Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Unia Europejska a edukacja medialna Albert Woźniak Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Unia Europejska a edukacja medialna Albert Woźniak Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą"— Zapis prezentacji:

1 1 Unia Europejska a edukacja medialna Albert Woźniak Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą

2 2 Unia Europejska a edukacja medialna 1.Pierwsze działania UE w sprawie edukacji medialnej White White Paper: Teaching and learning: Towards the Learning Society (1995) Action Plan: Learning in the Information Society Action Plan: Learning in the Information Society Action Plan: The Safer Internet Action Plan (1999) – Safer Internet Plus (2008) Action Plan: The Safer Internet Action Plan (1999) – Safer Internet Plus (2008) 2.Grupa ekspertów ds. umiejętności korzystania z mediów (2006) analiza - tendencje w zakresie umiejętności korzystania z mediów analiza - tendencje w zakresie umiejętności korzystania z mediów dobre praktyki na szczeblu europejskim - propozycje działań dobre praktyki na szczeblu europejskim - propozycje działań 3.Obecne trendy i podejścia do umiejętności korzystania z mediów (badanie - maj 2006) przegląd obecnych praktyk w zakresie wdrażania umiejętności korzystania z mediów w Europie przegląd obecnych praktyk w zakresie wdrażania umiejętności korzystania z mediów w Europie

3 3 Unia Europejska a edukacja medialna 4.Konsultacje publiczne na temat edukacji medialnej (IV kwartał 2006) - raport: Sprawozdanie z wyników konsultacji publicznej w zakresie umiejętności korzystania z mediów potrzeba dokonania szerszego i długoterminowego badania - nowe kryteria oceny i nowe dobre praktyki potrzeba dokonania szerszego i długoterminowego badania - nowe kryteria oceny i nowe dobre praktyki 5.Zalecenie nr 2006/952/WE w sprawie ochrony małoletnich i godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w związku z konkurencyjnością europejskiego sektora usług audiowizualnych i informacyjnych podkreślenie znaczenia programów w zakresie umiejętności korzystania z mediów podkreślenie znaczenia programów w zakresie umiejętności korzystania z mediów zalecenie konkretnych działań przez państwa członkowskie i Komisję zalecenie konkretnych działań przez państwa członkowskie i Komisję

4 4 Unia Europejska a edukacja medialna 6.Komunikat Komisji: Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, 20.12.2007 KOM(2007) 833 Różne poziomy umiejętności korzystania z mediów: Różne poziomy umiejętności korzystania z mediów: łatwość korzystania ze wszystkich istniejących mediów;łatwość korzystania ze wszystkich istniejących mediów; aktywne korzystanie z mediów (interaktywna telewizja, wyszukiwarki internetowe, rozrywka, dostęp do kultury, międzykulturowy dialog, itd.);aktywne korzystanie z mediów (interaktywna telewizja, wyszukiwarki internetowe, rozrywka, dostęp do kultury, międzykulturowy dialog, itd.); krytyczne podejście do mediów odnośnie ich jakości i treści;krytyczne podejście do mediów odnośnie ich jakości i treści; kreatywne używanie mediów; tworzenie i rozpowszechnianie obrazów, informacji i treści;kreatywne używanie mediów; tworzenie i rozpowszechnianie obrazów, informacji i treści; rozumienie ekonomii mediów oraz różnicy między pluralizmemrozumienie ekonomii mediów oraz różnicy między pluralizmem a własnością mediów; świadomość w zakresie zagadnień związanych z prawami autorskimi;świadomość w zakresie zagadnień związanych z prawami autorskimi;

5 5 Unia Europejska a edukacja medialna Komisja wzywa państwa członkowskie do: Komisja wzywa państwa członkowskie do: zachęcania władz do większego zaangażowania i współpracy w zakresie poprawy poziomów umiejętności korzystania z mediów;zachęcania władz do większego zaangażowania i współpracy w zakresie poprawy poziomów umiejętności korzystania z mediów; wspierania systematycznych badań i regularnej obserwacji oraz składania sprawozdań w zakresie różnych aspektów umiejętności korzystania z mediów;wspierania systematycznych badań i regularnej obserwacji oraz składania sprawozdań w zakresie różnych aspektów umiejętności korzystania z mediów; rozwijania i wdrażania kodeksów postępowania oraz ram współregulacji i wspierania inicjatyw w zakresie samoregulacji.rozwijania i wdrażania kodeksów postępowania oraz ram współregulacji i wspierania inicjatyw w zakresie samoregulacji.

6 6 Unia Europejska a edukacja medialna 7.Nowa dyrektywa w sprawie audiowizualnych usług medialnych (AMSD) 2007/65/WE z 11 grudnia 2007 r. Motyw 37 Motyw 37 Umiejętność korzystania z mediów: sprawność, wiedza i osąd - skuteczne i bezpieczne używanie mediów;sprawność, wiedza i osąd - skuteczne i bezpieczne używanie mediów; świadome wybory;świadome wybory; korzystanie z całego zakresu nowych technologii komunikacyjnych;korzystanie z całego zakresu nowych technologii komunikacyjnych; ochrona odbiorcy i jego rodziny.ochrona odbiorcy i jego rodziny. Przykłady działań: stałe kształcenie nauczycieli i szkoleniowców; stałe kształcenie nauczycieli i szkoleniowców; specjalne szkolenia internetowe dla dzieci; specjalne szkolenia internetowe dla dzieci; zajęcia otwarte dla rodziców; zajęcia otwarte dla rodziców; krajowe kampanie społeczne z udziałem wszystkich mediów - odpowiedzialne korzystanie z Internetu. krajowe kampanie społeczne z udziałem wszystkich mediów - odpowiedzialne korzystanie z Internetu.

7 7 Unia Europejska a edukacja medialna Artykuł 26 Artykuł 26 Nie później niż dnia 19 grudnia 2011 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno- Społecznemu sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, a w razie potrzeby przedkłada wnioski służące jej dostosowaniu do postępu w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych; bierze przy tym pod uwagę przede wszystkim najnowsze osiągnięcia techniczne, konkurencyjność sektora oraz stopień umiejętności korzystania z mediów w każdym z państw członkowskich. W sprawozdaniu tym należy także odnieść się do kwestii reklam telewizyjnych, które towarzyszą audycjom dla dzieci lub stanowią ich element, a zwłaszcza do tego, czy przepisy ilościowe i jakościowe zawarte w niniejszej dyrektywie zapewniły odpowiedni poziom ochrony.

8 8 Unia Europejska a edukacja medialna http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm


Pobierz ppt "1 Unia Europejska a edukacja medialna Albert Woźniak Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google