Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych i technicznych Białystok, 22-24 stycznia 2014 Andrzej Jajszczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych i technicznych Białystok, 22-24 stycznia 2014 Andrzej Jajszczyk."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych i technicznych Białystok, stycznia 2014 Andrzej Jajszczyk

2 Plan prezentacji NCN informacje podstawowe Konkursy NCN Rodzaje konkursów Sposób oceny wniosków Finansowanie projektów w obszarze nauk ścisłych i technicznych 2

3 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie 3

4 Organy i struktura Narodowego Centrum Nauki Rada Narodowego Centrum Nauki: 24 członków Rady powołanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący Dyrektor Narodowego Centrum Nauki 100 pracowników 4

5 Panele NCN 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce ST Nauki Ścisłe i Techniczne NZ Nauki o Życiu 5

6 Panele dziedzinowe nauk ścisłych i technicznych ST1 Nauki matematyczne ST2 Podstawowe składniki materii ST3 Fizyka fazy skondensowanej ST4 Chemia analityczna i fizyczna ST5 Synteza i materiały ST6 Informatyka i technologie informacyjne ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji ST8 Inżynieria procesów produkcji ST9 Astronomia i badania kosmiczne ST10 Nauki o ziemi 6

7 Rodzaje konkursów cz.1 OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierą naukową posiadające stopień naukowy doktora SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 7

8 Rodzaje konkursów cz.2 HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie 8

9 Rodzaje konkursów cz.3 FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych Konkursy międzynarodowe Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures) – na projekty z zakresu nauk społecznych ASPERA – PER ASPERA AD ASTRA – na projekty badawcze z zakresu astrofizyki cząstek HERA JRP Cultural Encounters – na projekty z zakresu nauk humanistycznych Cross-Disease Analysis of Pathways – na temat chorób neurozwyrodnieniowych 9

10 10 Ocena rzetelności i bezstronności opinii ekspertów przez Koordynatorów Etap 1Etap 2 Ocena merytoryczna Listy ranking -owe Dysk- usja panel- owa Ocena przez ekspertów zewnętrzn. Proces oceny wniosków Dyskusja panelowa Oceny indywid. przez dwóch ekspertów Ocena formal -na

11 Aktualnie otwarte konkursy SYMFONIA 2, ETIUDA 2, FUGA 3, TANGO 1 termin składania wniosków: 17 marca 2014 r. CHIST-ERA termin składania wniosków: 21 stycznia 2014 r. JPND termin składania wniosków: 18 lutego 2014 r. Najbliższe konkursy OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7 planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 15 marca 2014 r. 11

12 Nauki ścisłe i techniczne w rozstrzygniętych konkursach NCN złożone wnioski 2774 przyznane granty 23% wskaźnik sukcesu

13 ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY NCN WNIOSKIGRANTY WSKAŹNIK SUKCESU ST % ST % ST % ST % ST % ST % OGÓŁEM % 13 Nauki ścisłe w rozstrzygniętych konkursach NCN

14 ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY NCN WNIOSKIGRANTY WSKAŹNIK SUKCESU ST % ST % ST % ST % OGÓŁEM % 14 Nauki techniczne w rozstrzygniętych konkursach NCN

15 Nauki ścisłe i techniczne – statystyki 15 UDZIAŁ PROCENTOWY 45% PRZYZNANA KWOTA zł 1252 GRANTY UDZIAŁ PROCENTOWY 55% PRZYZNANA KWOTA zł 1522 GRANTY NAUKI ŚCISŁENAUKI TECHNICZNE

16 Liderzy rozstrzygniętych konkursów w obszarze nauk ścisłych i technicznych GRANTOBIORCA LICZBA GRANTÓWPRZYZNANA KWOTA Uniwersytet Warszawski zł Uniwersytet Jagielloński zł Akademia Górniczo-Hutnicza zł Politechnika Warszawska zł Politechnika Wrocławska zł Uniwersytet Wrocławski zł Uniwersytet im. A. Mickiewicza zł Politechnika Łódzka zł Politechnika Śląska zł Politechnika Gdańska zł Uniwersytet im. M. Kopernika zł 16

17 Zapraszamy na stronę www 17

18 GRAMY DLA POLSKIEJ NAUKI!


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych i technicznych Białystok, 22-24 stycznia 2014 Andrzej Jajszczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google