Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na terenie miasta Zawiercie Zawiercie,01.06.2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na terenie miasta Zawiercie Zawiercie,01.06.2011r."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na terenie miasta Zawiercie Zawiercie, r.

2 Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim (stan na r.) W oparciu o dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu według stanu na r. w urzędzie zarejestrowanych było ogółem : 7545 osób bezrobotnych, z czego około 51 % (tj osób) stanowiły kobiety. Spośród ogółu zarejestrowanych 6089 to osoby poprzednio pracujące, w tym 228 osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy, natomiast 1456 osób dotychczas nigdzie nie pracowało.

3 Stopa bezrobocia na koniec marca 2011r. wynosiła odpowiednio:  Powiat Zawierciański - 17,6 % (w marcu 2010r. - 17,6%)  Województwo Śląskie - 10,8 % (w marcu 2010r. - 10,3%)  Polska - 13,1 % (w marcu 2010r. - 12,9%)

4 Sytuacja na rynku pracy w mieście Zawiercie (stan na r.) W oparciu o dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu według stanu na r. w urzędzie zarejestrowanych było ogółem : 3536 osób bezrobotnych z terenu miasta Zawiercie z czego około 52 % (tj osób) stanowiły kobiety. Spośród ogółu zarejestrowanych z terenu miasta Zawiercie 445 osób było uprawnionych do zasiłku (tj 13%).

5 Liczba osób bezrobotnych z terenu miasta Zawiercie ogółem w tym kobiety w tym z prawem do zasiłku

6 Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu zawierciańskiego (stan na r.)

7 Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w PUP Zawiercie (stan na r.) Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy PUP ogółemmiasto Zawiercie Do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawni Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 18

8 Bezrobotni mieszkańcy Zawiercia zarejestrowani w PUP Zawiercie wg posiadanego wykształcenia ( stan w końcu I kwartału 2011r.)

9

10 Struktura bezrobotnych wg kategorii wiekowych stan na koniec I kwartału 2011r. Bezrobotni wg kategorii wiekowych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP ogółem w tym kobiety zarejestrowane w PUP Zawiercie Bezrobotni z Zawiercia ogółem Bezrobotne kobiety z Zawiercia lata lata lata lata lat lata

11 Bezrobotni mieszkańcy Zawiercia zarejestrowani w PUP Zawiercie wg czasu pozostawania bez pracy ( stan w końcu I kwartału 2011r.)

12 Bezrobotni mieszkańcy Zawiercia zarejestrowani w PUP Zawiercie wg posiadanego stażu pracy ( stan w końcu I kwartału 2011r.)

13

14 Dodatkowym wsparciem w postaci indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz zajęć w ramach Klubu Pracy objęto 1127 osób bezrobotnych, w tym: - poradnictwo indywidualne osób - poradnictwo grupowe osób - informacją zawodową indywidualna - 13 osób - zacięcia w Klubie Pracy - 11 osób - zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy - 87 osób - Sala Informacji Zawodowej SIZ ( spotkania z uczniami ostatnich klas) - 35 osób.

15

16 Środki finansowe będące w dyspozycji PUP w 2011r. – ,00 zł, w tym: - Algorytm , 00 zł - „Jurajskie perspektywy” Poddz PO KL , 00 zł (projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL) - „Usuwanie skutków powodzi 2010” , 00 zł (środki z rezerwy Ministra)

17 Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w dniu r. złożył wniosek o dodatkowe środki z rezerwy Ministra na realizację programu zwiększającego aktywność zawodową bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia. Projekt „Wiedza i doświadczenie 45/50 plus), w ramach którego wnioskowano o dofinansowanie w wysokości ,00 zł umożliwiłby aktywizację 164 osób bezrobotnych z w/w kategorii wiekowej. Aktualnie trwa proces związany z oceną wniosków.

18 PUP w Zawierciu złożył w ubiegłym roku wniosek o dofiansowanie projektu „Recepta na zatrudnienie” Poddziałanie PO KL, Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków (KOW). W ramach projektu wsparcie uzyska 20 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Zawiercie, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Kwota dofinansowania projektu wyniesie ,00 zł W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: - szkolenia przekwalifikowujące – 20 osób - szkolenie z zakresu przedsiębiorczości – 20 osób - poradnictwo zawodowe i psychologiczne – 20 osób - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł – dla 20 osób - podstawowe wsparcie pomostowe – dla 20 osób - przedłużone wsparcie pomostowe w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach – dla 10 osób W ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego zaplanowano również doradztwo biznesowe (indywidualne), którego zadaniem będzie pomoc przedsiębiorcom w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na r.

19 Programy zrealizowane przez PUP Zawiercie w 2010r. L.p.Nazwa programuWartość projektuŹródło finansowaniaOkres realizacji 1 "Jurajskie perspektywy" Poddział ,00 EFS - PO KL "Impuls dla biznesu" Działanie ,00 EFS – PO KL "Nowa jakość - II edycja" ,08 EFS - PO KL Aktywny czterdziestolatek" ,00 rezerwa MP i PSczerwiec "Powódź" I ,00 rezerwa MP i PSlipiec "Powódź " II ,00 rezerwa MP i PSsierpień "Aktywny bezrobotny" ,00 rezerwa MP i PSwrzesień "Jestem przedsiębiorcą" ,00 rezerwa MP i PSwrzesień "Doświadczony pracownik" ,00 rezerwa MP i PSwrzesień "Przedsiębiorczość" ,00 rezerwa MP i PSlistopad "Przedsiębiorczość na Jurze" ,00 rezerwa MP i PSgrudzień Kwota dodatkowo pozyskanych środków ,08 ponadto środki Funduszu Pracy przyznane Algorytmem ,00. Ogółem w 2010r. PUP dysponował kwotą ,00 zł

20

21 StanowiskoLiczba ofertLiczba miejsc pracy Animator kultury2350 Pracownik sezonowy w rolnictwie 1200 Sprzedawca1100 Tajemniczy klient1100 Szwaczka140 Elektromonter130 Inżynier procesów produkcji120 Pracownik produkcji120 Murarz216 Spawacz312 Pracownik leśny112 Pracownik do obsługi parku rozrywki 110 Monter instalacji210 Monter rurociągów28 Kucharz44 Recepcjonista15 Ponadto w okresie od r. do struktura ofert pracy EURES przedstawiała się następująco: Łącznie 25 ofert pracy EURES na 937 stanowisk pracy.

22 Dziękuję za uwagę Zawiercie, r.


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na terenie miasta Zawiercie Zawiercie,01.06.2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google