Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesny nauczyciel a idea Janusza Korczaka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesny nauczyciel a idea Janusza Korczaka"— Zapis prezentacji:

1 Współczesny nauczyciel a idea Janusza Korczaka
Prof. dr Stanisław Dawidziuk

2 Janusz Korczak mówiąc o wychowawcy podkreśla znaczenia jego podejścia do dziecka. Fundamentem, na którym powinny być budowane relacje z dzieckiem to: - jego akceptacja i rozumienie, - świadomość trudu, jaki podejmuje, a który nierozłącznie wiąże się z pracą z dzieckiem.

3 Stary Doktor podkreślał,
iż wychowawca nie może się obrażać na dziecko. Dobry wychowawca – wg Korczaka – powinien: poznać samego siebie, być sobą, poszukiwać własnej drogi, zanim zacznie wyznaczać dzieciom prawa i obowiązki powinien mieć świadomość, do czego sam jest zdolny,

4 PEDAGOGIKA STAREGO DOKTORA
PEDAGOGIKĄ WYMAGAJACĄ AUTOREFLEKSJI ORAZ OBSERWACJI I ANALIZY POSTĘPOWANIA DZIECKA

5 Pedagogika Korczaka przygotowuje dziecko do realnego życia adoptując z życia dorosłych m. in. instytucje sądów koleżeńskich. Uczy postępowania dojrzałego i przedsiębiorczego.

6 Charakterystyczną cechą otoczenia współczesnego nauczyciela jest zmiana wynikająca z wdrażanych kolejno reform dotyczących: a) planów i programów kształcenia b) struktury szkolnictwa edukacji 6-latków (przedszkole lub szkoła podstawowa)

7 Rys charakterystyki współczesnej szkoły
Wybrane patologie: rodzice nie mają czasu dla własnych dzieci obniżający się sukcesywnie poziom wieku dzieci stosujących przemoc

8 Jaki powinien być współczesny nauczyciel?
kreatywny przedsiębiorczy

9 CZY STUDENCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SĄ PRZEDSIĘBIORCZY?

10 Respondentami byli studenci studiów niestacjonarnych.
W październiku i listopadzie 2012 roku zostały przeprowadzone badania wśród studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Respondentami byli studenci studiów niestacjonarnych.

11 Celem badań było dokonanie analizy poziomu świadomości studentów pedagogiki znaczenia przedsiębiorczości w życiu człowieka, potrzeby rozwijania cech osobowościowych typowych dla przedsiębiorczości u dzieci w procesie wychowania.

12 Co rozumie Pani pod pojęciem „przedsiębiorczość”
Umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi 99 Umiejętność radzenia sobie w życiu 242 Wiedzę w zakresie zarządzania 57 Tworzenie nowych wartości (ekonomicznych, społecznych) 5 Inne (proszę doprecyzować) 1

13 Czy umiejętność ta wrodzona, czy nabyta
Czy umiejętność ta wrodzona, czy nabyta? Na 404 badanych aż 244 respondentów uznało umiejętność przedsiębiorczości jako umiejętność wrodzoną, 160 osób jako nabytą.

14 Czy uważa się Pani/Pan za osobę przedsiębiorczą
Czy uważa się Pani/Pan za osobę przedsiębiorczą? Wyniki badań, pokazują, iż ponad 76% badanych osób nie uznaje się za osobę przedsiębiorczą, jednocześnie porównywalna grupa - ponad 74% uważa się za osobę przedsiębiorczą, jedynie ponad 12% nie ma zdania na ten temat.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współczesny nauczyciel a idea Janusza Korczaka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google