Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na terenie miasta Zawiercie Zawiercie,01.06.2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na terenie miasta Zawiercie Zawiercie,01.06.2011r."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na terenie miasta Zawiercie Zawiercie,01.06.2011r.

2 Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim (stan na 30.04.2011r.) W oparciu o dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu według stanu na 30.04.2011r. w urzędzie zarejestrowanych było ogółem : 7545 osób bezrobotnych, z czego około 51 % (tj. 3880 osób) stanowiły kobiety. Spośród ogółu zarejestrowanych 6089 to osoby poprzednio pracujące, w tym 228 osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy, natomiast 1456 osób dotychczas nigdzie nie pracowało.

3 Stopa bezrobocia na koniec marca 2011r. wynosiła odpowiednio:  Powiat Zawierciański - 17,6 % (w marcu 2010r. - 17,6%)  Województwo Śląskie - 10,8 % (w marcu 2010r. - 10,3%)  Polska - 13,1 % (w marcu 2010r. - 12,9%)

4 Sytuacja na rynku pracy w mieście Zawiercie (stan na 30.04.2011r.) W oparciu o dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu według stanu na 30.04.2011r. w urzędzie zarejestrowanych było ogółem : 3536 osób bezrobotnych z terenu miasta Zawiercie z czego około 52 % (tj. 1839 osób) stanowiły kobiety. Spośród ogółu zarejestrowanych z terenu miasta Zawiercie 445 osób było uprawnionych do zasiłku (tj 13%).

5 Liczba osób bezrobotnych z terenu miasta Zawiercie 2007-2011 31.12.200731.12.200831.12.200931.12.201031.03.2011 ogółem 38362791362134763740 w tym kobiety 21561531177517701919 w tym z prawem do zasiłku 596582998473485

6 Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu zawierciańskiego (stan na 30.04.2011r.)

7 Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w PUP Zawiercie (stan na 30.04.2011r.) Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy PUP ogółemmiasto Zawiercie Do 25 roku życia 1450611 Długotrwale bezrobotni 37611816 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 546260 Powyżej 50 roku życia 1565759 Bez kwalifikacji zawodowych 1559684 Bez doświadczenia zawodowego 2082898 Bez wykształcenia średniego 35881645 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 397218 Które po odbyciu kary wolności nie podjęły zatrudnienia 16285 Niepełnosprawni 363202 Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 18

8 Bezrobotni mieszkańcy Zawiercia zarejestrowani w PUP Zawiercie wg posiadanego wykształcenia ( stan w końcu I kwartału 2011r.)

9

10 Struktura bezrobotnych wg kategorii wiekowych stan na koniec I kwartału 2011r. Bezrobotni wg kategorii wiekowych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP ogółem w tym kobiety zarejestrowane w PUP Zawiercie Bezrobotni z Zawiercia ogółem Bezrobotne kobiety z Zawiercia 18-24 lata1594842671351 25-34 lata243313411125626 35-44 lata1622886790438 45-54 lata1574806780407 55-59 lat60517631197 60-64 lata1410630

11 Bezrobotni mieszkańcy Zawiercia zarejestrowani w PUP Zawiercie wg czasu pozostawania bez pracy ( stan w końcu I kwartału 2011r.)

12 Bezrobotni mieszkańcy Zawiercia zarejestrowani w PUP Zawiercie wg posiadanego stażu pracy ( stan w końcu I kwartału 2011r.)

13

14 Dodatkowym wsparciem w postaci indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz zajęć w ramach Klubu Pracy objęto 1127 osób bezrobotnych, w tym: - poradnictwo indywidualne - 715 osób - poradnictwo grupowe - 266 osób - informacją zawodową indywidualna - 13 osób - zacięcia w Klubie Pracy - 11 osób - zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy - 87 osób - Sala Informacji Zawodowej SIZ ( spotkania z uczniami ostatnich klas) - 35 osób.

15

16 Środki finansowe będące w dyspozycji PUP w 2011r. – 10 751 700,00 zł, w tym: - Algorytm 2011 - 6 793 600, 00 zł - „Jurajskie perspektywy” Poddz. 6.1.3 PO KL - 3 658 100, 00 zł (projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL) - „Usuwanie skutków powodzi 2010” -300 000, 00 zł (środki z rezerwy Ministra)

17 Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w dniu 13.05.2011r. złożył wniosek o dodatkowe środki z rezerwy Ministra na realizację programu zwiększającego aktywność zawodową bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia. Projekt „Wiedza i doświadczenie 45/50 plus), w ramach którego wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 954 609,00 zł umożliwiłby aktywizację 164 osób bezrobotnych z w/w kategorii wiekowej. Aktualnie trwa proces związany z oceną wniosków.

18 PUP w Zawierciu złożył w ubiegłym roku wniosek o dofiansowanie projektu „Recepta na zatrudnienie” Poddziałanie 8.1.2 PO KL, Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków (KOW). W ramach projektu wsparcie uzyska 20 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Zawiercie, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 1 496 740,00 zł W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: - szkolenia przekwalifikowujące – 20 osób - szkolenie z zakresu przedsiębiorczości – 20 osób - poradnictwo zawodowe i psychologiczne – 20 osób - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł – dla 20 osób - podstawowe wsparcie pomostowe – dla 20 osób - przedłużone wsparcie pomostowe w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach – dla 10 osób W ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego zaplanowano również doradztwo biznesowe (indywidualne), którego zadaniem będzie pomoc przedsiębiorcom w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na 01.07.2011r.

19 Programy zrealizowane przez PUP Zawiercie w 2010r. L.p.Nazwa programuWartość projektuŹródło finansowaniaOkres realizacji 1 "Jurajskie perspektywy" Poddział. 6.1.3 8 132 900,00 EFS - PO KL01.01.2010 - 31.12.2010 2 "Impuls dla biznesu" Działanie 6.2 1 951 400,00 EFS – PO KL01.03.2009-31.12.2010 3"Nowa jakość - II edycja" 437 834,08 EFS - PO KL01.01.2010-31.12.2011 4Aktywny czterdziestolatek" 219 600,00 rezerwa MP i PSczerwiec 2010 - 31.12.2010 5"Powódź" I 313 200,00 rezerwa MP i PSlipiec 2010 - 31.12.2010 6"Powódź " II 208 800,00 rezerwa MP i PSsierpień 2010 -31.12.2010 7"Aktywny bezrobotny" 743 900,00 rezerwa MP i PSwrzesień 2010 -31.12.2010 8"Jestem przedsiębiorcą" 1 308 900,00 rezerwa MP i PSwrzesień 2010 - 31.12.2010 9"Doświadczony pracownik" 242 100,00 rezerwa MP i PSwrzesień 2010 - 31.12.2010 10"Przedsiębiorczość" 148 000,00 rezerwa MP i PSlistopad 2010 - 31.12.10 11"Przedsiębiorczość na Jurze" 277 500,00 rezerwa MP i PSgrudzień 2010 -31.12.2010 Kwota dodatkowo pozyskanych środków 13 984 134,08 ponadto środki Funduszu Pracy przyznane Algorytmem 15 104 100,00. Ogółem w 2010r. PUP dysponował kwotą 26.699.000,00 zł

20

21 StanowiskoLiczba ofertLiczba miejsc pracy Animator kultury2350 Pracownik sezonowy w rolnictwie 1200 Sprzedawca1100 Tajemniczy klient1100 Szwaczka140 Elektromonter130 Inżynier procesów produkcji120 Pracownik produkcji120 Murarz216 Spawacz312 Pracownik leśny112 Pracownik do obsługi parku rozrywki 110 Monter instalacji210 Monter rurociągów28 Kucharz44 Recepcjonista15 Ponadto w okresie od 01.01.2011r. do 24.05.2011 struktura ofert pracy EURES przedstawiała się następująco: Łącznie 25 ofert pracy EURES na 937 stanowisk pracy.

22 Dziękuję za uwagę Zawiercie,01.06.2011r.


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na terenie miasta Zawiercie Zawiercie,01.06.2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google