Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – sposób podziału środków oraz rozliczanie dotacji Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – sposób podziału środków oraz rozliczanie dotacji Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – sposób podziału środków oraz rozliczanie dotacji Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 28 maja 2009 roku

2 Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej kalkulowana jest w oparciu o zapis art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku: jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Wielkość środków finansowych przypadających na 1 etat kalkulacyjny w 2009 roku wynosi zł.

3 Zasady rozliczania dotacji przekazanej na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej
Zgodnie z założeniami przekazanymi 18 stycznia br. na spotkaniu z Wojewodą Małopolskim w Tarnowie, w bieżącym roku, wysokość przekazywanych środków finansowych zależna jest od wysokości faktycznego zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej (nie większego jednak niż wynikającego z zapisów art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej). Informacja w tej sprawie została przekazana samorządom w piśmie z dnia 11 lutego br. oraz została przekazana ponownie pismem z dnia 12 marca br.

4 Zasady rozliczania dotacji przekazanej na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej
Po każdym kwartale 2009 roku, nastąpi zgodna z powyższymi zasadami weryfikacja przekazanych środków finansowych, czego wynikiem będzie skorygowana transza na kolejny miesiąc. Transza na kwiecień skorygowana została o niewykorzystaną część dotacji za I kwartał br. (wg stawki: zł/1 etat). Środki pozostałe po IV kwartale 2009 roku podlegać będą zwrotowi, zgodnie z art. 144 i art. 145 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. 249 z 2005 r., poz. 2104, z późn. zm.), do budżetu państwa w części w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

5 Docelowy sposób podziału dotacji z budżetu wojewody, przeznaczonej na dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej Dotacja przeznaczona na dofinansowanie OPS stanowić będzie określony 15 – 35 %* kosztów działalności ośrodka (liczony jako udział zadań rządowych w całości zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej), nie więcej jednak niż: stawka obowiązująca w danym roku x ilość pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku. * Wstępna szacunkowa analiza

6 Docelowy sposób podziału dotacji z budżetu wojewody, przeznaczonej na dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej % udział zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w całości zadań realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w skali województwa wynosi szacunkowo ok. 25%*. % udział zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w całości zadań realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach województwa małopolskiego wynosi od 15% do 35%.* * Wstępna szacunkowa analiza

7 Docelowy sposób podziału dotacji z budżetu wojewody, przeznaczonej na dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej Informacja pozyskana z wiarygodnego źródła, jakim jest SAC gromadząca dane z zakresu pomocy społecznej. Dokładna analiza danych z SAC pozwoli na precyzyjne ustalenie wysokości dotacji dla każdego samorządu. Powyższa kalkulacja nie uwzględnia realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, których koszty obsługi finansowane są zgodnie z powyższymi przepisami tj. 3% wielkości przekazanej dotacji w rozdziale


Pobierz ppt "Dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – sposób podziału środków oraz rozliczanie dotacji Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google