Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek,"— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Maciej Milczanowski PROJEKT Bezpieczeństwo Wewnętrzne w UE

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Istota projektu. Terminy i miejsce konsultacji. Organizacja i terminy zaliczeń Plan zajęć:

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów WYBÓR I SFORMUŁOWANIE PROBLEMU: WYBORU ZAKRESU TEMATYKI DOKONUJE NAUCZYCIEL SFORMUŁOWANIA PROBLEMU (TEMATU PROJEKTU) DOKONUJE STUDENT WYBÓR I SFORMUŁOWANIE PROBLEMU: WYBORU ZAKRESU TEMATYKI DOKONUJE NAUCZYCIEL SFORMUŁOWANIA PROBLEMU (TEMATU PROJEKTU) DOKONUJE STUDENT

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 1. OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA. 2. PRACA NAD REFERATEM/PREZENTACJĄ. 3. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA. 4. PREZENTACJA/OBRONA PROJEKTU.

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Jest to rodzaj harmonogramu w którym zostaną wyszczególnione etapy działań. Plan powinien zawierać: terminy, sposoby realizacji, instytucje współpracujące, wykaz środków (np. aplikacji komputerowych) itp. Jest to rodzaj harmonogramu w którym zostaną wyszczególnione etapy działań. Plan powinien zawierać: terminy, sposoby realizacji, instytucje współpracujące, wykaz środków (np. aplikacji komputerowych) itp. Plan działania

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Wymagania dotyczące referatu: Format referatu: 5 tys. znaków (ze spacjami) tj. ok. 2-3 strony A4. czcionka 12 TNR, odstępy 1,5. Wstęp w oparciu o literaturę przedmiotu. Analiza problemu na postawie literatury, prasy i własnych doświadczeń oraz przemyśleń. Własne wnioski – ocena problemu. PRACA SAMODZIELNA!

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Terminy: – WTOREK, GODZ. 11.00 – 13.00, POK. RA220A LUB 219. KONSULTACJE – WTOREK, GODZ. 11.00 – 13.00, POK. RA220A LUB 219. – DWA RAZY NA SEMESTR. KONSULTACJE NA AFD – DWA RAZY NA SEMESTR. Do 10 MAJA 2011 ODDANIE SPRAWOZDANIA I REFERATU – Do 10 MAJA 2011

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Strona tytułowa zawierająca: temat projektu, nazwisko, imię i kierunek studiów studenta realizującego projekt oraz nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego projekt. Spis treści. Cele projektu. Krótki wstęp teoretyczny, zawierający niezbędne pojęcia, terminy, definicje z zakresu projektu. Opis podjętych działań, dochodzenia do rozwiązania. Wnioski (zwłaszcza w kontekście realizacji postawionych celów), Krótkie streszczenie całości pracy (do 5 zdań), Bibliografia. Zawartość sprawozdania:

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Kryteria oceny KONSULTACJE NA AFD CO NAJMNIEJ 2 X W SEMESTRZE. PREZENTACJA PRACY. TREŚĆ REFERATU. Na ocenę końcową wpływają: umiejętność samodzielnej pracy, ogólne wiadomości nabyte podczas realizacji projektu, umiejętność dyskutowania i argumentowania, sumienność, terminowość itp.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Tematy do opracowania 1. Relacje UE z Rosją w czasie konfliktu rosyjsko – gruzińskiego. 2. Znaczenie Białorusi dla bezpieczeństwa europejskiego. 3. Relacje Ukrainy z UE. 4. Znaczenie Euro 2012 dla procesu zbliżania się Ukrainy do UE. 5. Jakie znaczenie dla procesu integracji miał udział Polski w konflikcie irackim? 6. Polityka imigracyjna UE. 7. Wielokulturowość w UE czynnik warunkujący bezpieczeństwo - pozytywny czy negatywny. 8. Kierunek rozszerzeń UE.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów Literatura : Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, podręcznik dla studentów, Bellona, Warszawa 2008 Jakubczak R, Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006; Zięba, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, WAIP, Warszawa 2007. Prasa codzienna, tygodniki (m. in.: Newsweek, Przekrój, Polityka)

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013 Rzeszów PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek, 7 listopada 2013czwartek,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google