Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsięwzięcia parafowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsięwzięcia parafowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na."— Zapis prezentacji:

1

2 Przedsięwzięcia parafowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

3

4 PROJEKT 1 pt.: „Chojnice, Rewitalizacja dzielnicy „B” ”. Interwencja na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem w projekcie kompleksowej rewitalizacji zdegradowanego obszaru Przedmieścia Gdańskiego i Dzielnicy Dworcowej miasta Chojnice. PROJEKT 2 pt.: Rewitalizacja tkanki miejskiej MOF (w tym utworzenie Kreatywnego Inkubatora Społecznego w Człuchowie). PROJEKT 3 pt.: Wdrożenie działań społecznych na rzecz interwencji w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i walki z ubóstwem poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych. PROJEKT 4 pt.: Interwencja na rzecz podjęcia działań nawiązujących do historii, tradycji i tożsamości miejsca.

5 Wypracowanie systemu ścisłej współpracy z przedsiębiorcami w zakresie informacji o potrzebach pracodawców i dostępnych ofert pracy. Uruchomienie komplementarnych kierunków kształcenia o profilu praktycznym. Specjalistyczne doposażenie uczelni. Utworzenie Laboratorium Edukacyjno - Badawczego Mechatroniki – Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii. Centrum Diagnostyczno-Dydaktyczne. Centrum Praktyk Studenckich.

6

7

8

9

10

11 Wartość przedsięwzięć realizowanych w ramach ZPT Szacunkowa kwota projektów: Szacunkowa kwota projektów: w tym prognozowana dotacja UE: w tym prognozowana dotacja UE:

12 Przedsięwzięcie ubiegające się o wsparcie z krajowych źródeł dofinansowania Rekonstrukcja XIX-wiecznego dworu z przeznaczeniem na obiekt muzealno-naukowy Remont i modernizacja budynku inwentarskiego Przygotowanie pawilonów wystawienniczych

13 Współpraca w realizacji przedsięwzięć strategicznych:  Invest in Pomerania  Pomorski Broker Eksportowy  Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej  Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy  Wypracowanie standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju  Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia pracy szkoły  Pakiet działań wzmacniających korytarz południowy (przebudowa DW nr 188, 212, 235, 515)

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przedsięwzięcia parafowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google