012 r. tj. do dnia wejścia w życie ustawy

7 Termin załatwienia sprawy Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca (art. 35 KPA) Oczekiwanie na opiniowanie organów – 30 dni Przedłużenie terminu (art. 36 KPA) Uzupełnienie materiału dowodowego Przesłuchania

8 Domniemanie nieprzerwanego pobytu – art. 3 ust. 4 pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie wynika z zebranego materiału dowodowego lub z okoliczności sprawy wojewoda opiera się na informacjach zawartych w systemie Pobyt, SIS oraz dokumencie podróży cudzoziemca, materiale dowodowym zgromadzonym podczas innych postępowań legalizacji pobytu z lat poprzednich jeśli co innego będzie wynikało z zebranego materiału dowodowego lub okoliczności sprawy wojewoda podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie sprawy

9 Dzieci urodzone przed 20.12.2007: Mogą składać wniosek o abolicję na tych samych zasadach co rodzice Brak ważnego dokumentu podróży jest rozpatrywany w sposób indywidualny tak jak u rodziców Dzieci urodzone po 20.12.2007 w Polsce: Mogą składać wniosek w trybie ustawy o cudzoziemcach (art. 53 ust.3 pkt. 12)

10 Umorzenie toczącego się postępowania o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie ustawy o cudzoziemcach: nie następuje z urzędu, ale na wniosek cudzoziemca, który oceni, które postępowanie jest dla niego korzystniejsze Przekwalifikowanie wniosku złożonego na podstawie art. 53a ust.2 ustawy o cudzoziemcach: wniosek złożony do tego samego wojewody rozstrzygnięcie w jednakowej formie (zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony) wniosek złożony w okresie 01.01.2012 r. - 02.07.2012 r.

11 Podsumowanie Do Wojewody Mazowieckiego w ciągu 2 miesięcy wpłynęło 2763 wnioski o abolicję (80 % wszystkich złożonych w kraju wniosków) Przekroczona została liczba łącznie złożonych wniosków podczas abolicji z 2003 roku i 2007 roku (2300) Wojewoda wydał 320 decyzji pozytywnych

12 Dziękuję za uwagę 05.03.2012 r.


Pobierz ppt "ABOLICJA 2012 Podsumowanie dotychczasowego etapu realizacji ustawy abolicyjnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Warszawa, 5 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google