Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym System E X pert Seminarium PW WZ marzec 2014 E X PERT 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym System E X pert Seminarium PW WZ marzec 2014 E X PERT 1."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym System E X pert Seminarium PW WZ marzec 2014 E X PERT 1

2 Agenda 1. Identyfikacja potrzeby 2. Zdefiniowanie wymagań 3. Projekt systemu eksperckiego 4. Propozycja współpracy 2 E X PERT

3 Wyzwania Paradoks niedoboru w nadmiarze informacji Silosy informacyjne Szum informacyjny Dynamika wewnętrzna organizacji Zmienność otoczenia Dostosowanie do regulacji 3 E X PERT

4 Potrzeba Poprawa jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym Obniżenie pracochłonności Redukcja kosztów Dostosowanie do zmieniających się potrzeb 4 E X PERT

5 Koncepcja podejścia holistycznego z wykorzystaniem oprogramowania ekspertowego Zarządzanie ryzykiem w całej organizacji, niezależnie od miejsca jego występowania oraz z uwzględnieniem współzależności pomiędzy różnymi typami ryzyka. Rozpatrujemy ryzyko jako czynnik wpływający na realizację celów organizacji jako całości..... Selekcja i agregacja danych w zależności od poziomu zarządzania System może zaproponować działania i je dokumentować 5 E X PERT

6 System informatyczny wymagania organizacyjne Zdefiniowane zasoby wiedzy Kształtowanie kultury dzielenia się wiedzą, szkolenia pracowników Stałe aktualizowanie systemu zarządzania Adekwatne dla danej organizacji metoda, narzędzia i model wspomagający zarządzanie Ujednolicona terminologia Delegowanie uprawnień 6 E X PERT

7 System informatyczny wymagania technologiczne Praca w modelu chmury obliczeniowej Wykorzystanie urządzeń mobilnych (dla ograniczonych funkcji i działające na kopii danych w odizolowanym środowisku) Komunikacja i współpraca zespołów (CaaS) Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji Wykorzystanie reguł i bazy wiedzy Modułowa budowa systemu 7 E X PERT

8 System informatyczny wymagania funkcjonalne 8 E X PERT Wspomaganie decyzji (reguły, baza wiedzy, mechanizmy kontrolne) Wymiana informacji (on-line) Rejestracja i przechowywanie danych Interfejsy do innych systemów Kontrola adekwatności i gotowości zasobów Edukacja (materiały, informacje, e-learning) Delegowanie uprawnień

9 System informatyczny elementy systemu 9 E X PERT Silnik reguł, baza wiedzy Baza danych Narzędzia wymiany informacji (on-line) Interfejsy wprowadzania danych Interfejsy do innych systemów Narzędzia zarządzania wiedzą, e-learningu i publikacji Uwaga: system jest konfigurowany zgodnie z potrzebami użytkowników. Jest możliwe dodawanie innych modułów takich jak plany ciągłości działania (BCP), plany awaryjne (DRP), metody wskaźnikowe jak np.: KRI czy KPI, samooceny (np. CSA) oraz wiele innych przydatnych w konkretnej implementacji.

10 System informatyczny struktura systemu

11 System informatyczny zakres analizy i raportowania (zgodnie z wymogami regulacji bankowych) Informacja przekazywana zarządowi powinna odpowiadać na pytania: Jakim ryzykiem są obciążone nasze cele strategiczne, cele finansowe, linie biznesowe? Czy nasze polityki, limity, procedury, regulacje wewnętrzne są zgodne z prawem i dobrymi praktykami? Które z KRI lub ryzyk wymagają szczególnej uwagi? Identyfikacja punktów krytycznych w organizcji Które z ocen ryzyka powinny być powtórzone? 11 E X PERT

12 12 E X PERT Elementy macierzy są lokalizowane w organizacji (wg jednostek organizacyjnych, procesów, linii produktowych, rynków itp.) Przykładowe parametry elementu macierzy: Wielkość wartości zagrożonej Prawdopodobieństwo Oceny jakościowej (Ocena wpływu x Prawdopod.) Jakość mechanizmów kontrolnych Ocena monitorowania Wskaźnik kategorii reakcji Macierze punktów krytycznych nowa formuła raportu (zgodnie z wymogami regulacji bankowych)

13 System Zarządzania Ryzykiem (Przykłady macierzy) 13 E X PERT Macierz „Bazylejska”

14 14 E X PERT Macierze mogą być tworzone w różnych przekrojach co pozwala na precyzyjne wyselekcjonowanie czynników mających wpływ na kształtowanie się ryzyka i przekłada się na ocenę prawdopodobieństwa realizacji celu i zagrożeń. Szukaj rozwiązań Macierze punktów krytycznych pozwalają na hierarchizację zadań (Działaj / Szukaj rozwiązań / Obserwuj). Po zdefiniowaniu macierze tworzone są i aktualizowane automatycznie. Macierze punktów krytycznych zakres zastosowania

15 Macierze punktów krytycznych zalety stosowania 15 E X PERT Zagregowana ocena różnych parametrów ryzyka Wskazanie punktów krytycznych Identyfikacja luk w zarządzaniu ryzykiem Standaryzacja oceny ryzyka Porównywalność wyników analizy danych historycznych i otrzymanych w wyniku estymacji

16 16 E X PERT Badanie zależności pomiędzy ryzykami Uwzględnianie oceny jakościowej Proponowanie zastosowania mechanizmów kontrolnych Uwzględnianie wyników działania innych modułów (np.: KRI, modelowania) Kontrola zastosowania BCP Regułowy mechanizm wnioskowania Zakres stosowania

17 System ekspercki propozycja współpracy 17 E X PERT Nasze kompetencje (myIT) wiedza ekspercka na temat zarządzania ryzykiem, planami ciągłości działania, BIA, potencjał programistyczny, zdolność do zarządzania projektami informatycznymi i wdrożeniami. Poszukiwane kompetencje znajomość oprogramowania eksperckiego, znajomość metod modelowania, scenariuszowych, rachunku macierzowego, optymalizacji baz danych i algorytmów, znajomość problematyki zarządzania ryzykiem w innych branżach niż banki (np. energetyka, przemysł chemiczny, petrochemia i inne). Zakres współpracy wspólne wystąpienie o grant, staże i praktyki dla studentów Wydziału.

18 E X PERT Dziękuję za uwagę Zespół my IT amk@myit.pl

19 19 E X PERT Przykład sumowania macierzy ryzyka dla poszczególnych JO i agregacja danych dla całej organizacji. Uwaga: wartość oceny jakościowej jest sumowana do max 10 pktów z uwagi na przyjętą skale. System Zarządzania Ryzykiem (Przykłady sumowania macierzy)

20 Cele projektu Realizacja koncepcji podejścia holistycznego zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacji Budowa ekspertowego systemu wspomagającego zarządzanie ryzykiem Komercjalizacja rozwiązania 20 E X PERT

21 Całościowe spojrzenie na stan realizacji celów i wiedzę o pojawiających się problemach Unikanie silosowego przetwarzania informacji Pozycjonowanie informacji na odpowiednich poziomach zarządzania Monitorowanie wskaźników i funkcje ostrzegawcze Prezentowanie danych w formie kokpitu, powiadomienia, alarmy, scenariusze Poprawa jakości informacji Obniżenie pracochłonności i kosztów 21 E X PERT System ekspercki Zalety rozwiązania


Pobierz ppt "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym System E X pert Seminarium PW WZ marzec 2014 E X PERT 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google