Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja programu „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej” Ewa Kwiatkowska – Kierownik Projektu pn. „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja programu „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej” Ewa Kwiatkowska – Kierownik Projektu pn. „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja programu „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej” Ewa Kwiatkowska – Kierownik Projektu pn. „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie” Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

2 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz.776 z późn. zm.) Uchwała nr 14/2005 z dnia 19 lipca 2005r. Rady Nadzorczej PFRON Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

3 Adresaci programu: Jednostki organizacyjne instytucji, które wykonują zadania z zakresu administracji publicznej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

4 Formy pomocy: dofinansowanie lub refundacja kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości dofinansowanie lub refundacja kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy. Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

5 Wysokość pomocy. Dofinansowanie lub refundacja na każde wyposażone nowe miejsce pracy nie może przekroczyć kwoty 15 tys. złotych. Pomoc na dofinansowanie lub refundację kosztów szkoleń nie może przekroczyć kwoty 1250 zł. na każdą przeszkoloną osobę niepełnosprawną. Refundacja kosztów wynagrodzeń nie może przekroczyć 2,5- krotności najniższego wynagrodzenia. Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

6 Refundacja wynagrodzenia:
Wypłata refundacji nastąpi co drugi miesiąc w okresie 36 miesięcy od dnia zatrudniania osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy. Refundacja nie obejmuje wynagrodzenia pracownika oraz kosztów pracodawcy w części finansowanej przez budżet państwa lub PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji. Dofinansowaniu lub refundacji nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy. Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

7 Obowiązki wnioskodawcy:
Obowiązek zatrudnienia przez okres co najmniej 42 miesięcy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie pozostających w zatrudnieniu, posiadających skierowanie z PUP. KWS obowiązek wyposażenia nowych miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, które dotyczą w szczególności warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. obowiązek zatrudnienia i uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy. Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

8 Dostępne na stronach PFRON
Formularze wniosków Dostępne na stronach PFRON link: programy PFRON Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

9 Terminy i miejsce składania wniosków.
31 marca każdego roku realizacji programu, w 2006r. termin wydłużony do 30 września. Świętokrzyski Oddział PFRON w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3. tel. (0-41) Gmina Zawichost Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) fax. (015)

10 Dziękuję za uwagę Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50
tel. (015) fax. (015)


Pobierz ppt "Prezentacja programu „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej” Ewa Kwiatkowska – Kierownik Projektu pn. „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google