Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natalia Kaleta Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC 29 listopada 2012 Konferencja „Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natalia Kaleta Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC 29 listopada 2012 Konferencja „Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność."— Zapis prezentacji:

1 Natalia Kaleta Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC 29 listopada 2012 Konferencja „Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność w biznesie” CRS. Po prostu odpowiedzialny biznes.

2 PwC Kim jesteśmy? Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (SBS) PwC 2

3 PwC Agenda na dzisiaj! Wstęp Definiowanie społecznej odpowiedzialności Dlaczego firmy w ogóle zajmują się społeczną odpowiedzialnością? CR w PwC: strategia i raport 3

4 PwC Definiowanie społecznej odpowiedzialności 1 4

5 PwC Środowisko i rozwój – Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (czerwiec 1992) Deklaracja w sprawie środowiska i rozwoju (Deklaracja z Rio): 27 zasad, które powinny uwzględniać rządy poszczególnych krajów Agenda 21 Globalny plan pożądanych działań w zakresie rozwoju i środowiska, które powinny być wdrażane na poziomie lokalnym Inne dokumenty podpisane w trakcie konferencji w Rio Deklaracja w sprawie lasów Konwencja w sprawie różnorodności biologicznej Konwencja w sprawie klimatu 5

6 PwC Dwie dekady po Rio – globalny kontekst i wyzwania 6

7 PwC Wyzwania społeczne Zasada 5: Bieda i rozwarstwienie społeczne Zasada 6: Utrzymujący się podział na Globalną Północ i Globalne Południe Zasada 20: RóżnorodnośćZasada 21: Zaufanie społeczne i partnerstwo 7

8 PwC Wyzwania środowiskowe Zasada 7: Rosnący wpływ na środowisko wraz z rozwojem gospodarczym Zasada 8: Zasoby naturalne Zasada 10: Wiedza i świadomośćZasada 13: Znieczyszczenia 8

9 PwC Wyzwania ekonomiczne Zasada 9: Edukacja i rozwój technologiiGlobalny kryzys gospodarczy Kryzys w EuropieZmiana globalnego układu sił 9

10 PwC Pytania do dyskusji Jak rozumiem CSR? 10

11 PwC Dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym” „Praktyka działania firmy, będąca komplementarną częścią strategii biznesowej, wspierającą główne działania biznesowe, w ramach której firma poszukuje możliwości minimalizowania negatywnego wpływu i promowania dobrobytu interesariuszy (klienci, dostawcy, pracownicy, społeczność, środowisko, inni), poprzez zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz dobrowolnymi działaniami wykraczającymi ponad te regulacje”. (Vives, 2004) “Idea, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie włączają kwestie społeczne oraz ekologiczne do swojej działalności biznesowej i relacji z interesariuszami” “Poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze, za sukces gospodarki.” Wokół definicji Czym jest Corporate Social Responsibility (CSR) i Sustainability “Filozofia prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: m.in. z pracownikami, z klientami, z dostawcami, z akcjonariuszami, z konkurencją, ze społecznością lokalną.” “Przejrzyste praktyki biznesowe oparte na szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska.” “Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to ciągłe zaangażowanie biznesu w działania na rzecz rozwoju gospodarczego, poprzez podnoszenie jakości życia pracowników i ich rodzin, a także społeczeństwa jako całości” CSR nie jest działaniem dobrowolnym. To konieczność dla długoterminowego i stabilnego rozwoju biznesu “Uczciwe wypełnianie zobowiązań ” “NIE jak dywidenda jest wykorzystywana, lecz JAK zyski są osiągane.” “Osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami” 11

12 PwC Społeczność lokalna Miejsce pracy Środowisko naturalne Rynek Zarzą- dzanie Wynagrodzenie Rozwój pracowników Zarządzanie ryzykiem Płace Wartości firmy BHP Różnorodność w miejscu pracy Przywództwo Zarządzanie odpadami Bioróżnorodność Energia i transport Projekty Zużycie wody i zanieczyszczenie Globalne ocieplenie/emisje CO2 Wykorzystanie zasobów Wpływ lokalny Inwestycje społeczne Programy społeczne powiązane z biznesem Rozwój ekonomiczny Dobroczynność Bezpieczeństwo produktów Odpowiedzialne produkty i usługi Prawa pracowników w łańcuchu dostaw Styl prowadzenia biznesu Zaangażowanie Interesariuszy Sprawozdawczość i kontrola 4 wymiary społecznej odpowiedzialności 12

13 PwC. 93% dyrektorów uważa, że kwestie zrównoważonego rozwoju będą kluczowe dla przyszłego sukcesu ich firm 96% dyrektorów twierdzi, że kwestie zrównoważonego rozwoju powinny być włączone w strategię firmy 91% dyrektorów deklaruje, że w ich firmach wykorzystane zostaną nowe technologie, które umożliwią przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju 88% dyrektorów uważa, że powinni włączać zasady zrównoważonego rozwoju do ich łańcucha dostaw 13 Zmiany w percepcji firm Biznesowe umiejscowienie CSR w Spółce w odniesieniu do przyjętych kierunków strategicznych wymaga włączenia CSR w wyznaczone priorytety i główne cele biznesowe Spółki Długofalowy sukces Strategia CSR Strategia biznesowa 13 Źródło: A New Era of Sustainability, Accenture, June 2010

14 PwC Wartość rynkowa Wartość księgowa Reputacja Marka Zaufanie Wiarygodność Przejrzystość Kapitał intelektualny Lojalność klienta Zarządzanie ryzykiem Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa Kapitał finansowy Aktywa Ocena post factum Wyjaśnienie JAKIE rezultaty zostały osiągnięte Patrzenie w przyszłość Wyjaśnienie w jaki sposób rezultaty zostały i w jaki sposób mogą być osiągnięte w przyszłości Materialne Niematerialne L I N K MOŻLIWOŚCI STRATEGICZNE ASPEKTY FINANSOWE Rola CSR w biznesie – kontekst strategiczny 14

15 PwC Wypełnienie luki informacyjnej poprzez analizę danych pozafinansowych zapewnia możliwość podejmowania słusznych decyzji biznesowych (badanie CEO) Raport społeczny może pomóc wypełnić lukę w kategoriach: Pozafinansowych ryzyk, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo Łańcucha dostaw Opinii i potrzeb pracowników Preferencji i potrzeb klientów Wpływu zmian klimatycznych na przedsiębiorstwo 15

16 PwC 8 trendów CSR 16

17 PwC Kluczowe trendy CSR Globalna ekspansja: odpowiedzialność w łańcuchu dostaw 1 Based on: Tim Mohin, Top 10 trends in CSR for 2012 17

18 PwC Kluczowe trendy CSR Based on: Tim Mohin, Top 10 trends in CSR for 2012 Triumf przejrzystości: zintegrowane raportowanie – pełny obraz firmy 2 18

19 PwC Kluczowe trendy CSR Wzrastające zaangażowanie pracowników: CSR jako ważny aspekt budowania kultury korporacyjnej i motywowania pracowników 3 Based on: Tim Mohin, Top 10 trends in CSR for 2012 19

20 PwC Kluczowe trendy CSR Współpraca: „dobra/jedyna droga” do zrównoważonego rozwoju 4 Based on: Tim Mohin, Top 10 trends in CSR for 2012 20

21 PwC Kluczowe trendy CSR Konsument: wzrastająca świadomość konsumentów 5 Based on: Tim Mohin, Top 10 trends in CSR for 2012 21

22 PwC Kluczowe trendy CSR Nowoczesne formy komunikacji: dialog i social media 6 Based on: Tim Mohin, Top 10 trends in CSR for 2012 22

23 PwC Kluczowe trendy CSR Różnorodność i prawa człowieka: priorytet organizacji międzynarodowych 7 Based on: Tim Mohin, Top 10 trends in CSR for 2012 23

24 PwC Kluczowe trendy CSR Standaryzacja i regulacja 8 Based on: Tim Mohin, Top 10 trends in CSR for 2012 24

25 PwC Dlaczego firmy w ogóle zajmują się społeczną odpowiedzialnością? 2 25

26 PwC Dlaczego CSR? Zarządzanie ryzykiem Dobra reputacja i wartość marki Wyższa efektywność zarządzania zasobami Innowacje i przewaga konkurencyjna „Społeczna licencja na działanie” Zwiększanie efektywności i minimalizacja kosztów 6 powodów dlaczego warto być odpowiedzialnym: 26

27 PwC Zarządzanie ryzykiem 56% z firm członkowskich CDP wykluczyłoby dostawcę, który nie spełnia wymagań związanych z zarządzaniem emisjami. Obecnie 6% firm członkowskich zrezygnowało z usług dostawców, którzy nie spełniali tych wymogów Źródło: CDP, Supply Chain report 2010 Młodzi ludzie, wybierając miejsce pracy, cenią przede wszystkim możliwość rozwoju (54% wskazań), zgodność pracy z wykształceniem i zainteresowaniami (48%) oraz przyjazne środowisko pracy (42%) Źródło: Młodzi konsumenci o CSR, FOB i Gemius, 2009 46% klientów chce kupować produkty w opakowaniach z recyclingu Źródło: Nielsen Global Survey 2009 Rynek Bojkot konsumencki Nowe, restrykcyjne regulacje Decyzje wyboru dostawców w oparciu o kryteria pozafinansowe Ryzyka wizerunkowe Miejsce pracy Strajk Rotacja pracowników Brak pracowników o wymaganych kompetencjach Oskarżenia o dyskryminację Społeczność Protest społeczności lokalnej Trudności w pozyskaniu pracowników i dostawców Pomówienia i nieprawdziwe informacje Środowisko Protest organizacji ekologicznej Awaria i zanieczyszczenie środowiska Protest społeczności lokalnej Ryzyka 27

28 PwC Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie portalu Money.pl Odpowiedzialność firmy i transparentne raportowanie pozwala firmie stabilnie wychodzić z kryzysu i gwarantuje inwestorom większe bezpieczeństwo zysków oraz wzmacnia zaufanie 28 Źródło: Opracowanie na podstawie Michael Muyot Sustainability & The Bottom Line

29 PwC Polska a zrównoważony rozwój 29

30 PwC Cele opracowania dokumentu 30 Włączenie się biznesu w dyskusję dotycząca wyzwań stojących przed Polską Uwzględnienie głosu biznesu w dokumentach strategicznych przygotowywane przez rząd Opracowanie dokumentu zawierającego wskazówki i inspiracje dla firm przygotowujących plany strategiczne

31 PwC Droga, którą przeszliśmy 14 sesji dialogowych Ponad 150 osób wzięło udział w sesjach 42 top menedżerów wzięło udział w spotkaniu prezesów 9 różnych organizacji było gospodarzami sesji Organizatorzy sesji konsultacyjnychUczestnicy sesji konsultacyjnych 31

32 PwC Droga do zrównoważonego rozwoju 32 kluczowe czynniki sukcesu: edukacja, innowacja, współpraca Wizja 2050 Ważne w przyszłości Ważne i pilne Nazwa obszary

33 PwC Droga do zrównoważonego rozwoju 3 kluczowe czynniki sukcesu Edukacja formalna i nieformalna, łącząca wiedzę teoretyczną z praktyką i odpowiadająca na aktualne wyzwania i potrzeby rynku pracy Współpraca na różnych poziomach i w różnych wymiarach, pozwalająca generować efekt synergii dla działań i rozwoju Innowacja jako filtr dla wszystkich decyzji podejmowanych na rzecz rozwoju, zarówno przez firmy jak i sektor publiczny 33

34 PwC Istotne szanse dla biznesu Stabilność prowadzenia biznesu Szybszy przepływ informacji Transfer wiedzy i pomysłów Rozwój nowych produktów i usług Nowe grupy pracowników Nowe rynki i nisze rynkowe 34

35 PwC CR w PwC: strategia i raport 3 35

36 PwC Nowa globalna Strategia CR (2012) 36

37 PwC37 http://csr.pwc.pl/

38 Inclusive business -biznes integrujący, jako innowacyjny model dla rozwoju biznesu i zatrudniania osób niepełnosprawnych Natalia Kaleta Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu 29.11.2012

39 PwC Biznes integrujący – podstawy i korzyści 1

40 PwC Co to jest biznes integrujący ? Biznes integrujący To tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które polegają na włączaniu przez biznes grup społecznych, które z jakichś powodów nie uczestniczą w formalnej gospodarczej lub w niepełnym zakresie funkcjonują w życiu gospodarczo – społecznym. Działania te mają na celu integrację tych grup z rynkiem w sposób, przynoszący wielostronny zysk. Biznes integrujący Firmy z niepokojem odkrywają, że spadek siły nabywczej społeczeństw i czynniki demograficzne negatywnie wpłyną na możliwość dalszego rozwoju.* * 2012, Harvard Business Review, „Odpowiedzialny biznes 2012”. 40

41 PwC Dlaczego inclusive business ? Poszukiwanie nowych rynków i grup klientów Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw Rozwój innowacji Doskonalenie produktów i usług 41 Tworzenie celu z nastawieniem na świadomych konsumentów Outsourcing procesów Wzrost rozwoju kapitału ludzkiego i siły nabywczej w regionie

42 PwC Hybrydowy model łańcucha wartości Slide 42 Hybrydowy łańcuch wartości Populacja ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym Zyskują: polepszenie warunków życia zwiększenie siły nabywczej Kluczowe zasoby: Określone kompetencje /specjalizacja Partnerzy biznesowi Zyskują: budowanie nowych rynków pozytywny wizerunek Kluczowe zasoby: możliwość działania na dużą skalę zasoby inwestycyjne zdolność operacyjna infrastruktura i logistyka Organizacje społeczne Zyskują: nowe źródła dochodów przyspieszenie rozwoju społecznego Kluczowe zasoby: zrozumienie potrzeb i dynamiki społeczności lokalnej uruchomienie procesu zmiany zachowania sieć społeczna włączenie usług komplementarnych Organizacja społeczna lub biznesowa jako broker Żródło : Ashoka

43 PwC „Innowacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowych”– opis, cele i założenia projektu Projekt „Innowacje dla WTZ" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o. Opis projektu Opracowanie, wdrożenie, testowanie i włączenie w główny nurt polityki innowacji rozwiązań, które pozwolą wykorzystać potencjał WTZ. Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dla biznesu Wypracowania modelowych rozwiązań współpracy trójsektorowej. Cele projektu Przedsiębiorstwa mogą zaspokajać swoje potrzeby i rozwijać swój biznes, kooperując z przedsiębiorstwami społecznymi. Podniesienie efektywności obecnie stosowanych narzędzi i instrumentów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych możliwe jest dzięki włączaniu szerokiego grona interesariuszy. Założenia projektu

44 PwC Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych działają w celu: rozwijania umiejętności w zakresie czynności życia codziennego, zaradności osobistej, kluczowych kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych zapewnienia osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia zatrudnienia możliwości podjęcia aktywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy Warsztaty Terapii Zajęciowej Rola WTZ w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej jest niejasna w kontekście braku sprzyjającego im otoczenia prawnego i instytucjonalnego. WTZ często przejmują rolę ośrodków wsparcia ON. 44

45 PwC WTZ – rola w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej

46 PwC Model tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ tworzenie spółdzielni socjalnych przy WTZ Formuła spółdzielni socjalnych jako elastyczny instrument aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przedłużenie pracy WTZ w obszarze ich integracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy Spółdzielnie socjalne stworzą autentyczne środowiska pracy, odpowiadając na aktualne zapotrzebowanie rynkowe budowanie partnerstw na rzecz ich rozwoju Tworzenie inkluzywnych modeli biznesowych łączących wynikające ze współpracy korzyści II i III Sektora Spółdzielnia socjalna przy WTZ jako silny partner w realizacji celów społecznych i gospodarczych samorządu trwała aktywizacja zawodowa os. niepełn. Osoby niepełnosprawne po przejściu etapu stażu w spółdzielni staną się jej pełnoprawnymi pracownikami Wypracowany model przyczyni się do zmiany optyki w polityce społecznej na rzecz inwestowania w skuteczną aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych pozwalającą upodmiotowić je w nowej roli społecznej na rynku pracy

47 PwC Modele działalności spółdzielni socjalnych 47 wrzesień 2012 2

48 PwC Przykładowe modele działania spółdzielni socjalnych (1/4) Spółdzielnie socjalne Przedsiębior cy Model 1. Współpraca spółdzielni socjalnej z przedsiębiorcą – wzorowana na modelu B2B Przykładowe usługi świadczone w oparciu o ten model to między nami: Co-packing Przeróbki krawieckie Konserwacja terenów zielonych Przygotowanie poczty do wysyłki (pakowanie faktur do kopert) Segregacja odpadów Produkcja gadżetów, kartek okolicznościowych, świątecznych, dyplomów etc.

49 PwC Przykładowe modele działania spółdzielni socjalnych (2/4) Spółdzielnie socjalne Klienci indywidualnie Model 2. Produkty i usługi oferowane przez spółdzielnię socjalną bezpośrednio do klientów indywidualnych – wzorowana na modelu B2C Przykładowe usługi świadczone w oparciu o ten model to między nami: Opieka nad zwierzętami domowymi Sprzątanie i dekorowanie grobów Pranie i prasowanie Drobne przeróbki krawieckie

50 PwC Przykładowe modele działania spółdzielni socjalnych (3/4) Spółdzielnia socjalna jako jednostka koordynując a pracę WTZ Model 3. Produkty i usługi oferowane przez różne WTZ koordynowane przez spółdzielnię socjalną– wzorowana na modelu Shared Service Centre Zarządzanie przyjętymi zleceniami Planowanie produkcji w zależności od możliwości WTZ Kontakty z klientami, negocjacje, pozyskiwanie zleceń Marketing i promowanie działalności w modelu biznesu integrującego Przykładowa działalność spółdzielni koordynującej WTZ: Produkcja gadżetów Współpraca z kwiaciarniami (produkcja elementów do bukietów i wiązanek) Outsorcing usług gastronomicznych/cateringowych Poprawki krawieckie Sprzedaż przedmiotów rękodzielniczych, biżuterii itp. Wykonanych przez WTZ w sklepach internetowych

51 PwC Przykładowe modele działania spółdzielni socjalnych (4/4) Model. 4 – współpraca spółdzielni socjalnej z jednostkami samorządu terytorialnego W niniejszym przykładzie współpraca spółdzielni socjalnej z jednostkami samorządu terytorialnego opierałaby się na uczestnictwie gminy i/lub innego podmiotu publicznego w spółdzielni, w celu wypracowania usług i produktów potrzebnych społecznościom lokalnym Współpraca ze szkołami publicznymi w zakresie kateringu – dostarczanie do szkół posiłków wysokiej jakości niższym kosztem niż przy wynajmowaniu zewnętrznych firm cateringowych Współpraca z komunalnymi zakładami oczyszczania miasta – outsorcowanie usług recyckingowych Szkoła publiczna WTZGmina Spółdzielnia socjalna

52 PwC Dobre praktyki w Polsce i za granicą 52 wrzesień 2012 3

53 PwC Kompania Piwowarska – ZAZ w Pile Firma uznała, że dobrym pomysłem byłoby przerobienie bannerów na specjalne torby ekologiczne. Ponownym przetwarzaniem bannerów zajmuje się już zresztą kilka przedsiębiorstw na polskim rynku. – Zaczęliśmy szukać w internecie firm, które mogłyby wykonać takie torby. Trafiliśmy na ofertę kilku agencji reklamowych i właśnie Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – opowiada Polanowska-Skrzypek – Specjalista ds. PR w Kompanii Piwowarskiej. „Polanowska-Skrzypek chwali też profesjonalizm ZAZu. Jej zdaniem współpraca od początku była rewelacyjna. ZAZ zaproponował Kompanii kilkadziesiąt wzorów toreb. Firma ostatecznie zdecydowała się na dwa rodzaje. Każda torba została uszyta ręcznie, co ma wpływ na ich wysoką jakość.– Współpraca cały czas trwa. Na razie zamówiliśmy ok. 600 toreb. Traktujemy je jak gadżet korporacyjny. Torby trafią do dziennikarzy i partnerów biznesowych. Rozdajemy je również wśród naszych pracowników.” Budowanie wizerunku przedsiębiorcy zaangażowanego społecznie, Pomysł na długofalową innowacyjną współpracę Wspieranie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie Przykładem udanej współpracy przedsiębiorstwa komercyjnego z przedsiębiorstwem społecznym jest współpraca Kompanii Piwowarskiej z ZAZ-em w Pile. Kompania Piwowarska, to największe przedsiębiorstwo piwowarskie w Polsce, do którego należy wiele znanych marek. Zakład Aktywności Zawodowej w Pile został założony przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w 2005 r. Misją ZAZ-u jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnienim osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. 53 Efekty

54 PwC Konimpex – Spółdzielnia Socjalna „Otwarci” Grupa Konimpex prowadzi działalność gospodarczą w wielu dziedzinach biznesu, między innymi w branży chemicznej, budowlanej oraz odzieżowej. W ramach współpracy ze spółdzielnią socjalną „Otwarci” Konimpex Plus powierzył spółdzielni prowadzenie sklepu internetowego z odzieżą sportową, jak również outsourcuje do spółdzielni wykonywanie poprawek krawieckich odzieży z reklamacji. Dzięki współpracy z Konimpex Plus, spółdzielnia „Otwarci” zatrudnia obecnie kilka osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Budowanie wizerunku przedsiębiorcy zaangażowanego społecznie, który zamiast pomocy charytatywnej pomaga aktywizować osoby niepełnosprawne intelektualnie Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Promowanie idei aktywizacji osób niepełnosprawnych w regionie Wielkopolskim Przykładem udanej współpracy przedsiębiorstwa komercyjnego ze spółdzielnią socjalną w Polsce jest Grupa Konimpex, która od kilku lat współpracuje ze spółdzielnią socjalną „Otwarci”. Firma jest dystrybutorem 5 światowych marek odzieży i sprzętu sportowego, działa od 1995 r. Właściciel uznanych na rynku marek – Feel Free oraz Waterproof. Tworzy własną sieć sprzedaży. 54 Efekty

55 PwC Paged Meble – Well Done Biznesowy sukces może iść w parze z prospołecznym działaniem. Dowiódł tego Paged Meble zapraszając do wspólnej prezentacji na targach Meble Polska 2012 markę WellDone. Dla marki WellDone obecność na targach Meble Polska 2012 była przede wszystkim okazją do nawiązania nowych interesujących kontaktów handlowych. "Jesteśmy wdzięczni Paged Meble za zaproszenie nas do wspólnej prezentacji w Poznaniu. To ważne dla tak młodej marki jak WellDone, żeby móc dotrzeć z informacją o ofercie do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców. Goście targów Meble Polska i partnerzy handlowi Paged Meble to odbiorcy dla nas atrakcyjni; reprezentujący najbardziej znane polskie i zagraniczne firmy handlujące wyposażeniem wnętrz. To, że wielu z nich wyraziło zainteresowanie produktami WellDone to dla nas dowód uznania." Wzajemna kooperacja – produkty obu firm wzajemnie się uzupełniają Wzajemne wspieranie marki obu przedsiębiorstw Wzrost zainteresowania klientów Przykładem ciekawej współpracy przedsiębiorstwa komercyjnego ze przedsiębiorstwem społecznym Fundacją ‘Być razem” (Marka Welldone) z Cieszyna. Paged Meble – kieruje swoją ofertę dla rynku mieszkaniowego i kontraktowego – wyposażenie dla hoteli, restauracji, barów oraz ich sprzedaż w kraju i za granicą. Największy wybór i kompleksowa oferta krzeseł, foteli, stołów do jadalni, a także nowoczesne meble i rozwiązania do wyposażenia salonu i sypialni. Welldone to przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się produkcją designerskich gadżetów. 55 Efekty

56 PwC Westwing Home &Living Polska– Pracownia Rzeczy Różnych W Pracowni pracują 24 osoby z autyzmem. Wspiera je kilkunastoosobowy zespół trenerów i instruktorów pracy zatrudnionych w różnym wymiarze. Za aspekt ekonomiczny działalności przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest kilkuosobowy zespół biznesowy. W przedsiębiorstwie działają pracownie: drewna, witrażu, rękodzieła artystycznego, ceramiki, papieru i ogrodnictwa. Specyfika autyzmu nie pozwala prowadzić masowej produkcji. Zamiast tego w Pracowni powstają przedmioty produkowane w ramach krótkich serii lub pojedyncze, unikatowe egzemplarze. Muszą łączyć w sobie dwie cechy: po pierwsze – proces ich produkcji musi być dostosowany do umiejętności osób z autyzmem, po drugie – muszą być dobrej jakości i odpowiadać na potrzeby klientów. Pracownia wspólnie z Westwing wypuściła krótką serię sprzedażową wspieraną marketingowo przez Joannę Brodzik. Kampania sprzedażowa na portalu Westwing przyniosła w 4 dni zysk jaki Pracownia wypracowuje w ciągu roku Budowanie wizerunku przez portal Westwing Zaangażowanie innych interesariuszy (celebryta) Dotarcie do nowych grup klientów Przykładem udanej współpracy biznesu z przedsiębiorstwem społecznym jest kooperacja między Westwing a Pracownią Rzeczy Różnych Fundacji Synapsis. Westwing Home & Living to portal internetowy prowadzący kampanie sprzedażowe wyselekcjonowanych marek i produktów. Pracownia Rzeczy Różnych Fundacji Synapsis to pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne w którym pracują dorosłe osoby z autyzmem. 56 Efekty

57 PwC Szwecja: ICA – „We can do more” Grupa ICA (ICA AB) to jedna z największych w Skandynawii sieci marketów oferujących żywność, posiadająca sieć 2100 sklepów w Szwecji, Norwegii i krajach bałtyckich. ICA postanowiła nawiązać współpracę z Samhall AB, zatrudniającym blisko 20 tys. niepełnosprawnych oraz z władzami lokalnymi prowadzącymi lokalne centra dla osób niepełnosprawnych. Współpracę podjęto także z lokalnymi urzędami pracy. Jednym z istotnych elementów na drodze realizacji założonych celów było przeprowadzenie kampanii w mediach polegającej na produkcji comiesięcznych reklam ICA z udziałem niepełnosprawnego Jerrego z zespołem Downa w formule „opery mydlanej”. Celem reklam, oprócz promocji produktów ICA, było przełamanie stereotypów na temat osób niepełnosprawnych. Po 3 latach ICA zatrudnia 900 osób niepełnosprawnych w 650 sklepach Do końca 2012 r. zatrudni planowane 1000 osób Zmiana kultury organizacji na bardziej otwartą i tolerancyjną Dostęp do nowej puli pracowników Reputacja firmy zaangażowanej społecznie Przykładem udanej współpracy przedsiębiorstwa komercyjnego z AF jest ICA, która zatrudnia obecnie kilkaset osób niepełnosprawnych, w tym wiele niepełnosprawnych intelektualnie. W 2009 r. ICA rozpoczęła projekt „We can do more”, który zakładał zatrudnienie do 2012 r. około 500-1000 osób niepełnosprawnych w sklepach, magazynach i biurach ICA. Projekt jest realizowany we współpracy z Samhall AB i władzami lokalnymi. ICA ma 90 tradycji silnej obecności w społecznościach lokalnych. Osoby prowadzące sklepy wielokrotnie zatrudniały osoby niepełnosprawne. 57 Efekty

58 PwC Szwecja: UNITIS 58 Spółdzielnia zajmuje się przede wszystkim działalnością drukarską. Drugim obszarem działania UNITIS jest renowacja mebli. Spółdzielnia odkupuje oraz zbiera stare meble, które odnawia wypracowanymi przez siebie metodami (nazywając to „Styl-UNITIS”). Kolejnym obszarem działania UNITIS jest prowadzenie Eko-kawiarni. Przy kawiarni funkcjonuje sklepik, w którym członkowie UNITIS sprzedają swoje wyroby rękodzielnicze. UNITIS współpracuje również ze spółdzielniami socjalnymi z innych krajów i kontynentów, dzięki czemu w swoim sklepiku oferuje również produkty podobnych organizacji z Bali, Filipin, Indii, Boliwii czy Wietnamu. Członkowie UNITIS dbają jednak o to, aby wszystkie sprowadzane produkty były ekologicznie i w całości wykonane ręcznie. Co ciekawe, UNITIS finansuje cześć swoich działań za granicami kraju ze szwedzkiej pomocy rozwojowej, którą dystrybuuje Szwedzka Agencja Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej (SIDA). Działa od 15 lat i obecnie zatrudnia 15 osób, z których 10 to osoby niepełnosprawne intelektualne Współpraca z samorządami i agencjami rozwojowymi Współpraca międzynarodowa z innymi spółdzielniami Przykładem spółdzielni socjalnej działającej jako stowarzyszenie ekonomiczne jest UNITIS. Spółdzielnia działa od 15 lat i obecnie zatrudnia 15 osób, z których 10 to osoby niepełnosprawne intelektualne. Tak jak większość spółdzielni szwedzkich, UNITIS działa we współpracy z samorządem lokalnym. UNITIS i gminę Ljusdals łączy umowa, na podstawie której spółdzielnia dostaje dofinansowanie wynagrodzenia swoich członków. W zamian za to wykonuje część zadań zlecanych jej przez gminę. Efekty

59 PwC Szwecja: Samhall – Zatrudnienie w przedsiębiorstwie państwowym 59 Przedsiębiorstwo Samhall istnieje od 1980 roku i miało stanowić odpowiedź na nieefektywność działalności zakładów pracy chronionej i agencji pracy. Firma przejęła 370 już wyposażonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub władze państwowe zakładów pracy. Utworzenie Samhall stanowiło również rozwiązanie umożliwiające zwiększenie odpowiedzialności państwa za efekty działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a także poprawę sytuacji finansowej podmiotu wspierającego osoby niepełnosprawne. Do pracy w Samhall osoby niepełnosprawne kierują publiczne służby zatrudnienia. W Samhall osoby niepełnosprawne znajdują zatrudnienie, otrzymują kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń, coachingu, budują poczucie własnej wartości. Poprzez odpowiedni dobór stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, Samhall oferuje swoim klientom szeroki zakres usług i produktów. Zatrudniono blisko 20 tys. osób niepełnosprawnych w 250 lokalizacjach W 2011 r. zatrudniono 5167 nowych pracowników, z czego 40% nowo zatrudnionych stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności W 2011 r. 1039 pracowników opuściło Samhall i rozpoczęło pracę na otwartym rynku pracy Samhall AB to państwowe przedsiębiorstwo, które zatrudnia blisko 20 tys. osób niepełnosprawnych w 250 lokalizacjach w Szwecji. Głównym zadaniem Samhall jest tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, tak by wspierać ich integrację zawodową. Efekty

60 PwC Kontakt: © 2012 PwC Polska sp. z o.o.. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. Natalia Kaleta Associate Natalia.kaleta@pl.pwc.com +48 519 50 65 99 www.pwc.com/pl/sbs 60


Pobierz ppt "Natalia Kaleta Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC 29 listopada 2012 Konferencja „Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google