Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

2 KIERUNEK: Zarządzanie SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym

3 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym PROFIL ABSOLWENTA Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania różnymi jednostkami organizacyjnymi, bez względu na przedmiot i rodzaj działalności (biznesowej czy publicznej), jej formę organizacyjno – prawną, formę własności i wielkość organizacji. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i kształtują umiejętności menedżerskie, przygotowujące do realizacji różnorodnych zadań zarządczych związanych z: prowadzeniem nowoczesnego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw o różnych formach prawnych i własnościowych, o różnej wielkości); kierowaniem jednostkami organizacyjnymi sektora publicznego (w takich sferach jak administracja państwowa i samorządowa, nauka, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, itd.).

4 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA Absolwenci posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących zarówno szczebla strategicznego, jak i operacyjnego, w różnych sferach funkcjonowania organizacji biznesowych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) i podmiotów sektora publicznego Absolwenci mają umiejętności kierowania podmiotami i zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy zespołowej, stosowania odpowiednich sposobów motywowania Absolwenci są przygotowani do zarządzania w warunkach ryzyka i niepewności, w warunkach internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) działalności oraz w warunkach różnic kulturowych Absolwenci posiadają rozbudzone zainteresowania poznawcze i badawcze, co przygotowuje ich do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich)

5 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Marketing międzynarodowy Prawo handlowe Przedsiębiorczość Zarządzanie strategiczne Zarządzanie procesami Rachunkowość zarządcza Logistyka

6 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Zarządzanie jakością w sektorze publicznym Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami gmin Informatyzacja zarządzania w sektorze publicznym Teoria gier w decyzjach biznesowych

7 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym JAKA PRACA PO STUDIACH? Specjalność przygotowuje do pracy: na specjalistycznych i kierowniczych stanowiskach wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego w zawodzie doradcy i konsultanta w zakresie organizowania (w tym konstruowania i doskonalenia architektury systemu zarządzania organizacją) oraz kierowania tego rodzaju organizacjami.

8 Do zobaczenia na zajęciach


Pobierz ppt "Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google