Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Stan wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na dzień 3 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Stan wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na dzień 3 lutego."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Stan wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na dzień 3 lutego 2006 r. Komitet Monitorujący SPO-WKP 13 lutego 2006 r.

2 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Liczba wniosków złożonych w ramach SPO-WKP Priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet II Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Złożone wnioski Wnioski poprawne formalnie Wnioski skierowane do KS Wnioski zatwierdzone przez IZ Liczba podpisanych umów Liczba złożonych wniosków o płatność Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność

3 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski złożone w ramach Priorytetu I Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.4Działanie 1.5

4 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość zatwierdzonego przez IZ dofinansowania w stosunku do alokacji – Priorytet I w mln PLN Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.4 Działanie 1.5 (2 wnioski rezerwowe) 107% na lata 2004-2006 102% na lata 2004-2006 65% na lata 2004-2006 99% na lata 2004-2006 35% na lata 2004-2006

5 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji - Priorytet I w mln PLN Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.5 Wyczerpana alokacja na lata 2004-2006 (150 818 087 PLN) 65% na lata 2004-2006 98% na lata 2004-2006 34% na lata 2004-2006 Wyczerpana alokacja na lata 2004-2006 (605 615 836 PLN) Działanie 1.4

6 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski o płatność oraz płatności w ramach Priorytetu I w PLN Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.5Działanie 1.4

7 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności dokonane w ramach Priorytetu I w stosunku do alokacji na lata 2004-2006 Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3 3,3 % na lata 2004-2006 15,8% na lata 2004-2006 1,4% na lata 2004-2006 w PLN

8 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności w ramach Priorytetu I Łącznie w ramach Priorytetu I złożono 235 wniosków o płatność na kwotę 229 891 303 PLN, zatwierdzono 140 wniosków na kwotę 148 520 032 PLN, dokonano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę 146 164 992 PLN.

9 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski złożone w ramach Priorytetu II Działanie 2.1Działanie 2.4Działanie 2.3Poddziałanie 2.2.2 Poddziałanie 2.2.1 Działanie 2.2

10 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość dofinansowania zatwierdzonego przez IZ w stosunku do alokacji – Priorytet II Działanie 2.1Działanie 2.4Działanie 2.3Poddziałanie 2.2.2 Poddziałanie 2.2.1 Działanie 2.2 w mln PLN 24% na lata 2004-2006 49% na lata 2004-2006 53% na lata 2004-2006 65% na lata 2004-2006 20% na lata 2004-2006 17% na lata 2004-2006

11 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji - Priorytet II w mln PLN Działanie 2.1Działanie 2.3Poddziałanie 2.2.2 Poddziałanie 2.2.1 Działanie 2.2 18% na lata 2004-2006 40% na lata 2004-2006 20% na lata 2004-2006 43% na lata 2004-2006 55% na lata 2004-2006 Działanie 2.4 12,5% na lata 2004-2006

12 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski o płatność oraz płatności w ramach Priorytetu II w PLN Działanie 2.1Działanie 2.2Poddziałanie 2.2.1 Działanie 2.4Działanie 2.3Poddziałanie 2.2.2

13 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności dokonane w ramach Priorytetu II w stosunku do alokacji na lata 2004-2006 Działanie 2.1 Poddziałanie 2.2.1 Poddziałanie 2.2.2 Działanie 2.3 2,3% na lata 2004-2006 7,1% na lata 2004-2006 7,7% na lata 2004-2006 2,3% na lata 2004-2006 Działanie 2.2 6,1% na lata 2004-2006

14 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności w ramach Priorytetu II Łącznie w ramach Priorytetu II złożono 2 785 wniosków o płatność na kwotę 359 187 806 PLN, zatwierdzono 901 wniosków na kwotę 213 142 883 PLN, dokonano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę 186 099 699 PLN.

15 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności w ramach SPO-WKP W ramach Priorytetu I i II dokonano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę : 332 264 692 PLN co stanowi 5,2 % alokacji na Program na lata 2004-2006

16 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności w ramach SPO-WKP w PLN Wartość zatwierdzonych przez IZ wniosków o płatność Wartość wniosków o refundację przesłanych przez IZ do IP Wartość wnioskowanego wsparcia Wartość wydatków kwalifikowanych we wnioskach złożonych do IZ

17 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Prognoza płatności w mln PLN 23,5 % na 2004 r. 36 % na 2004 r. 43,2 % na 2004 r. 51,8 % na 2004 r. 5,5% na 2004-2006 8,4 % na 2004-2006 10 % na 2004-2006 12,1 % na 2004-2006 początek lutegolutymarzeckwiecień

18 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski złożone w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) PomorskiePodkarpackieWielkopolskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieŚląskieDolnośląskie w mln PLN

19 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski złożone w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) PodlaskieOpolskie Świętokrzyskie Warmińsko- mazurskie LubuskieZachodniopomorskieKujawsko- pomorskie Lubelskie

20 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wniosków zatwierdzonych do wsparcia i podpisanych umów w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) w mln PLN DolnośląskieKujawsko- pomorskie ŁódzkieMałopolskieMazowieckieŚląskieWielkopolskie Zachodniopomorskie

21 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wniosków zatwierdzonych do wsparcia i podpisanych umów umów w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) PodkarpackiePodlaskiePomorskieŚwiętokrzyskieWarmińsko- mazurskie w mln PLN OpolskieLubelskieLubuskie

22 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności dokonane w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) w mln PLN ZachodniopomorskieLubelskieLubuskieŁódzkiePodlaskieOpolskieŚwiętokrzyskieDolnośląskiePomorskiePodkarpackieWarmińsko- mazurskie Wielkopolskie Śląskie MałopolskieKujawsko-pomorskieMazowieckie RAZEM: 331 222 132 PLN

23 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Udział projektów składanych przez mikroprzedsiębiorstwa w działaniu 2.1 (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r. ) Wnioski skierowane do KS Wnioski zatwierdzone przez IZ Liczba podpisanych umów w mln PLN Wartość podpisanych umów Wartość wniosków zatwierdzonych do wsparcia

24 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Umowy podpisane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich wartość w ramach poddziałania 2.2.1 Liczba umów 279 363 277 w mln PLN Wartość umów 102 347 616

25 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Udział projektów składanych przez mikroprzedsiębiorstwa w działaniu 2.3 (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r. ) Wnioski skierowane do KS Wnioski zatwierdzone przez IZ Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów Wartość wniosków zatwierdzonych do wsparcia w mln PLN

26 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Stan wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na dzień 3 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google