Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPA WSPARCIA REGIONALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPA WSPARCIA REGIONALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 MAPA WSPARCIA REGIONALNEGO 2004-2006
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Polityki Regionalnej Lipiec 2005

2 Tablice powstały na podstawie materiałów udostępnionych przez odpowiednie jednostki zarządzające poszczególnymi programami i funduszami, to jest departamenty: koordynacji Funduszu Spójności, Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MG i P oraz Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podstawą udostępnienia materiałów było pismo Departamentu skierowane 1 czerwca br. do powyższych jednostek a także do Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej oraz Ministerstwa Finansów. MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

3 Wielkość środków podanych w tablicach dotyczy:
- w przypadku programów operacyjnych Zasoby Ludzkie, Konkurencyjność, Ryby oraz Rolnictwo i Wieś dofinansowania z funduszy strukturalnych wraz ze współfinansowaniem krajowym, bez środków własnych benificjenta, - w przypadku ZPORR nie przekazano informacji odnośnie współfinansowania ze środków krajowych, środki te zostały doszacowane, - w przypadku SOP Transport i Funduszu Spójności wartości całego projektu. - w poszczególnych programach różnych momentów czasowych – od 1 kwietnia br do początku czerwca Kwoty w Euro zostały przeliczone na złotówki po kursie, 4,11zł. MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

4 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w ramach programów operacyjnych + Fundusz Spójności (do 30 kwietnia 2005) na 1 mieszkańca Polska = 100 POLSKA = 100 120,1 – 180,0 100,1 – 120,0 80,1 – 100,0 70,1 – 80,0 40,1 – 70,0 MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

5 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w ramach programów operacyjnych (do 30 kwietnia 2005) na 1 mieszkańca Polska = 100 POLSKA = 100 140,1 – 150,0 100,1 – 120,0 90,1 – 100,0 80,1 – 90,0 60,1 – 80,0 MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

6 Funduszu Spójności (do 30 kwietnia 2005) na 1 mieszkańca
„Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w ramach Funduszu Spójności (do 30 kwietnia 2005) na 1 mieszkańca Polska = 100 POLSKA = 100 > 200,0 150,1 – 200,0 100,1 – 150,0 50,1 – 100,0 < 50,0 MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

7 programów operacyjnych + Fundusz Spójności (do 30 kwietnia 2005)
„Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w ramach programów operacyjnych + Fundusz Spójności (do 30 kwietnia 2005) Polska = 46 397,7 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

8 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w ramach programów operacyjnych (do 30 kwietnia 2005) Polska = 20 870,9 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

9 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006”
- wartość wniosków przyjętych do realizacji w Funduszu Spójności (30 maja 2005) Polska = 25 526,9 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

10 "Mapa Wsparcia Regionalnego"
– Udział poszczególnych Programów Operacyjnych MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

11 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w ZPORR (na 30 kwietnia 2005) Polska = 9 064,0 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

12 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006”
- wartość wniosków przyjętych do realizacji w SPO „Transport” (30 maja 2005) Polska = 5 153,0 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

13 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w SPO „Ryby” (na 10 czerwca 2005) Polska = 279,9 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

14 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w SPO Sektor „Żywność i Wieś” (na 10 czerwca 2005) Polska = 4 751,6 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

15 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”(na 30 kwietnia 2005) Polska = 1 032,8 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

16 „Mapa wsparcia regionalnego 2004 – 2006” - wartość wniosków (przyznane dofinansowanie) w SPO „Zasoby Ludzkie” (31 marca 2005) Polska = 589,6 mln zł MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

17 Wnioski Poza ZPORR i SOP Transport, w pozostałych programach operacyjnych monitoring projektów ze środków unijnych w układzie regionalnym dopiero zaczyna się prowadzić, z tym, że jest bardzo nie spójne i nie skoordynowane Najmniej dostrzega się potrzebę takiego monitoringu w przypadku SOP Zasoby Ludzkie, nie tylko ze względu na specyfikę programu, gdzie projektodawca z danego województwa może realizować projekt w skali całego kraju. MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

18 Wnioski Brakuje jednolitego systemu monitorowania w przekroju regionalnym realizacji projektów ze wszystkich programów i ze wszystkich środków unijnych. Taki system powinien : - być oparty o odpowiedni system komputerowy, Min. Finansów twierdzi , że system SIMIK jest przygotowany do sporządzania takich raportów monitorujących realizacje, warunkiem jest, żeby odpowiednie jednostki odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie Programami Operacyjnymi i Funduszem Spójności rozpoczęły wprowadzanie danych z projektów do centralnej bazy danych. Co do oceny SIMIK, MG i P ma odmienne stanowisko. - przygotowywany na jednakowy, określony moment czasowy, np raz na kwartał, - w którym sprawozdania dotyczące realizacji projektów we wszystkich programów i ze wszystkich środków unijnych, byłyby opracowywane według jednolitego układu i zakresu merytorycznego, co by pozwoliło na prowadzenie kompleksowych analiz regionalnych w tym zakresie. MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

19 dziękuję za uwagę nsrr.gov.pl MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Pobierz ppt "MAPA WSPARCIA REGIONALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google