Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skąd wziąć pieniądze na badania naukowe?. Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 2 Nakłady na naukę ► Budżet MNiSW w części Nauka w 2014 roku – 6 mld.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skąd wziąć pieniądze na badania naukowe?. Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 2 Nakłady na naukę ► Budżet MNiSW w części Nauka w 2014 roku – 6 mld."— Zapis prezentacji:

1 Skąd wziąć pieniądze na badania naukowe?

2 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 2 Nakłady na naukę ► Budżet MNiSW w części Nauka w 2014 roku – 6 mld 748 mln zł ► Budżet NCN w 2014 roku – 885 mln zł ► NCN wydało na finansowanie badań w 2014 roku – 841 mln zł ► Planowany budżet na Naukę w 2015 roku – 7 mld 438 mln zł 2

3 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 3 Jakie instytucje przyznają granty i w ramach jakich konkursów? ► Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetowych na:  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  Juventus Plus  Mobilność Plus  Ideas Plus  Diamentowy grant  Stypendia naukowe dla wybitnych młodych

4 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 4 Jakie instytucje przyznają granty i w ramach jakich konkursów? ► Narodowe Centrum Nauki ze środków budżetowych na:  PRELUDIUM - dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora  ETIUDA – dla osób z otwartym przewodem doktorskim  OPUS - dla wszystkich naukowców  SONATA – dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora (czyli dla osób, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora)

5 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 5 Jakie instytucje przyznają granty i w ramach jakich konkursów?  SONATA BIS – dla osób posiadających stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.  HARMONIA - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej  MAESTRO - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

6 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 6 Jakie instytucje przyznają granty i w ramach jakich konkursów?  SYMFONIA - na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce  FUGA - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  TANGO - na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

7 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 7 Jakie instytucje przyznają granty i w ramach jakich konkursów?  POLONEZ - dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy  BEETHOVEN - na polsko–niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

8 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 8 Jakie instytucje przyznają granty i w ramach jakich konkursów? ► Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków budżetowych i unijnych:  Przyznaje fundusze na badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce  oraz na badania przemysłowe

9 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 Inne instytucje przyznające granty ze środków pozabudżetowych ► Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/http://www.fnp.org.pl/ ► Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki http://www.pnfn.pl/pl/ 9

10 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 10 Podstawowe definicje ► Projekt naukowy - przedsięwzięcia mające na celu wykonanie w ustalonym okresie badań podstawowych o tematyce określonej przez wnioskodawcę, realizowane na podstawie umowy o realizację ► Badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie ► Wniosek – dokument wymagany przez instytucję finansującą projekty badawcze w formie elektronicznej i papierowej

11 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 11 Podstawowe definicje ► Kierownik projektu - osoba, badacz planujący badania, przygotowujący wniosek, realizujący projekt samodzielnie lub z zespołem. Kierownik projektu odpowiada za realizację projektu ► Jednostka naukowa – jednostka/wydział w którym jest realizowany projekt badawczy

12 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 12 Kto może wystąpić z wnioskiem o projekt badawczy? ► Etatowy pracownik Uniwersytetu ► Doktorant ► Student ► Osoba spoza Uniwersytetu, która wskaże Uniwersytet jako jednostkę w której będzie realizowała projekt (osoba taka musi uzyskać zgodę Dziekana Wydziału)

13 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 13 Rola Uniwersytetu w składaniu wniosków na projekty badawcze ► W imieniu każdego pracownika Uniwersytetu wnioskodawcą projektu jest Uniwersytet Warszawski i jednostką realizującą projekt ► Wniosek podpisuje Rektor po parafowaniu przez Dziekana i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale ► Wnioski składane przez doktorantów i studentów też są podpisywane przez Rektora, chociaż doktoranci mają prawo występować z wnioskami do NCN jako osoby fizyczne ale muszą wskazać Uniwersytet jako miejsce realizacji projektu. W tym przypadku wniosek parafowany jest także na Wydziale a Rektor podpisuje oświadczenie

14 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 14 Rola Uniwersytetu w składaniu wniosków na projekty badawcze Wydruk wniosku w 1 egz. po parafowaniu przez Wydział składa się w Biurze Obsługi Badań Wniosek należy złożyć w Biurze w terminie 7 dni przed zakończeniem terminu zamknięcia konkursu Biuro sprawdza wniosek pod względem formalnym i przekazuje do podpisu Rektora Biuro Obsługi Badań na prośbę kierownika projektu wysyła wersję papierową wniosku do NCN, MNiSW Wniosek w wersji elektronicznej zawsze wysyła kierownik projektu

15 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 15 Gdzie szukać informacji o konkursach ► Konkursy są ogłaszane na stronach instytucji finansujących (NCN, MNiSW, NCBiR) ► Informacje o ogłaszanych konkursach są także umieszczane na stronie Biura Obsługi Badań www.bob.uw.edu.pl www.bob.uw.edu.pl ► Strona internetowa o nauce: www.granty-na-badania.com www.granty-na-badania.com

16 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 16 Pomoc przy wypełnianiu wniosku ► Pomocy przy wypełnianiu wszystkich typów wniosków udzielają pracownicy Biura Obsługi Badań:  pomogą wybrać typ wniosku  udzielą informacji jak napisać harmonogram projektu  pomogą sporządzić kosztorys projektu  udzielą praktycznych informacji gdzie poszukać danych potrzebnych do wypełnienia wniosku

17 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 17 Co należy zrobić aby wypełnić wniosek na projekt badawczy? ► Wejść na stronę: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do ► Zarejestrować się jako redaktor wniosków ► Wybrać odpowiedni wniosek

18 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 18 Harmonogram konkursów NCN Rodzaj konkursu 2015 Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do OPUS 16 marca16 czerwca16 grudnia 15 września15 grudnia15 czerwca 2016 PRELUDIUM 16 marca16 czerwca16 grudnia 15 września15 grudnia15 czerwca 2016 SONATA 16 marca16 czerwca16 grudnia 15 września15 grudnia15 czerwca 2016 SONATA BIS 15 czerwca15 września15 marca 2016 HARMONIA 15 czerwca15 września15 marca 2016 MAESTRO 15 czerwca15 września15 marca 2016 FUGA 15 grudnia15 marca 201615 września 2016 ETIUDA 15 grudnia15 marca 201615 września 2016 SYMFONIA 15 grudnia15 marca 201615 września 2016 POLONEZ 15 września15 grudnia31 maja 2016 r.

19 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 19 Przykład wniosku NCN

20 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 20

21 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 21

22 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 22

23 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 23

24 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 24

25 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 25

26 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 26

27 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 27

28 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 28 Kontakt z BOB: Kampus Główny UW, Auditorium Maximum, I piętro, pok. 15-19 Telefony: ˃ 22 55 24 200 ˃ 22 55 24 209 ˃ 22 55 24 210 ˃ 22 55 24 211 ˃ 22 55 24 212 ˃ 22 55 20 368 ˃ 22 55 20 615 http://www.bob.uw.edu.pl/

29 Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 29 Dziękuję za uwagę! Alicja Newecka Biuro Obsługi Badań Tel.: 22 55 24 209 E-mail: Alicja.Newecka@adm.uw.edu.plAlicja.Newecka@adm.uw.edu.pl


Pobierz ppt "Skąd wziąć pieniądze na badania naukowe?. Biuro Obsługi Badań UW, 1 grudnia 2015 2 Nakłady na naukę ► Budżet MNiSW w części Nauka w 2014 roku – 6 mld."

Podobne prezentacje


Reklamy Google