Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych."— Zapis prezentacji:

1 Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych

2 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 2 Zautomatyzowanie procesu corocznych kontroli stanu zasobów sieciowych np. hydrantów, zasuw, studni, słupków pomiarowych itp. (zaplanowanie okresowych kontroli, prowadzenie szczegółowej ewidencji, automatyczne uaktualnianie danych, generowanie raportów, itp.) Prowadzenie łatwej w obsłudze szczegółowej ewidencji miejsc występowania awarii na sieci (precyzyjne określenie miejsca wystąpienia awarii w systemie GPS, standaryzacja opisu przyczyn awarii, zaplanowanie okresowych kontroli po naprawie, automatyczne uaktualnianie danych, generowanie raportów, itp.)

3 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 3 A. Planowanie: Centralne zarządzanie obiektami i zadaniami Baza danych POSTGRES GIS Atlantis INSPECTOR odbiornik GPS z oprogramowaniem w wersji mobilnej zadania okresowych inspekcji dane z zakładowego systemu GIS informacje o usterkach dane pomiarowe zdjęcia obiektów Ewidencja obiektów Sprawny przepływ informacji Raportowanie i dokumentacja Planowanie konserwacji

4 B. Gromadzenie danych: Lokalizacja obiektów i zbieranie danych o ich cechach i stanie utrzymania z zastosowaniem mobilnych urządzeń GPS 2014-01-18 4 Atlantis INSPECTOR

5 2014-01-18 5 Tworzenie własnych kryteriów ewidencji i kontroli obiektów sieciowych geograficzne położenie obiektu (ulica, dzielnica, pozycja GPS, itp.) atrybuty obiektu (data produkcji, nazwa producenta, pełniona funkcja w systemie, itp.) stan techniczny w momencie inspekcji.

6 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 6 Tworzenie własnych kryteriów ewidencji i kontroli obiektów sieciowych Przykładowe definiowanie oznaczenia kolorów: -obiekt w stanie dobrym -obiekt w stanie dość dobrym -obiekt w stanie złym Definiowanie własnej skali punktowej dla oceny bieżącego stanu obiektów

7 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 7 Tworzenie nowego zadania dla okresowej inspekcji wybranych obiektów -wybór zakresu obiektów do inspekcji w celu przeniesienia do urządzenia mobilnego (odbiornika GPS)

8 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 8 Praca z podkładem mapowym (wycinek zakładowego systemu GIS) lub wybór obiektów do inspekcji z listy (hierarchia w/g bieżącej pozycji GPS)

9 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 9 Identyfikacja obiektu do inspekcji Proste okna dialogowe do wprowadzania danych pomiarowych Możliwość automatycznego uzupełniania danych pomiarowych o zdjęcia z miejsca inspekcji

10 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 10 Po zebraniu informacji w terenie i synchronizacji baz danych następuje natychmiastowa aktualizacja stanu obiektów i zadań związanych utrzymaniem sieci. W oparciu o uzyskane dane z okresowych inspekcji obiektów można skutecznie planować konserwacje i naprawy oraz potrzeby budżetowe.

11 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 11 Wizualizacja danych pomiarowych w formie tabelarycznej C. Analizowanie danych: Automatyczna analiza danych i generowanie macierzy ocen stanu technicznego obiektów w celu ustalenia priorytetów konserwacji

12 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 12 Wizualizacja danych pomiarowych na zdjęciu satelitarnym Analizowanie danych: Automatyczna analiza danych i generowanie macierzy ocen stanu technicznego obiektów w celu ustalenia priorytetów konserwacji

13 Atlantis INSPECTOR 2014-01-18 13 Analiza bieżących danych pomiarowych pod kątem planowania prac remontowo-konserwacyjnych Oznaczenia kolorów: -obiekt w stanie dobrym -obiekt w stanie dość dobrym -obiekt w stanie złym

14 Atlantis INSPECTOR Korzyści z zastosowania aplikacji INSPECTOR automatyzacja procesu okresowych kontroli obiektów sieciowych usprawnienie planowania i kontroli wykonywanych zadań większa wydajność pracowników lepsza jakość gromadzonych danych ciągły przepływ informacji wydajniejsze cykle utrzymania i konserwacji obiektów tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami prawa wyeliminowanie lub ograniczenie lub kosztownych planów i archiwów papierowych 2014-01-18 14

15 2014-01-18 15 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Wewnętrzna antena GPS do kontroli wykonywanych zadań Połączenie z zewnętrznymi odbiornikami GPS przy użyciu Bluetooth Inne kompatybilne aplikacje sieciowe z zastosowaniem systemu GPS

16 2014-01-18 16 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Ekran pomiarowy odbiornika Ekran menu odbiornika Ekran pomiarowy generatora

17 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Oprogramowanie komunikacyjne Viewer i Collector zapewniające wymianę danych pomiędzy systemem lokalizacji i5000 a odbiornikiem GPS 2014-01-18 17

18 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS 2014-01-18 18 Praca z podkładem mapowym lub późniejsze przeniesienie danych do systemu GIS

19 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS 2014-01-18 19 Tworzenie własnych kategorii obiektów wraz dodatkowymi ich atrybutami

20 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS 2014-01-18 20 Eksport danych pomiarowych do systemu GIS oraz innych formatów

21 2014-01-18 21 Zapraszamy do współpracy Zespół Seba Polska Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji i Serwisu w Poznaniu


Pobierz ppt "Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google