Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 Schemat drogi obiegu wniosku Instytucja Zarządzająca Przekazanie dokumentacji oraz listy rankingowej pod obrady Komitetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 Schemat drogi obiegu wniosku Instytucja Zarządzająca Przekazanie dokumentacji oraz listy rankingowej pod obrady Komitetu."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 Schemat drogi obiegu wniosku Instytucja Zarządzająca Przekazanie dokumentacji oraz listy rankingowej pod obrady Komitetu Sterującego Akceptacja listy projektów do dofinansowania. Komitet Sterujący Opiniowanie wniosków, przygotowanie listy z rekomendacjami do akceptacji dla Instytucji Zarządzającej. Instytucja wdrażająca Przyjęcie wniosku, wpisanie go do systemu informatycznego, nadanie numeru identyfikacyjnego, kontrola formalna kompletności wniosku. Odbiorca ostateczny Przygotowanie wniosku w formie elektronicznej i papierowej oraz złożenie go z kompletem załączników Grupa robocza Ocena techniczno- ekonomiczna i merytoryczna wniosku, sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz przekazanie listy i dokumentacji do Instytucji Zarządzającej

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2 Składanie aplikacji Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 (Wsparcie sieci KSU) Wnioski składane są przez PARP do Instytucji Zarządzającej Wnioski składane są przez PARP do Instytucji Zarządzającej Poddziałanie 1.1.2 (Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci tych instytucji) sieci tych instytucji) Wnioski składane są przez beneficjentów do PARP (runda aplikacyjna trwa od 20 września i zakończy się 30 listopada br.)

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 3 Składanie aplikacji Działanie 1.2 Runda aplikacyjna dla funduszy poręczeniowych i pożyczkowych rozpocznie się około połowy listopada, dla funduszy typu seed capital - pod koniec roku 2004.

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 4 Składanie aplikacji Działanie 1.3 Pierwsza runda aplikacyjna trwała od 14 czerwca do 16 sierpnia br. Kolejna zostanie ogłoszona na przełomie roku 2004 i 2005

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 5 Składanie aplikacji Działanie 1.4 Runda aplikacyjna dla wszystkich poddziałań poza 1.4.5 trwa od 2 listopada br., przy czym: od 2 listopada br., przy czym: Dla poddziałań 1.4.2 i 1.4.3 ostateczny termin składania Dla poddziałań 1.4.2 i 1.4.3 ostateczny termin składania wniosków upływa 17 grudnia br. o godz. 16.15 wniosków upływa 17 grudnia br. o godz. 16.15 Dla poddziałań 1.4.1 i 1.4.4 nabór odbywa się w trybie ciągłym Dla poddziałań 1.4.1 i 1.4.4 nabór odbywa się w trybie ciągłym Ogłoszenie naboru wniosków do poddziałania 1.4.5 nastąpi w najbliższym czasie

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 6 Składanie aplikacji Działanie 1.5 Pierwsza runda aplikacyjna rozpoczęła się 2 listopada i będzie trwała do 17 grudnia br. do godz. 16.15

7 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 7 Składanie aplikacji Działanie 2.1 Pierwsza runda aplikacyjna rozpoczęła się 20 września i zakończy się 16 grudnia br.

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 8 Składanie aplikacji Działanie 2.2.1 Przeprowadzane 2 razy w roku (w marcu i czerwcu) Wnioski są składane w Instytucji Wdrażającej, Wnioski są składane w Instytucji Wdrażającej, którą jest Departament Instrumentów Finansowych którą jest Departament Instrumentów Finansowych w MGiP w MGiP

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 9 Składanie aplikacji Działanie 2.2.2 Tryb ciągły przez cały okres trwania Programu Wnioski składane w Instytucji Wdrażającej - Wnioski składane w Instytucji Wdrażającej - Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w MGiP Eksportu w MGiP

10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 10 Składanie aplikacji Działanie 2.3 Pierwsza runda aplikacyjna trwa od 20 września do 2 grudnia br. do 2 grudnia br. Wnioski są składane do RIF działających w imieniu PARP

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 11 Składanie aplikacji Działanie 2.4 Przeprowadzana 2 - 6 razy w roku Wnioski są składane w Instytucji Wdrażającej, którą jest NFOŚiGW.

12 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 12 Składanie aplikacji Zasady ogólne: Informacje o rozpoczęciu rund aplikacyjnych: Informacje o rozpoczęciu rund aplikacyjnych: strony internetowe Instytucji Zarządzającej strony internetowe Instytucji Zarządzającej www.konkurencyjnosc.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz strony Instytucji Wdrażających oraz strony Instytucji Wdrażających prasa o zasięgu ogólnokrajowym prasa o zasięgu ogólnokrajowym


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 Schemat drogi obiegu wniosku Instytucja Zarządzająca Przekazanie dokumentacji oraz listy rankingowej pod obrady Komitetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google