Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 29 maja 2015 PIERWSZE KONKURSY W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 29 maja 2015 PIERWSZE KONKURSY W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 29 maja 2015 PIERWSZE KONKURSY W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

3 Harmonogram konkursów Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – nabór do 30 grudnia 2015 Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne – nabór do 29 stycznia 2016 Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej – nabór do 25 września 2015

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

6 Ile przeznaczymy pieniędzy? 87 273 088 zł

7 Na co przeznaczymy pieniądze? restauracja zabytków; digitalizacja zasobów kultury; prace restauratorskie, prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną; zagospodarowanie zabytkowych parków i przestrzeni publicznych.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9 Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne

10 Ile przeznaczymy pieniędzy? 155 049 513 zł

11 Na co przeznaczymy pieniądze? kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

13 Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

14 Ile przeznaczymy pieniędzy? 48 144 000 zł

15 Na co przeznaczymy pieniądze? ochrona i przywracanie różnorodności gatunkowej i siedliskowej; tworzenie lub modernizacja terenów zielonych i parków publicznych w miastach; budowa obiektów służących jako centra edukacji ekologicznej; przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej.

16 Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami; na projekty przeznaczono 40 milionów Euro; ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie czerwiec 2015

17 Innowacyjność, współpraca firm z uczelniami Ogłoszenie naboru wniosków IV kwartał 2015

18 Wsparcie dla MŚP, usługi dla biznesu Ogłoszenie naboru wniosków IV kwartał 2015 Kluczowe przedsięwzięcia: Invest in Pomerania, Pomorski Broker Eksportowy

19 Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych Ogłoszenie naboru wniosków III kwartał 2015 Kluczowe przedsięwzięcie: Wsparcie uczniów o szczególnych potrzebach

20 Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych Ogłoszenie naboru wniosków IV kwartał 2015 Kluczowe przedsięwzięcie: Sieć szkół zawodowych

21 podjęcia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, programy zdrowotne Ogłoszenie naboru wniosków IV kwartał 2015

22 aktywizacja społeczno- zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i podmioty ekonomii społecznej Ogłoszenie naboru wniosków II kwartał 2015

23 Ochrona zdrowia oraz systemy informatyczne i telemedycyna Ogłoszenie naboru wniosków 2017 Kluczowe przedsięwzięcie: Pomorskie e-Zdrowie

24 Kompleksowa rewitalizacja Ogłoszenie naboru wniosków II kwartał 2015 Kluczowe przedsięwzięcie: Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej, Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym

25 Transport zbiorowy w miastach, regionalna infrastruktura drogowa i kolejowa Ogłoszenie naboru wniosków II kwartał 2016 Przedsięwzięcia kluczowe: dostęp do autostrady A1, korytarz transportowy północny i południowy, rewitalizacji linii kolejowych

26 Odnawialne źródła energii, redukcja emisji, podniesienie efektywności energetycznej Ogłoszenie naboru wniosków II kwartał 2015

27 Ograniczanie zagrożeń naturalnych, gospodarka odpadami, wodno-ściekowa oraz ochrona różnorodności biologicznej Ogłoszenie naboru wniosków II kwartał 2015 Kluczowe przedsięwzięcia: Centralny Wodociąg Żuławski, Utworzenie Bałtyckiego Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej (Mare Balticum)

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gdańsk, 29 maja 2015 PIERWSZE KONKURSY W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google