Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków 24 lutego 2009 r. Departament Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków 24 lutego 2009 r. Departament Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków 24 lutego 2009 r. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

2 Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące działania w zakresie: Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące działania w zakresie: - zapobiegania powstawaniu odpadów, - selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, - przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, - składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 Główne zadania wynikające dla gmin

3 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 (PGOWM 2010) n n Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 został przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XI/133/07 z dnia 24 września 2007 r. n n Plan określa cele i kierunki działań na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2018. n n PGOWM 2010 stanowi aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XI/125/03 z dnia 25 sierpnia 2003 roku. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

4 PGOWM 2010- Kierunki działań strategicznych

5 Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego PGOWM 2010- proponowany system gospodarki odpadami

6 Zaleca się budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w zakładach zagospodarowania odpadów (zzo) obsługujących obszar zamieszkały przez więcej niż 300 tyś mieszkańców. Wg tego kryterium w Województwie Małopolskim kwalifikuje się: n n zzo Bolesław-Kraków-Proszowice n n zzo Tarnów n n zzo Nowy Sącz Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

7 Zgodnie z art. 14 ust 12b i ust 13 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 z późn. zm) sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy: n n gminy jest zobowiązany sporządzić do 30 marca 2009 r. n sporządzić do n powiatu jest zobowiązany sporządzić do 30 czerwca 2009 r. n n województwa jest zobowiązany sporządzić do 30 września 2009 r. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

8 Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno obejmować lata 2007-2008 według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

9 Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31- 156 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.wrotamalopolski.plwww.malopolskie.pl Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego


Pobierz ppt "Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków 24 lutego 2009 r. Departament Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google