Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk

2 Plan prezentacji  NCN — informacje podstawowe  Konkursy NCN  UJ konkursach w NCN 2

3 Narodowe Centrum Nauki  Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie 3

4 Organy i struktura Narodowego Centrum Nauki  Rada Narodowego Centrum Nauki: 24 członków Rady powołanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki  107 pracowników (w tym 17 Koordynatorów Dyscyplin) 4

5 Panele NCN  25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:  HS — Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce  ST — Nauki Ścisłe i Techniczne  NZ — Nauki o Życiu 5

6 Panele dziedzinowe nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce HS1Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości HS2 Kultura i twórczość kulturowa HS3 Wiedza o przeszłości HS4 Jednostka, instytucje, rynki HS5 Normy i władza HS6 Człowiek i życie społeczne 6

7 Panele dziedzinowe nauk ścisłych i technicznych ST1 Nauki matematyczne ST2 Podstawowe składniki materii ST3 Fizyka fazy skondensowanej ST4 Chemia analityczna i fizyczna ST5 Synteza i materiały ST6 Informatyka i technologie informacyjne ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji ST8 Inżynieria procesów i produkcji ST9 Astronomia i badania kosmiczne ST10 Nauki o Ziemi 7

8 Panele dziedzinowe Nauk o Życiu NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym NZ2 Genetyka i genomika NZ3 Biologia na poziomie komórki NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt NZ7 Zdrowie publiczne NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu

9 Rodzaje konkursów cz.1  OPUS – na finansowanie projektów badawczych w, tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów  HARMONIA – na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej  MAESTRO – na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców  SYMFONIA – na finansowanie międzydziedzinowych projektów badawczych 9

10 Rodzaje konkursów cz. 2  PRELUDIUM – na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora  SONATA – na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora  SONATA BIS – na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem  ETIUDA – stypendia doktorskie  FUGA – na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 10

11 Konkursy międzynarodowe  Konkursy otwarte obecnie bądź wkrótce  NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) – nauki społeczne  JPND (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) – choroby neurozwyrodnieniowe  JPI CH (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage) – dziedzictwo kulturowe  ApPEC (Astroparticle Physics European Coordination) – astrofizyka cząstek  Konkursy zamknięte  ASPERA-2 (Astroparticle Physics ERA-NET)  HERA (Humanities in European Research Area)  ERA-Infect – choroby zakaźne 11

12 12 Ocena rzetelności i bezstronności opinii ekspertów przez Koordynatorów Etap 1Etap 2 Ocena merytoryczna Listy ranking -owe Dysk- usja panel- owa Ocena przez ekspertów zewnętrzn. Proces oceny wniosków Dyskusja panelowa Oceny indywid. przez dwóch ekspertów Ocena formal -na

13 Otwarte konkursy  OPUS 4 edycja  PRELUDIUM 4 edycja  SONATA 4 edycja  SONATA Bis 2 edycja  SYMFONIA  ETIUDA 13

14 Ogólne statystyki rozstrzygniętych konkursów NCN 5 ZAKOŃCZONYCH EDYCJI KONKURSÓW NCN 19919 ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 4360 PRZYZNANYCH GRANTÓW 22% WSKAŹNIK SUKCESU 14

15 Uniwersytet Jagielloński w rozstrzygniętych konkursach NCN 65 PROJEKTÓW 30,7 MLN ZŁ COLLEGIUM MEDICUM UJ 344 PROJEKTÓW 125,3 MLN ZŁ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 409 PROJEKTÓW 156 MLN ZŁ OGÓŁEM 15

16 UJ liderem rozstrzygniętych konkursów NCN Uniwersytet Jagielloński (razem z Collegium Medicum) to lider wśród grantobiorców w rozstrzygniętych konkursach NCN pod względem:  liczby zakwalifikowanych projektów,  wysokości przyznanego finansowania 16 LIDERZYKWOTALICZBA GRANTÓW Uniwersytet Jagielloński156 mln zł 409 Uniwersytet Warszawski129 mln zł 407 Uniwersytet im. A. Mickiewicza64,3 mln zł 212 Akademia Górniczo-Hutnicza61,6 mln zł 145 Uniwersytet Wrocławski42,3 mln zł 132

17 UJ w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) 2. miejsce wśród liderów w HS (pod wzgl. liczby grantów i wysokości finansowania) 27 mln zł przyznanego finansowania (13% kwoty w HS) 132 projekty (10% grantów w HS) 17

18 LIDERZY WG LICZBY PRZYZNANYCH GRANTÓW W GRUPIE HS ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY NCN (EDYCJE 1 – 5) GRANTYKWOTY 1 Uniwersytet Warszawski 199 34 346 072 zł 2 Uniwersytet Jagielloński 132 27 126 289 zł 3 Uniwersytet im. A. Mickiewicza 97 21 842 263 zł 4 Uniwersytet Łódzki 54 8 467 322 zł 5 Uniwersytet Wrocławski 42 6 243 522 zł 6 Uniwersytet Ekonomiczny – Wrocław 37 5 087 896 zł 7 Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań 31 3 246 766 zł 8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 29 5 687 925 zł 9 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 27 7 779 006 zł 10 Uniwersytet Ekonomiczny – Kraków 25 4 296 811 zł Uniwersytet Jagielloński wśród liderów grantobiorców w HS 18

19 Liczba i wysokość grantów dla UJ w panelach HS 19

20 Uniwersytet Jagielloński w grupie nauk o życiu (NZ) 1. miejsce wśród liderów w NZ (pod wzgl. liczby grantów i wysokości finansowania) 77,2 mln zł przyznanego finansowania (13% kwoty w NZ) 159 projektów (12% grantów w NZ) 20

21 LIDERZY WG LICZBY PRZYZNANYCH GRANTÓW W GRUPIE NZ ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY NCN (EDYCJE 1 – 5) GRANTYKWOTY 1 Uniwersytet Jagielloński15977 170 754 zł 2 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN5326 905 700 zł 3 Uniwersytet Medyczny – Łódź4923 200 762 zł 4 Uniwersytet Warszawski4823 819 686 zł 5 Uniwersytet im. A. Mickiewicza4716 360 327 zł 6 Uniwersytet Medyczny – Poznań4219 240 572 zł 7 Uniwersytet Gdański3923 278 134 zł 8 Gdański Uniwersytet Medyczny3717 328 466 zł 9 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN3519 450 169 zł 10 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności3522 762 426 zł Uniwersytet Jagielloński liderem grantobiorców w NZ 21

22 Liczba i wysokość grantów dla UJ w panelach NZ 22

23 Uniwersytet Jagielloński w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) 3. miejsce wśród liderów w ST (pod wzgl. liczby grantów i wysokości finansowania) 51,7 mln zł przyznanego finansowania (7% kwoty w ST) 118 projektów (7% grantów w ST) 23

24 LIDERZY WG LICZBY PRZYZNANYCH GRANTÓW W GRUPIE ST ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY NCN (EDYCJE 1 – 5) GRANTYKWOTY 1 Uniwersytet Warszawski16070 895 484,00 zł 2 Akademia Górniczo-Hutnicza13760 634 030,00 zł 3 Uniwersytet Jagielloński11851 728 762,00 zł 4 Politechnika Warszawska10848 650 069,00 zł 5 Politechnika Wrocławska8832 697 174,00 zł 6 Uniwersytet Wrocławski7024 018 733,00 zł 7 Uniwersytet im. A. Mickiewicza6826 125 974,00 zł 8 Politechnika Śląska6630 284 917,00 zł 9 Politechnika Łódzka6227 485 036,00 zł 10 Uniwersytet Śląski4717 198 423,00 zł Uniwersytet Jagielloński wśród liderów grantobiorców w ST 24

25 Liczba i wysokość grantów dla UJ w panelach ST 25

26 26 Projekty UJ a rodzaje konkursów NCN KONKURSKWOTASZTUK HARMONIA13 308 847 zł11 MAESTRO37 746 389 zł16 OPUS64 798 890 zł172 PRELUDIUM15 699 216 zł155 SONATA15 576 889 zł42 SONATA BIS6 675 074 zł7 STAŻE PODOKT. 2 220 500 zł6 OGÓŁEM156 025 805 zł409

27 Zapraszamy na stronę www  www.ncn.gov.pl 27

28 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google