Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego Case study Getin Noble Bank SA KONFERENCJA Ryzyko operacyjne – jak przeciwdziałać mu w praktyce? Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego Case study Getin Noble Bank SA KONFERENCJA Ryzyko operacyjne – jak przeciwdziałać mu w praktyce? Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Departament Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego Case study Getin Noble Bank SA KONFERENCJA Ryzyko operacyjne – jak przeciwdziałać mu w praktyce? Warszawa – 23 listopada 2010 roku

2 Prezentacja ? – o tym … Jakie – charakterystyczne – rozwiązania i działania w zakresie ryzyka operacyjnego, stosuje się w Getin Noble Bank SA

3 Wybrane dane wejściowe … tys. zł – suma bilansowa – rachunków – klientów – pracowników 247 – jednostek operacyjnych – własnych 229 – jednostek operacyjnych – franczyzowych 180 – systemów informatycznych

4 O problemach ryzyka … O problemach ryzyka operacyjnego i o ich rozwiązywaniu – mówi się dużo. O tym mówi wielu, ale nie wszyscy – mówią tak samo.

5 Dlatego konieczne – przeciwdziałanie … Budowie nowej – przysłowiowej wieży Babel – w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym

6 Podejście do ryzyka operacyjnego PODEJŚCIE INAKTYWNE PODEJŚCIE REAKTYWNE PODEJŚCIE INTERAKTYWNE PODEJŚCIE PROAKTYWNE NIEDOSTRZEGANIE RYZYKA OPERACYJNEGO NIEUZNAWANIE RYZYKA OPERACYJNEGO LEKCEWAŻENIE RYZYKA OPERACYJNEGO REAGOWANIE NA ZDARZENIE OPERACYJNE DOPIERO PO JEGO WYSTĄPIENIU PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ELIMINUJĄCYCH SKUTKI WSTĄPIENIA ZDARZENIA OPERACYJNEGO REAGOWANIE NA BIEŻĄCO NA POTENCJALNE ZDARZENIA OPERACYJNE I ICH EWENTUALNE SKUTKI PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ OPERACYJNYCH I ICH SKUTKÓW ORAZ STWORZENIE ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH UWZGLĘDNIANIE POTENCJALNEGO RYZYKA OPERACYJNEGO

7 Terminologia i organizacja … ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM SYSTEMOWEBIEŻĄCE SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM (ZRO) STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZRO DOKUMENTACJA SYSTEMU ZRO PROCES ZRO NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJACE PROCES ZRO MECHANIZMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROCESU ZRO MECHANIZMY OKRESOWEGO PRZEGLĄDU PROCESU ZRO

8 Formułowanie odpowiedzi … CO? JAK? JAK LEPIEJ? WYKONAĆ, W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU

9 W szczególności – odpowiedzi … KTO? GDZIE? CO? KIEDY? MUSI WYKONAĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU

10 Specyfika zdarzeń operacyjnych IncydentyZdarzenia rzeczywiste Nieprawidłowość lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Banku, jego części, produktów lub usług, które zostało odnotowane i nie generuje rzeczywistych strat operacyjnych. Zdarzenia operacyjne z tytułu ryzyka operacyjnego, które wystąpiły w działalności Banku i generują określone skutki finansowe. Zdarzenia potencjalne Zdarzenia operacyjne z tytułu ryzyka operacyjnego, które nie miały jeszcze miejsca, ale prawdopodobne jest ich wystąpienie w działalności Banku, ze względu na specyfikę działalności.

11 Identyfikacja ryzyka1 Pomiar ryzyka 2 Ograniczanie ryzyka 3 Monitorowanie ryzyka 4 Raportowanie ryzyka5 Etapy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym: rejestracja zdarzeń operacyjnych ewidencja zarejestrowanych zdarzeń (w tym WORKFLOW) pomiar ryzyka operacyjnego (BIA, TSA, ASA, AMA, KRI oraz wolumen strat) definiowanie działań zaradczych oraz modyfikacja definicji i limitów KRI monitorowanie profilu ryzyka operacyjnego (wielkości strat, KRI) generowanie raportów na potrzeby nadzorcze generowanie raportów na potrzeby zarządcze Funkcjonalność Systemu OPERON: Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym i funkcjonalność Systemu OPERON

12 Moduł Ewidencja1 Moduł Analiza 2 Moduł Samoocena 3 Moduł Parametryzacja 4 Moduł Administracja 5 Moduły Systemu OPERON

13 Moduł Ewidencja1 Funkcjonalność – Ewidencja Zdarzenia rzeczywiste Zdarzenia potencjalne Raporty COREP Mapa ryzyka Action plan

14 Moduł Analiza2 Funkcjonalność – Analiza Metoda BIA Metoda TSA Metoda ASA Metoda AMA Wskaźniki KRI Repozytorium raportów

15 Moduł Samoocena3 Funkcjonalność – Samoocena Pytania Szablony kwestionariuszy samooceny Kwestionariusze samooceny

16 Moduł Parametryzacja 4 Funkcjonalność – Parametryzacja Słowniki proste Słowniki hierarchiczne Schematy księgowe Przepływ prac Kalendarz Obsługa walut

17 Moduł Administracja5 Funkcjonalność – Administracja Role użytkowników Użytkownicy systemu Funkcje systemu Import – Eksport Zarządzanie procesami Dziennik zdarzeń Generowanie raportów RO

18 Role użytkowników Systemu Role zdefiniowane w Systemie Role zdefiniowane w przepływie prac Role związane z analizą danych Role związane z administracją Systemu Rejestrator – definiowanie zdarzeń/ korekt na I poziomie przepływu prac Akceptant – definiowanie zdarzeń/ korekt na II poziomie przepływu prac Weryfikator – definiowanie zdarzeń/ korekt na III poziomie przepływu prac Koordynator – definiowanie zdarzeń/ korekt na IV poziomie przepływu prac Analityk - analizowanie ryzyka operacyjnego Adminmer – administracja merytoryczna Systemu Admintech – administracja techniczna Systemu Każda z ról posiada uprawnienia do poszczególnych funkcjonalności Systemu, poziomów klasyfikacji oraz atrybutów zdarzeń, które mogą ulegać zmianie podczas jego działania.

19 Wybrane dane wyjściowe … 77 – miesięcy stosowania Systemu ZRO 28 – miesięcy eksploatacji Systemu OPERON – użytkowników Systemu OPERON – zdarzeń operacyjnych – incydentów – zdarzeń rzeczywistych

20 Jaka perspektywa … ? Tylko – dalsze doskonalenie – rozwiązywania wszelkich kwestii, związanych ze zdarzeniami operacyjnymi i wynikającymi z nich skutkami: zaistniałymi w przeszłości, występującymi obecnie, mogącymi w największym stopniu wystąpić w przyszłości.

21 Departament Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego Dziękuję za uwagę Bolesław Zenon Malucha Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego Getin Noble Bank SA


Pobierz ppt "Departament Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego Case study Getin Noble Bank SA KONFERENCJA Ryzyko operacyjne – jak przeciwdziałać mu w praktyce? Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google