Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co nowego w NCN? Kraków, Senat UJ, 25 listopada 2015 r. Zbigniew Błocki Co nowego w NCN? Kraków, Senat UJ, 25 listopada 2015 r. Zbigniew Błocki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co nowego w NCN? Kraków, Senat UJ, 25 listopada 2015 r. Zbigniew Błocki Co nowego w NCN? Kraków, Senat UJ, 25 listopada 2015 r. Zbigniew Błocki."— Zapis prezentacji:

1 Co nowego w NCN? Kraków, Senat UJ, 25 listopada 2015 r. Zbigniew Błocki Co nowego w NCN? Kraków, Senat UJ, 25 listopada 2015 r. Zbigniew Błocki

2 2 Narodowe Centrum Nauki (NCN) to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. do finansowania badań podstawowych, z siedzibą w Krakowie. Badania podstawowe są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktach, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (dawniej: praktyczne zastosowanie lub użytkowanie). Narodowe Centrum Nauki

3 Struktura wydatków części „Nauka” w budżecie państwa na 2015 r. 3 MNiSW 7 mld 80 mln zł Działalność upowszechniająca naukę 2,6 mld zł 306 mln zł 3,1 mld zł 71 mln zł

4 Zadania Narodowego Centrum Nauki  Finansowanie projektów badawczych w obszarze badań podstawowych.  Finansowanie stypendiów doktorskich i staży podoktorskich.  Wspieranie rozwoju naukowego młodych uczonych.  Nadzór nad realizacją badań naukowych finansowanych ze środków NCN.  Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. 4 Głównym celem NCN jest wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów.

5 DOŚWIADCZENI NAUKOWCY 55 PRELUDIUM ETIUDA SONATA SONATA BIS FUGA OPUSHARMONIA POCZĄTKUJĄCY NAUKOWCY NAUKOWCY POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA OTWARTE DLA WSZYSTKICH NAUKOWCÓW osoby bez stopnia naukowego doktora, otwarcie przewodu doktorskiego nie jest warunkiem ubiegania się o finansowanie stypendium dla osób z otwartym przewodem doktorskim stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat (dawniej 5 lat) przed rokiem złożenia wniosku stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku staż podoktorski, stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat (dawniej 5 lat) przed rokiem złożenia wniosku projekty badawcze w tym finansowanie aparatury naukowo-badawczej projekty międzynarodowe Konkursy Narodowego Centrum Nauki TANGO program pilotażowy na wdrażanie wyników uzyskanych w rezultacie badan podstawowych POLONEZ naukowcy przyjeżdżający z zagranicy MAESTROSYMFONIA co najmniej stopień naukowy doktora, realizacja pionierskich badan naukowych wybitni naukowcy, realizacja międzydziedzinowych projektów badawczych

6 Środki przeznaczone dla NCN 6 Dotacje 2015 2016 Środki na finansowanie zadań ustawowych NCN (dotacja CELOWA) 871 122 000 981 122 000 Środki na zarządzanie zadaniami wykonywanymi przez NCN (dotacja PODMIOTOWA) 40 347 000 40 798 000 Środki na inwestycje związane z obsługą zadań ustawowych NCN (dotacja INWESTYCYJNA) 3 531 000 OGÓŁEM 915 000 0001 025 451 000

7 7 Programy międzynarodowe NCN  Konkursy międzynarodowe organizowane w ramach współpracy wielostronnej (HERA, NORFACE, SMART URBAN FUTURES, CHIST-ERA, M-era. Net 2, Infect-ERA, BiodivERsA, JPI HDHL, JPI AMR)  Konkurs BEETHOVEN (2014) wspólny konkurs NCN z Deutsche Forschunsgemeinschaft (DFG) na polsko – niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Złożono 96 wniosków, wkrótce ogłoszenie wyników. Trwają prace nad kolejną edycją konkursu.  Konkurs POLONEZ Marie Sklodowska-Curie Actions (2015-2017) Program na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez naukowców z zagranicy w polskich jednostkach naukowych. NCN ogłosi trzy konkursy, w ramach których sfinansuje 90 projektów.  Quant-ERA Program typu ERANET Cofund, adresowany do międzynarodowych grup badaczy prowadzących badania naukowe w obszarze technologii kwantowych. Koordynowany przez NCN.

8 8 Podstawowe statystyki konkursów NCN w 2014 r.  12 ogłoszonych konkursów PRELUDIUM, SONATA, OPUS (2 razy w roku) SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA (1 raz w roku) FUGA, ETIUDA (1 raz w roku)  12 rozstrzygniętych konkursów  11 432 złożonych wniosków  1804 wnioski zakwalifikowane do finansowania  760,3 mln zł na finansowanie wniosków w konkursach NCN  16% średni współczynnik sukcesu we wszystkich konkursach  95 Zespołów Ekspertów, w tym 1308 ekspertów  6482 ekspertów zewnętrznych, w tym 4035 ekspertów zagranicznych  9226 opinii ekspertów zewnętrznych

9 9 Osoby rozpoczynające karierę naukową w konkursach Narodowego Centrum Nauki  Osoby rozpoczynające karierę naukową to osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora lub osoby które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat (dawniej: 5 lat) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków w konkursie NCN.  Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.  W 2014 r. w konkursach PRELUDIUM, SONATA, FUGA oraz ETIUDA finansowanie otrzymało 933 wniosków na łączną sumę ponad 181 mln zł, czyli 24% wysokości finansowania w 2014 r. (20,1 % w 2013 r.).  51% osób wśród laureatów konkursów NCN 2014, to osoby do 35. roku życia.

10 10 Liczba wniosków złożonych i finansowanych we wszystkich konkursach (HS, ST, NZ) i w konkursie SYMFONIA. Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r. 15% 16% 17% 10%

11 11 Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r. Liderzy w konkursach NCN wg liczby przyznanych grantów Lp.Wnioskodawca Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania Kwota przyznana ogółem 1. Uniwersytet Warszawski78920270,5 mln zł 2. Uniwersytet Jagielloński92719079,9 mln zł 3. Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu61410444,1 mln zł 4. Uniwersytet Wrocławski3287327,9 mln zł 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu3004913,8 mln zł 6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie2974819,7 mln zł 7. Politechnika Wrocławska2514625,0 mln zł 8. Uniwersytet Łódzki2794614,9 mln zł 9. Politechnika Warszawska2754418,0 mln zł 10. Uniwersytet Gdański2613713,6 mln zł 11. Uniwersytet Śląski214369,6 mln zł 12. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu148295,9 mln zł 13. Warszawski Uniwersytet Medyczny1542414,2 mln zł 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej155248,1 mln zł 15. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) 63239,5 mln zł

12 Wnioskodawcy NCN w latach 2013-2014  Zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2014 wraz z kategoriami KEJN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/wnioskodawcy- ncn-2013-2014.pdf https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/wnioskodawcy- ncn-2013-2014.pdf 12

13 13

14

15

16 Podsumowanie 17. edycji konkursów (OPUS, SONATA, PRELUDIUM)  4263 wnioski, 903 zakwalifikowanych do finansowania (21,1%)  22,2% w NZ, 24,5% w ST, 16,2% w HS  22,7% sukcesu finansowego  4230 recenzentów, z czego 3127 z zagranicy (76%) 16

17 Ostatnie zmiany  Uregulowanie wynagrodzeń etatowych, dodatkowych i stypendiów  Koszty pośrednie (wracamy do 30%!)  Ograniczenie liczby kierowanych grantów  Rozliczanie odsetek 17

18 Najbliższe cele  Utrzymanie dotacji celowej w budżecie na 2016 r.  Zwiększenie dotacji podmiotowej i liczby etatów  Siedziba NCN 18

19 19 www.ncn.gov.pl Zapraszamy na stronę www Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Co nowego w NCN? Kraków, Senat UJ, 25 listopada 2015 r. Zbigniew Błocki Co nowego w NCN? Kraków, Senat UJ, 25 listopada 2015 r. Zbigniew Błocki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google