Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategiczne potrzeby ZUS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategiczne potrzeby ZUS"— Zapis prezentacji:

1

2 Strategiczne potrzeby ZUS
Wybrane strategiczne cele ZUS w obszarze IT: dywersyfikacja dostawców optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemów informatycznych optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów Realizacja tych celów wymaga: posiadania jednolitej dokumentacji funkcjonalności rozwiązań przejęcia kontroli nad architekturą i technologią rozwiązań optymalnego i obiektywnego planowania i budżetowania

3 Strategiczne potrzeby ZUS
Konieczne okazało się wdrożenie STANDARDÓW w zakresie: zarządzania i analizy wymagań dla systemów informatycznych dokumentowania rozwiązań technologicznych obiektywnego wymiarowania oprogramowania

4 Proces standaryzacji w ZUS
Wg ZUS wyłącznie dzięki równoległej realizacji: działań standaryzacyjnych w zakresie inżynierii oprogramowania usprawniania procesów zarządczych (np. PRINCE2 ™, ITIL™) podnoszenia kompetencji własnych specjalistów możliwe jest skuteczne i efektywne osiąganie celów strategicznych w obszarze informatyzacji administracji

5 Proces standaryzacji w ZUS
Diagram przebiegu STANDARYZACJI w ZUS w zakresie inżynierii oprogramowania w trzech głównych obszarach tematycznych: zarządzanie i analiza wymagań (modelowanie funkcjonalności) wymiarowanie oprogramowania (planowanie i koszty) technologia rozwiązań (dokumentacja projektowa i architektoniczna) wymagania technologia wymiarowanie Stan wdrożenia w ZUS: Poziom początkowy (2010) Poziom AKTUALNY (2013) Poziom docelowy (2016)

6 Wymiarowanie oprogramowania
PROBLEM Brak obiektywnego wymiarowania Brak realnych widełek kosztów Nieoptymalne - eksperckie budżety Działania zaradcze: Standaryzacja wymiarowania oprogramowania: Metoda COSMIC Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie COSMIC Korzyści: Koszty adekwatne do realnych kosztów wytworzenia Transparentna, deterministyczna i obiektywna metoda planowania budżetu

7 Wymiarowanie oprogramowania
Ryzyka braku standaryzacji: Przyjęte budżety projektów są nieweryfikowalne w sposób obiektywny Wysokie ryzyko niezrealizowania projektu zgodnie z przyjętymi założeniami odnośnie zakresu, czasu i budżetu Bez wspólnego punktu odniesienia jaką jest obiektywna miara rozmiaru oprogramowania projekty są nieporównywalne kosztowo i czasowo Brak możliwości ujednoliconego gromadzenia i wykorzystania danych statystycznych uniemożliwia prawidłowe określenie budżetu i planowania harmonogramu przyszłych zleceń

8 Wymiarowanie oprogramowania
Korzyści standaryzacji: Możliwość odniesienia się do danych branżowych w zakresie kosztów i produktywności Możliwość obiektywnego porównywania różnych projektów Możliwość obiektywnej weryfikacji budżetu przez niezależnych ekspertów. Ułatwienie procesów negocjacji warunków realizacji zleceń Możliwość nakładania wymogów produktywności wobec wykonawców Możliwość nieustannej poprawy mierzalnej efektywności wydawania środków na informatyzację Możliwość budowania kontraktów niezależnych od przyszłych zmian prawnych w trakcie realizacji projektu (kontrakty bazujące na cenie za 1 punkt funkcyjny COSMIC a nie cenie za zbiór wymagań)

9 Zarządzanie wymaganiami i analiza
PROBLEM Niska jakość dokumentacji analitycznej Wiedza po stronie dostawcy Uzależnienie od jednego dostawcy Działania zaradcze: Standaryzacja dokumentacji analitycznej: Metodyka analizy ZUS Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie analitycznym Korzyści: Uniezależnienie od jednego dostawcy Możliwość większej kontroli ekonomicznej w obszarach integracji i rozwoju

10 Zarządzanie wymaganiami i analiza
Ryzyka braku standaryzacji: Wysokie uzależnienie od dostawcy danego systemu Utrudniona integracja rozwiązań Utrudnione obiektywne wymiarowanie oprogramowania, a więc szacowanie kosztów, zasobów, terminów – negocjacje eksperckie / siłowe Niska jakość dokumentacji może skutkować niską jakością systemu i wysokimi kosztami utrzymania Wysoki koszt dostosowywania funkcjonalności do zmian prawa i procesów biznesowych

11 Zarządzanie wymaganiami i analiza
Korzyści standaryzacji: Duże uniezależnienie od dostawcy Możliwość analiz rozwiązań pod kątem optymalnego reużycia i integracji Możliwość kompleksowej i globalnej weryfikacji dokumentacji – w tym weryfikacji automatycznej Możliwość śledzenia realizacji wymagań od procesów biznesowych do systemu informatycznego Możliwość szybkiej analizy wpływu planowanych zmian Oparcie o ogólnie przyjęte i wielokrotnie przetestowane standardy i dobre praktyki zewnętrzne (paradygmaty, metodyki, notacje, standardy i wzorce), gwarantują optymalność procesu wytwarzania i utrzymywanie systemu na najwyższym znanym poziomie

12 Technologia rozwiązań -> Dokumentacja projektowa
PROBLEM Trudności w optymalizacji i reużyciu - koszty Niska jakość projektu Nieoptymalne technologicznie oprogramowanie Działania zaradcze: Standaryzacja dokumentacji projektowej: Metodyka projektu ZUS Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie projektowym Korzyści: Uniezależnienie od jednego dostawcy Możliwość większej kontroli wydatków na infrastrukturę i rozwój

13 Technologia rozwiązań -> Dokumentacja projektowa
Ryzyka braku standaryzacji: Wysokie uzależnienie od dostawcy danego systemu Utrudnienia w weryfikacji, czy rozwiązania są optymalne ekonomicznie - pod kątem wydatków na integrację i przyszłe prace rozwojowe Niska jakość dokumentacji skutkuje niską jakością systemu i wysokimi kosztami utrzymania Brak możliwości kontroli zależności poszczególnych warstw i elementów systemu – od procesu biznesowego, przez oprogramowanie, po infrastrukturę Brak dynamicznej ewidencji infrastruktury i oprogramowania, a więc brak kontroli nad wydatkami Utrudniona integracja rozwiązań, w tym integracja warstw

14 Technologia rozwiązań -> Dokumentacja projektowa
Korzyści standaryzacji: Duże uniezależnienie od dostawcy Możliwość analiz rozwiązań pod kątem optymalnego reużycia i integracji Możliwość kompleksowej i globalnej weryfikacji dokumentacji – w tym weryfikacji automatycznej Możliwość kontroli wydatków na infrastrukturę Możliwość kontroli, czy rozwiązania są optymalne ekonomicznie - pod kątem wydatków na integrację i przyszłe prace rozwojowe Możliwość realnej kontroli kierunków rozwoju posiadanych systemów informatycznych Efektywna i dynamiczna kontrola nad posiadanymi zasobami informatycznymi

15 Technologia rozwiązań -> Repozytorium architektoniczne
PROBLEM Brak pełnej „władzy nad” systemem Szczątkowe repozytorium architektury Brak pełnej „wiedzy o” systemie Działania zaradcze: Standaryzacja repozytorium architektonicznego: Zintegrowana metodyka ZUS Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie architektury Korzyści: Możliwość pełnej kontroli zależności warstw i elementów systemu Możliwość dynamicznej ewidencji infrastruktury i oprogramowania

16 Działania standaryzujące ZUS - podsumowanie Podsumowanie
Wg ZUS wyłącznie dzięki równoległej realizacji działań standaryzujących w zakresie poszczególnych obszarów inżynierii oprogramowania i w procesach zarządzania możliwa jest: bezpieczna dywersyfikacja dostawców systemów IT Podsumowanie skuteczna optymalizacja kosztów rozwoju systemów IT

17 Ryzyka i straty wynikające z braku stosowania standardów Podsumowanie
Wg ZUS brak odpowiednio zdefiniowanych standardów w administracji publicznej w zakresie inżynierii oprogramowania przekłada się na wyższe koszty rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz hamuje integrację systemów danej instytucji jak i pomiędzy instytucjami Podsumowanie

18 Korzyści ze stosowania ujednoliconych standardów Podsumowanie
Wg ZUS koszty wdrażania standaryzacji w zakresie obszarów inżynierii oprogramowania są znikome w porównaniu z uzyskiwanymi korzyściami: Podsumowanie ekonomicznymi w postaci optymalizacji kontroli kosztów zarządczymi w postaci skutecznego monitorowania i planowania jakościowymi w postaci lepszego oprogramowania ludzkimi w postaci budowania kompetentnych zespołów mających narzędzia do współpracy z dostawcami na zasadach partnerskich

19 Metoda COSMIC Stosowana przez ZUS metoda wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania to metoda COSMIC, która jest: bezpłatna i publiczne dostępna (www.cosmicon.com) uznana w środowisku i objęta certyfikacją ISO/IEC oraz 14143 dostępna w języku polskim (podręcznik stosowania jest w materiałach konferencyjnych) objęta ścieżką certyfikacji specjalistów, wkrótce w języku polskim (www.psmo.pl)

20 Mapa standaryzacji w zakresie inżynierii oprogramowania
W materiałach dla uczestników konferencji znajduje się również szczegółowa mapa standaryzacji w zakresie trzech głównych obszarów inżynierii oprogramowania opisująca: stan danego „stopnia standaryzacji”, ryzyka, korzyści. Materiały z warsztatów dostępne są pod adresem

21


Pobierz ppt "Strategiczne potrzeby ZUS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google