Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki i Pracy Założenia Planu Oceny Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki i Pracy Założenia Planu Oceny Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 1 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki i Pracy Założenia Planu Oceny Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006

2 2 Czym jest ewaluacja? Okresowa ocena efektywności, skuteczności, zgodności i oddziaływania programu w odniesieniu do założonych celów Ocena ex-ante (szacunkowa) Ocena mid-term (w połowie okresu realizacji programu) Ocena ex-post (pełna) Ocena uzupełniająca (tematyczna) Ocena uzupełniająca Ocena ex-anteOcena ex-post

3 3 Ewaluacja – podstawowe zasady 1. Ewaluacja każdego programu realizowanego w ramach EFS jest obowiązkowa 2. Ewaluacja służy w równym stopniu ocenie rezultatów programu jak i wsparciu zarządzania i wdrażania programu 3. Ewaluacja prowadzona jest na zasadzie partnerstwa 4. Ewaluacja musi być zaplanowana 5. Ewaluacja musi być niezależna 6. Ewaluacja nie jest monitoringiem ani kontrolą 7. Wyniki ewaluacji są upowszechniane

4 4 Ewaluacja – zaangażowane instytucje 1. Instytucja Zarządzająca SPO RZL przygotowanie i realizacja założeń Planu Oceny SPO RZL upowszechnianie rezultatów ewaluacji 2. Instytucje Wdrażające SPO RZL badanie beneficjentów ostatecznych pomocy 3. Komitet Monitorujący SPO RZL: ogólny nadzór nad ewaluacją zatwierdzanie rekomendacji z raportów ewaluacyjnych monitorowanie wdrażania rekomendacji z ewaluacji 4. Grupa Sterująca ds. Ewaluacji SPO RZL 5. Krajowa Jednostka Oceny 6. Komisja Europejska 7. Ewaluatorzy zewnętrzni (realizatorzy badań)

5 5 Ewaluacja – główne etapy I. Ocena systemu zarządzania i wdrażania SPO RZL (2005) Faza I – Analiza funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania SPO RZL (poziom Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażających) Faza II – Analiza danych z systemu monitorowania Faza III – Analiza funkcjonowania systemu wdrażania (poziom Instytucji Wdrażających i Beneficjentów) II. Ocena ex-ante programu operacyjnego na lata 2007-2013 (2005) III. Ocena ex-post przeprowadzona przez Komisję Europejską we współpracy z państwem członkowskim (2009 )

6 6 Ewaluacja – główne etapy IV. Badania ewaluacyjne mniejszej skali (2005 - 2006) Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach SPO RZL skierowanych do konkretnych grup docelowych Analiza sposobu wdrażania tematów horyzontalnych Badanie wartości dodanej SPO RZL Analizy efektywności i skuteczności realizacji celów wybranych Działań SPO RZL Analizy ad hoc ( V. Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy (przez cały okres wdrażania)

7 7 Grupa Sterująca ds. Ewaluacji SPO RZL Grupa jest ciałem zapewniającym udział różnych partnerów w procesie oceny oraz gwarantującym prawidłowe przeprowadzenie oceny Programu W skład Grupy wchodzą (około 20 osób): Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej SPO RZL Przedstawiciele Instytucji Wdrażających SPO RZL Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej 2 przedstawicieli Komitetu Monitorującego SPO RZL Przedstawiciel Krajowej Jednostki Oceny Przedstawiciel Komisji Europejskiej Eksperci w zakresie badań społecznych (ewaluacji) Ewaluator zewnętrzny (uczestniczy w spotkaniach Grupy)

8 8 Zadania Grupy Sterującej ds. Ewaluacji SPO RZL 1. Formułowanie zagadnień i pytań ewaluacyjnych 2. Współpraca przy przygotowaniu założeń badania w celu wyłonienia wykonawcy ewaluacji 3. Pomoc przy formułowaniu metodologicznych ram kontraktu z wybranym wykonawcą 4. Wsparcie procesu ewaluacji przez cały okres jej trwania, regularny kontakt z wykonawcą 5. Opiniowanie i przyjmowanie merytoryczne raportów z ewaluacji 6. Identyfikowanie obszarów, które powinny być poddane głębszej analizie

9 9 Agnieszka Sternik Departament Zarządzania EFS Warszawa, ul. Żurawia 4a, Tel. (22) 693 – 46 – 86 Agnieszka.Sternik@mg.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "1 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki i Pracy Założenia Planu Oceny Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google