Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie rozwojem kompetencji zawodowych kadry bibliotek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie rozwojem kompetencji zawodowych kadry bibliotek"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie rozwojem kompetencji zawodowych kadry bibliotek
dr Maja Wojciechowska Uniwersytet Gdański

2 Kompetencje To zbiory zachowań, które pewne osoby opanowują lepiej niż inne, co sprawia że w określonej sytuacji działają one sprawniej. Zachowania te wykorzystują w zintegrowany sposób zdolności, cechy osobowości, nabytą wiedzę. Kompetencji nie można się więc nauczyć tak jak uczy się wiedzy teoretycznej, ale nie są one też umiejętnościami wrodzonymi.

3 Błędy w rozumieniu pojęcia kompetencji
Kompetencje to nie: wiedza teoretyczna cechy charakteru zdolności inteligencja doświadczenie zawodowe

4 Podział kompetencji z uwagi na czas procesu kształcenia
kompetencje nabyte podczas kształcenia początkowego, tj. w trakcie nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, w szkole średniej (tzw. kształcenie ogólne); kompetencje nabyte podczas kształcenia zawodowego, tj. w trakcie nauki w szkole zawodowej, technikum lub studiów wyższych; kompetencje nabyte w ramach permanentnego kształcenia dorosłych, w trakcie realizacji pracy zawodowej; kompetencje nabyte dzięki wykonywaniu obowiązków zawodowych.

5 Cykl zarządzania kompetencjami zawodowymi
analiza stanowiska pracy oraz określenie pożądanego zespołu kompetencji badanie zasobu kompetencji bibliotekarza planowanie rozwoju kompetencji rozwijanie kompetencji mierzenie rozwoju kompetencji

6 Siatka macierzy potencjału rozwojowego pracowników

7 Kwalifikacje w zawodzie bibliotekarza
Określane przez zespół ustaw, rozporządzeń oraz standardów kształcenia bibliotekarzy, potwierdzane na podstawie: uzyskanych stopni wykształcenia, tj. studia wyższe, kursy kwalifikacyjne oraz inne formy kształcenia, okresów zatrudnienia, dorobku naukowego, dydaktycznego i zawodowego

8 5 grup kompetencji bibliotekarskich według M. Majewskiej
Kompetencje prakseologiczne – wyrażające się skutecznością bibliotekarza w planowaniu, organizowaniu, realizacji, kontroli i ocenie procesów biblioteczno-informacyjych. Kompetencje komunikacyjne – wyrażające się skutecznością zachowań językowych w relacjach bibliotekarz – czytelnik, użytkownik. Kompetencje współdziałania – wyrażające się skutecznością zachowań prospołecznych i sprawnością integracyjną bibliotekarza w środowisku społecznym, umiejętnością pracy w zespole. Kompetencje kreatywne – wyrażające się innowacyjnością, niestandardowością działań bibliotekarza. Kompetencje informatyczne – wyrażające się sprawnym korzystaniem z nowoczesnych technologii informacyjnych i medialnych

9 Standardy IFLA w zakresie komptencji dla kształcenia pracowników informacji naukowej
umiejętność określenia rodzaju i zakresu poszukiwanej informacji; umiejętność efektywnego i skutecznego zdobycia dostępu do poszukiwanej informacji; umiejętność krytycznej oceny informacji i źródła z którego pochodzi oraz wprowadzenia jej do bazy wiedzy; umiejętność, zarówno indywidualnego jak i podczas pracy w grupie, wykorzystania informacji w celu zrealizowania określonego zadania; świadomość wielu kwestii prawnych, społecznych, ekonomicznych związanych z korzystaniem z informacji oraz poszanowanie zasad etyki i prawa podczas wyszukiwania i korzystania z informacji.

10

11 Dziękuję za Uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie rozwojem kompetencji zawodowych kadry bibliotek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google