Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w firmie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologiczne i społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w firmie"— Zapis prezentacji:

1 Psychologiczne i społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w firmie
Spotkanie Podkarpackiej Grupy Regionalnej PM Jacek Strojny Instytut Gospodarki

2 Garść mądrych myśli Jeśli chcesz zmieniać świat musisz zacząć od siebie (Mahatma Gandi) Nie możemy liczyć jedynie na wielkie wizje geniuszy, ponieważ te trafiają się rzadko… niech każdy z nas stara się rozświetlić mrok choćby najmniejszym światełkiem (Charles Hendy) Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Zacznij od zaraz (Johan Wolfgang von Goethe)

3 Przedsiębiorczość Zdolność do tego, żeby być przedsiębiorczym; posiadanie ducha inicjatywy, rzutkość, zaradność (M.Łuczak, Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą) Działalność gospodarcza charakteryzująca się innowacyjnością i kreowaniem wartości dodanej (B.Beger, Kultura przedsiębiorczości) Proces kreowania czegoś odmiennego ze względu na wartość, poświęcając konieczny do tego czas i wysiłek, zakładając towarzyszące temu finansowe, psychiczne i społeczne ryzyko i uzyskanie dzięki temu nagrody finansowej i osobistej satysfakcji (R.D.Hisrich, M.P.Peters, Enterpreneurship. Starting, Deweloping and Managing)

4 Właściciel firmy, menedżer, przedsiębiorca
Nie każdy kto tworzy firmę (rozpoczyna działalność gospodarczą) jest przedsiębiorcą Nie trzeba tworzyć firmy, aby być przedsiębiorcą. Można bowiem podejmować działania przedsiębiorcze, będąc w funkcjonującej już organizacji (intraprzedsiębiorca) Menedżer może i powinien działać (zarządzać) w sposób przedsiębiorczy Właściciel firmy może być menedżerem (zarządzać) i przedsiębiorcą (działać w sposób przedsiębiorczy)

5 Zarządzanie firmą w sposób przedsiębiorczy charakteryzuje:
Zdolność i gotowość podejmowania inicjatywy Umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji braku pełnej informacji Branie na siebie znacznych obowiązków i ponoszenie długotrwałego wysiłku Zdolność rozumienia potrzeb rynku, a nawet ich prognozowania i wyprzedzania Kojarzenie informacji z różnych dziedzin Zdolność kierowania ludzi nie tylko formalna, ale także budzenie entuzjazmu i zaufania

6 Przedsiębiorczość jako cecha osobowości przedsiębiorcy
Czy przedsiębiorcy jako wyodrębniona grupa społeczno-kulturowa mają wspólne cechy osobowości? Wartości? Postawy? Zdolności? Czy można mówić, ze cechą osobowości przedsiębiorcy jest przedsiębiorczość?

7 Wskaźniki wartości przedsiębiorczych

8 Przedsiębiorczy zbiór wartości

9 Wskaźniki postaw przedsiębiorczych

10 Przedsiębiorcze postawy

11 Wskaźniki zdolności przedsiębiorczych

12 Przedsiębiorcze zdolności

13 Cechy wspólne osobowości przedsiębiorcy
Chce coś w życiu osiągnąć, chce się rozwijać; ma ambitne cele, które pragnie zrealizować (przedsiębiorczy zbiór wartości) Jest otwarty na zmiany i innych ludzi, wierzy w siebie i gotów jest poświęcić wiele, aby osiągnąć to co zamierza (przedsiębiorcze postawy) Jest inteligentny, kreatywny i potrafi tworzyć wizje i plany w perspektywie długookresowej (przedsiębiorcze zdolności)

14 Przedsiębiorcza osobowość

15 Przedsiębiorcza osobowość a płeć

16 Przedsiębiorcza osobowość a wiek przedsiębiorcy

17 Przedsiębiorcza osobowość a wykształcenie przedsiębiorcy

18 Przedsiębiorczość jako sposób działania przedsiębiorstwa
Przedsiębiorczość może przejawiać się w wielu obszarach działania przedsiębiorstwa. Najważniejsze z nich to: Orientacja rynkowa Partycypacja pracowników Wysoka innowacyjność Nastawienie na jakość Czy można mówić, że przedsiębiorczość jest sposobem działania przedsiębiorstwa?

19 Wskaźniki orientacji rynkowej deklarowane przez przedsiębiorców

20 Orientacja rynkowa jako działanie przedsiębiorcze

21 Wskaźniki partycypacji pracowników deklarowane przez przedsiębiorców

22 Partycypacja pracowników jako działanie przedsiębiorcze

23 Wskaźniki wysokiej innowacyjności deklarowane przez przedsiębiorców

24 Wysoka innowacyjność jako działanie przedsiębiorcze

25 Wskaźniki nastawienia na jakość deklarowane przez przedsiębiorców

26 Nastawienie na jakość jako działanie przedsiębiorcze

27 Cechy wspólne działania przedsiębiorczego firmy
Funkcjonuje blisko klienta, obserwuje rynek w poszukiwaniu szans i łatwo reaguje na pojawiającą się zmianę (orientacja rynkowa) Kształtuje zdrowe relacje z pracownikami (partycypacja pracowników) Wdraża innowacje procesowe i produktowe, tworzy warunki do kreatywnego zachowania się pracowników (wysoka innowacyjność) Zapewnia wysoką jakość produktów poprzez podnoszenie kompetencji pracowników i ich motywacji do jakości oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (nastawienie na jakość)

28 Działanie przedsiębiorcze

29 Przedsiębiorcze działanie a wielkość przedsiębiorstwa

30 Przedsiębiorcze działanie a przedmiot działalności przedsiębiorstwa

31 Przedsiębiorcze działanie a długość funkcjonowania przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa

32 Pozytywny wpływ wybranych czynników na rozwój firmy

33 Potencjał rozwojowy badanych przedsiębiorstw

34 Dotychczasowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa

35 Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w następnych latach

36 Instrumenty konkurowania na rynku


Pobierz ppt "Psychologiczne i społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w firmie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google