Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU"— Zapis prezentacji:

1 ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU
OBSZAR DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ NACZELNA WARTOŚĆ ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU -OCZEKIWANE EFEKTY zmiana relacji osoba-otoczenie MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE Wspieranie poszukiwania i tworzenia swego miejsca w społeczeństwie: poszanowanie godności człowieka, akceptacja idei pluralizmu, poczucie przynależności do diad, grup i wspólnot, poczucie solidarności z innymi, gotowość do podejmowania wyzwań ze strony społeczeństwa, różne kompetencje społeczne interpersonalne, organizacyjne), wiedza o funkcjonowaniu społeczeństwa.

2 ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU
OBSZAR DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ NACZELNA WARTOŚĆ ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU -OCZEKIWANE EFEKTY zmiana osobowości ZDROWIE PSYCHICZNE Tworzenie kontekstu dla zdrowia psychicznego oraz wspieranie u osoby gotowości i umiejętności samorealizacji: realistyczna orientacja w otoczeniu, adekwatne pojęcie samego siebie, samoświadomość, integracja osobowa, zaufanie do siebie i innych, odpowiedzialność, umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, oparte na sympatii i empatii relacje z innymi.

3 ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU
OBSZAR DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ NACZELNA WARTOŚĆ ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU -OCZEKIWANE EFEKTY zmiana struktur poznawczych KRYTYCZNY UMYSŁ Wzbogacanie wiedzy o sobie i otoczeniu, kształtowanie i doskonalenie kompetencji poznawczych: zdobycie i uporządkowanie informacji o świecie i sobie, tak by umieć czynić świat sensownym i przewidywalnym, wrażliwość na problemy i umiejętność ich rozwiązywania, rozwinięcie systemu pojęć i opanowanie odpowiedniego języka, rozwinięcie rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego, rozwinięcie myślenia twórczego, rozwinięcie postawy badawczej.

4 ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU
OBSZAR DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ NACZELNA WARTOŚĆ ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU -OCZEKIWANE EFEKTY zmiana systemu zachowania ADEKWATNE ZACHOWANIE Kształtowanie i doskonalenie umiejętności, kształtowanie nawyków, rozwijanie samokontroli: mistrzowskie opanowanie różnorodnych umiejętności i sprawności szkolnych oraz życiowych, umiejętność realizacji zadań (wytrwałość), motywacja uczenia się, samokontrola, samoobserwacja - self-monitoring, umiejętność zachowywania się w nowych sytuacjach (transfer), umiejętności organizacyjne związane z zarządzaniem sytuacją uczenia się. A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000


Pobierz ppt "ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google