Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych."— Zapis prezentacji:

1 Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych

2 Atlantis INSPECTOR Zautomatyzowanie procesu corocznych kontroli stanu zasobów sieciowych np. hydrantów, zasuw, studni, słupków pomiarowych itp. (zaplanowanie okresowych kontroli, prowadzenie szczegółowej ewidencji, automatyczne uaktualnianie danych, generowanie raportów, itp.) Prowadzenie łatwej w obsłudze szczegółowej ewidencji miejsc występowania awarii na sieci (precyzyjne określenie miejsca wystąpienia awarii w systemie GPS, standaryzacja opisu przyczyn awarii, zaplanowanie okresowych kontroli po naprawie, automatyczne uaktualnianie danych, generowanie raportów, itp.)

3 Atlantis INSPECTOR A. Planowanie: Centralne zarządzanie obiektami i zadaniami Baza danych POSTGRES GIS Atlantis INSPECTOR odbiornik GPS z oprogramowaniem w wersji mobilnej zadania okresowych inspekcji dane z zakładowego systemu GIS informacje o usterkach dane pomiarowe zdjęcia obiektów Ewidencja obiektów Sprawny przepływ informacji Raportowanie i dokumentacja Planowanie konserwacji

4 B. Gromadzenie danych: Lokalizacja obiektów i zbieranie danych o ich cechach i stanie utrzymania z zastosowaniem mobilnych urządzeń GPS Atlantis INSPECTOR

5 Tworzenie własnych kryteriów ewidencji i kontroli obiektów sieciowych geograficzne położenie obiektu (ulica, dzielnica, pozycja GPS, itp.) atrybuty obiektu (data produkcji, nazwa producenta, pełniona funkcja w systemie, itp.) stan techniczny w momencie inspekcji.

6 Atlantis INSPECTOR Tworzenie własnych kryteriów ewidencji i kontroli obiektów sieciowych Przykładowe definiowanie oznaczenia kolorów: -obiekt w stanie dobrym -obiekt w stanie dość dobrym -obiekt w stanie złym Definiowanie własnej skali punktowej dla oceny bieżącego stanu obiektów

7 Atlantis INSPECTOR Tworzenie nowego zadania dla okresowej inspekcji wybranych obiektów -wybór zakresu obiektów do inspekcji w celu przeniesienia do urządzenia mobilnego (odbiornika GPS)

8 Atlantis INSPECTOR Praca z podkładem mapowym (wycinek zakładowego systemu GIS) lub wybór obiektów do inspekcji z listy (hierarchia w/g bieżącej pozycji GPS)

9 Atlantis INSPECTOR Identyfikacja obiektu do inspekcji Proste okna dialogowe do wprowadzania danych pomiarowych Możliwość automatycznego uzupełniania danych pomiarowych o zdjęcia z miejsca inspekcji

10 Atlantis INSPECTOR Po zebraniu informacji w terenie i synchronizacji baz danych następuje natychmiastowa aktualizacja stanu obiektów i zadań związanych utrzymaniem sieci. W oparciu o uzyskane dane z okresowych inspekcji obiektów można skutecznie planować konserwacje i naprawy oraz potrzeby budżetowe.

11 Atlantis INSPECTOR Wizualizacja danych pomiarowych w formie tabelarycznej C. Analizowanie danych: Automatyczna analiza danych i generowanie macierzy ocen stanu technicznego obiektów w celu ustalenia priorytetów konserwacji

12 Atlantis INSPECTOR Wizualizacja danych pomiarowych na zdjęciu satelitarnym Analizowanie danych: Automatyczna analiza danych i generowanie macierzy ocen stanu technicznego obiektów w celu ustalenia priorytetów konserwacji

13 Atlantis INSPECTOR Analiza bieżących danych pomiarowych pod kątem planowania prac remontowo-konserwacyjnych Oznaczenia kolorów: -obiekt w stanie dobrym -obiekt w stanie dość dobrym -obiekt w stanie złym

14 Atlantis INSPECTOR Korzyści z zastosowania aplikacji INSPECTOR automatyzacja procesu okresowych kontroli obiektów sieciowych usprawnienie planowania i kontroli wykonywanych zadań większa wydajność pracowników lepsza jakość gromadzonych danych ciągły przepływ informacji wydajniejsze cykle utrzymania i konserwacji obiektów tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami prawa wyeliminowanie lub ograniczenie lub kosztownych planów i archiwów papierowych

15 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Wewnętrzna antena GPS do kontroli wykonywanych zadań Połączenie z zewnętrznymi odbiornikami GPS przy użyciu Bluetooth Inne kompatybilne aplikacje sieciowe z zastosowaniem systemu GPS

16 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Ekran pomiarowy odbiornika Ekran menu odbiornika Ekran pomiarowy generatora

17 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Oprogramowanie komunikacyjne Viewer i Collector zapewniające wymianę danych pomiędzy systemem lokalizacji i5000 a odbiornikiem GPS

18 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Praca z podkładem mapowym lub późniejsze przeniesienie danych do systemu GIS

19 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Tworzenie własnych kategorii obiektów wraz dodatkowymi ich atrybutami

20 Zestaw lokalizacyjny i5000 GPS Eksport danych pomiarowych do systemu GIS oraz innych formatów

21 Zapraszamy do współpracy Zespół Seba Polska Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji i Serwisu w Poznaniu


Pobierz ppt "Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google