Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 Fundacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 Fundacja."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

2 CELE FUNDACJI Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

3 WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej a jej studentów, absolwentów i wykładowców w rozwoju zawodowym i osobistym. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

4 Edukacja Fundacja stawia sobie również za cel upowszechnianie nauki, edukacji – w tym edukacji ekologicznej, oświaty, kształcenia ustawicznego i wychowania oraz wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury, sztuki i kultury fizycznej. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

5 Przedsiębiorczość W ramach swoich działań organizacja będzie promować idee przedsiębiorczości, w tym działalnoś ć wspomagając ą rozwój gospodarki, gospodarki społecznej i usług społecznych. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

6 Praca Celem aktywności są również promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

7 Prawa człowieka i wolność słowa Bardzo ważną sferą działań FIBS są również upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, wartości europejskich oraz swobód obywatelskich, w tym także działań wspomagających rozwój demokracji, społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu krajowym i lokalnym. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

8 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

9 Aktywizacja Aktywizacja zawodowa i społeczna studentów, absolwentów i słuchaczy Uczelni zakresie zwiększania szans na rynku pracy, w tym poprzez prowadzenie doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

10 Pomoc i wsparcie Pomoc studentom w przypadkach losowych. Wsparcie studentów Uczelni w zakresie inicjatyw mających na celu podniesienie ich kompetencji, wiedzy i umiejętności. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

11 Wykłady i projekty Inicjowanie oraz organizowanie seminariów, wykładów i konferencji naukowych, odczytów oraz innych form działania naukowego. Inicjowanie i realizacja projektów naukowo-badawczych, kulturalnych i edukacyjnych Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

12 Kształcenie i młodzież Podejmowane, realizowanie oraz wspieranie inicjatyw w dziedzinie kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość. Podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz młodzieży. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

13 Mentoring, tutoring, coaching oraz działalność wydawnicza Podejmowane, realizowanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz idei mentoringu, tutoringu i coachingu akademickiego. Prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej, wydawniczej i informacyjno-promocyjnej w kraju i zagranicą. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

14 Wsparcie dla przedsiębiorczych Tworzenie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości oraz inkubatorów usług społecznych. Udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

15 Biznes Udzielanie pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Inicjowanie i prowadzenie współpracy Uczelni i F undacji ze sferą biznesu w zakresie krzewienia idei przedsiębiorczości oraz propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

16 Doradztwo i wsparcie Prowadzenie doradztwa zawodowego, personalnego, prawnego, edukacyjnego. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów oraz przedsięwzięć wpływających na zmianę struktury zawodowej społeczeństwa. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

17 Animacja i edukacja środowiskowa Działania na rzecz poprawy jakości edukacji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i ubóstwu. Podejmowanie działań takich jak animacja, edukacja środowiskowa i praca środowiskowa na rzecz wspierania społeczności lokalnych. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

18 Współpraca z administracją Współpracę z administracją rządową, z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych na terenie całego kraju, a także za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa wschodniego i programów dla Europy Wschodniej. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

19 Badania naukowe Prowadzenie badań diagnostycznych, ewaluacyjnych i prognostycznych zakresie polityki społecznej, pedagogiki, gospodarki społecznej i administracji publicznej. Prowadzenie badań naukowych związanych z kierunkami studiów prowadzonymi przez Uczelnię oraz wsparcie dla grup badawczych. Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

20 WIĘCEJ INFORMACJI Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie www.fibs.org.pl Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eul Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie


Pobierz ppt "Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa Tel. 22 822 96 23 w 204 Fundacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google