Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewoda Kujawsko-Pomorski OPINIA WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO na temat zgodności celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewoda Kujawsko-Pomorski OPINIA WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO na temat zgodności celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski OPINIA WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO na temat zgodności celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z celami Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013

2 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 2007 - 2013 CEL STRATEGICZNY Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych o charakterze horyzontalnym. Wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach Narodowej Strategii Spójności realizują cele te jednocześnie. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

3 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 Celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin Wojewoda Kujawsko-Pomorski

4 Część I Opinii Narodowa Strategia Spójności a projekt RPO Województwa 1. Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS - tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego ? TAK Wojewoda Kujawsko-Pomorski

5 2. Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS - wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego ? TAK Wojewoda Kujawsko-Pomorski

6 3. Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS - podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług ? TAK Wojewoda Kujawsko-Pomorski

7 4. Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS - budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów? TAK Wojewoda Kujawsko-Pomorski

8 5. Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS - wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej ? TAK Wojewoda Kujawsko-Pomorski

9 6. Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS - rozwój obszarów wiejskich? TAK - częściowo Wojewoda Kujawsko-Pomorski

10 WNIOSEK Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 marca 2006 roku jest zgodny z Narodową Strategią Spójności Opinia wydana dnia 23 marca 2006 roku. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

11 Część II Opinii Strategie rządowe a projekt RPO Województwa Czy działania przewidziane w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego są komplementarne do działań realizowanych w ramach innych krajowych i regionalnych programów, strategii i środków? 1. Krajowy Program Rozwoju Wsi 2. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 - 2013 3. Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2013 r. oraz perspektywiczna diagnoza do roku 2020 4. Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych 5. Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007 - 2013 6. II polityka ekologiczna państwa 7. Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa 8. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 9. Narodowa Strategia Kultury na lata 2004 - 2013 10. Uzupełnienie Narodowej Strategii Kultury na lata 2004 - 2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski

12 WNIOSEK Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 marca 2006 roku jest częściowo zgodny z strategiami rządowymi Opinia wydana dnia 23 marca 2006 roku.

13 Dziękuję za uwagę www.uwoj.bydgoszcz.pl Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Pobierz ppt "Wojewoda Kujawsko-Pomorski OPINIA WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO na temat zgodności celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google