Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategiczne potrzeby ZUS Wybrane strategiczne cele ZUS w obszarze IT: dywersyfikacja dostawców optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategiczne potrzeby ZUS Wybrane strategiczne cele ZUS w obszarze IT: dywersyfikacja dostawców optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemów informatycznych."— Zapis prezentacji:

1

2 Strategiczne potrzeby ZUS Wybrane strategiczne cele ZUS w obszarze IT: dywersyfikacja dostawców optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemów informatycznych optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów Realizacja tych celów wymaga: posiadania jednolitej dokumentacji funkcjonalności rozwiązań przejęcia kontroli nad architekturą i technologią rozwiązań optymalnego i obiektywnego planowania i budżetowania

3 Konieczne okazało się wdrożenie STANDARDÓW w zakresie: zarządzania i analizy wymagań dla systemów informatycznych dokumentowania rozwiązań technologicznych obiektywnego wymiarowania oprogramowania Strategiczne potrzeby ZUS

4 Wg ZUS wyłącznie dzięki równoległej realizacji: działań standaryzacyjnych w zakresie inżynierii oprogramowania usprawniania procesów zarządczych (np. PRINCE2, ITIL) podnoszenia kompetencji własnych specjalistów możliwe jest skuteczne i efektywne osiąganie celów strategicznych w obszarze informatyzacji administracji Proces standaryzacji w ZUS

5 Diagram przebiegu STANDARYZACJI w ZUS w zakresie inżynierii oprogramowania w trzech głównych obszarach tematycznych: zarządzanie i analiza wymagań (modelowanie funkcjonalności) wymiarowanie oprogramowania (planowanie i koszty) technologia rozwiązań (dokumentacja projektowa i architektoniczna) wymagania technologiawymiarowanie Stan wdrożenia w ZUS: - Poziom początkowy (2010) - Poziom AKTUALNY (2013) - Poziom docelowy (2016)

6 Brak obiektywnego wymiarowania Brak realnych widełek kosztów Nieoptymalne - eksperckie budżety Wymiarowanie oprogramowania PROBLEM Działania zaradcze: Standaryzacja wymiarowania oprogramowania: Metoda COSMIC Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie COSMIC Korzyści: Koszty adekwatne do realnych kosztów wytworzenia Transparentna, deterministyczna i obiektywna metoda planowania budżetu

7 Ryzyka braku standaryzacji: Przyjęte budżety projektów są nieweryfikowalne w sposób obiektywny Wysokie ryzyko niezrealizowania projektu zgodnie z przyjętymi założeniami odnośnie zakresu, czasu i budżetu Bez wspólnego punktu odniesienia jaką jest obiektywna miara rozmiaru oprogramowania projekty są nieporównywalne kosztowo i czasowo Brak możliwości ujednoliconego gromadzenia i wykorzystania danych statystycznych uniemożliwia prawidłowe określenie budżetu i planowania harmonogramu przyszłych zleceń Wymiarowanie oprogramowania

8 Możliwość odniesienia się do danych branżowych w zakresie kosztów i produktywności Możliwość obiektywnego porównywania różnych projektów Możliwość obiektywnej weryfikacji budżetu przez niezależnych ekspertów. Ułatwienie procesów negocjacji warunków realizacji zleceń Możliwość nakładania wymogów produktywności wobec wykonawców Możliwość nieustannej poprawy mierzalnej efektywności wydawania środków na informatyzację Możliwość budowania kontraktów niezależnych od przyszłych zmian prawnych w trakcie realizacji projektu (kontrakty bazujące na cenie za 1 punkt funkcyjny COSMIC a nie cenie za zbiór wymagań) Korzyści standaryzacji: Wymiarowanie oprogramowania

9 PROBLEM Działania zaradcze: Standaryzacja dokumentacji analitycznej: Metodyka analizy ZUS Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie analitycznym Korzyści: Uniezależnienie od jednego dostawcy Możliwość większej kontroli ekonomicznej w obszarach integracji i rozwoju Niska jakość dokumentacji analitycznej Wiedza po stronie dostawcy Uzależnienie od jednego dostawcy Zarządzanie wymaganiami i analiza

10 Ryzyka braku standaryzacji: Wysokie uzależnienie od dostawcy danego systemu Utrudniona integracja rozwiązań Utrudnione obiektywne wymiarowanie oprogramowania, a więc szacowanie kosztów, zasobów, terminów – negocjacje eksperckie / siłowe Niska jakość dokumentacji może skutkować niską jakością systemu i wysokimi kosztami utrzymania Wysoki koszt dostosowywania funkcjonalności do zmian prawa i procesów biznesowych

11 Duże uniezależnienie od dostawcy Możliwość analiz rozwiązań pod kątem optymalnego reużycia i integracji Możliwość kompleksowej i globalnej weryfikacji dokumentacji – w tym weryfikacji automatycznej Możliwość śledzenia realizacji wymagań od procesów biznesowych do systemu informatycznego Możliwość szybkiej analizy wpływu planowanych zmian Oparcie o ogólnie przyjęte i wielokrotnie przetestowane standardy i dobre praktyki zewnętrzne (paradygmaty, metodyki, notacje, standardy i wzorce), gwarantują optymalność procesu wytwarzania i utrzymywanie systemu na najwyższym znanym poziomie Korzyści standaryzacji: Zarządzanie wymaganiami i analiza

12 Niska jakość projektu Nieoptymalne technologicznie oprogramowanie Trudności w optymalizacji i reużyciu - koszty Technologia rozwiązań -> Dokumentacja projektowa PROBLEM Działania zaradcze: Standaryzacja dokumentacji projektowej: Metodyka projektu ZUS Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie projektowym Korzyści: Uniezależnienie od jednego dostawcy Możliwość większej kontroli wydatków na infrastrukturę i rozwój

13 Ryzyka braku standaryzacji: Wysokie uzależnienie od dostawcy danego systemu Utrudnienia w weryfikacji, czy rozwiązania są optymalne ekonomicznie - pod kątem wydatków na integrację i przyszłe prace rozwojowe Niska jakość dokumentacji skutkuje niską jakością systemu i wysokimi kosztami utrzymania Brak możliwości kontroli zależności poszczególnych warstw i elementów systemu – od procesu biznesowego, przez oprogramowanie, po infrastrukturę Brak dynamicznej ewidencji infrastruktury i oprogramowania, a więc brak kontroli nad wydatkami Utrudniona integracja rozwiązań, w tym integracja warstw Technologia rozwiązań -> Dokumentacja projektowa

14 Duże uniezależnienie od dostawcy Możliwość analiz rozwiązań pod kątem optymalnego reużycia i integracji Możliwość kompleksowej i globalnej weryfikacji dokumentacji – w tym weryfikacji automatycznej Możliwość kontroli wydatków na infrastrukturę Możliwość kontroli, czy rozwiązania są optymalne ekonomicznie - pod kątem wydatków na integrację i przyszłe prace rozwojowe Możliwość realnej kontroli kierunków rozwoju posiadanych systemów informatycznych Efektywna i dynamiczna kontrola nad posiadanymi zasobami informatycznymi Korzyści standaryzacji:

15 Szczątkowe repozytorium architektury Brak pełnej wiedzy o systemie Brak pełnej władzy nad systemem PROBLEM Działania zaradcze: Standaryzacja repozytorium architektonicznego: Zintegrowana metodyka ZUS Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie architektury Korzyści: Możliwość pełnej kontroli zależności warstw i elementów systemu Możliwość dynamicznej ewidencji infrastruktury i oprogramowania Technologia rozwiązań -> Repozytorium architektoniczne

16 Wg ZUS wyłącznie dzięki równoległej realizacji działań standaryzujących w zakresie poszczególnych obszarów inżynierii oprogramowania i w procesach zarządzania możliwa jest: bezpieczna dywersyfikacja dostawców systemów IT Działania standaryzujące ZUS - podsumowanie skuteczna optymalizacja kosztów rozwoju systemów IT Podsumowanie

17 Ryzyka i straty wynikające z braku stosowania standardów Wg ZUS brak odpowiednio zdefiniowanych standardów w administracji publicznej w zakresie inżynierii oprogramowania przekłada się na wyższe koszty rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz hamuje integrację systemów danej instytucji jak i pomiędzy instytucjami Podsumowanie

18 Korzyści ze stosowania ujednoliconych standardów Wg ZUS koszty wdrażania standaryzacji w zakresie obszarów inżynierii oprogramowania są znikome w porównaniu z uzyskiwanymi korzyściami: ekonomicznymi w postaci optymalizacji kontroli kosztów zarządczymi w postaci skutecznego monitorowania i planowania jakościowymi w postaci lepszego oprogramowania ludzkimi w postaci budowania kompetentnych zespołów mających narzędzia do współpracy z dostawcami na zasadach partnerskich Podsumowanie

19 Metoda COSMIC Stosowana przez ZUS metoda wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania to metoda COSMIC, która jest: bezpłatna i publiczne dostępna (www.cosmicon.com) uznana w środowisku i objęta certyfikacją ISO/IEC 19761 oraz 14143 dostępna w języku polskim (podręcznik stosowania jest w materiałach konferencyjnych) objęta ścieżką certyfikacji specjalistów, wkrótce w języku polskim (www.psmo.pl)

20 W materiałach dla uczestników konferencji znajduje się również szczegółowa mapa standaryzacji w zakresie trzech głównych obszarów inżynierii oprogramowania opisująca: stan danego stopnia standaryzacji, ryzyka, korzyści. Materiały z warsztatów dostępne są pod adresem http://www.zus.pl/warsztaty/ Mapa standaryzacji w zakresie inżynierii oprogramowania

21


Pobierz ppt "Strategiczne potrzeby ZUS Wybrane strategiczne cele ZUS w obszarze IT: dywersyfikacja dostawców optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemów informatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google