Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunek EUROPA 1. Co zrobić, aby więcej studentów zagranicznych przyjeżdżało do Polski w ramach europejskich programów wymiany? 2. Jakie warunki przyjęcia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunek EUROPA 1. Co zrobić, aby więcej studentów zagranicznych przyjeżdżało do Polski w ramach europejskich programów wymiany? 2. Jakie warunki przyjęcia,"— Zapis prezentacji:

1 Kierunek EUROPA 1. Co zrobić, aby więcej studentów zagranicznych przyjeżdżało do Polski w ramach europejskich programów wymiany? 2. Jakie warunki przyjęcia, opieki i kształcenia powinny zapewnić im nasze uczelnie ?

2 Kierunek EUROPA 1. Co zrobić? 2. Kto to powinien zrobić? nauczyciel akademicki pracownik administracji władze uczelni władze edukacyjne kraju instytucje państwowe

3 Wnioski końcowe z ubiegłorocznej prezentacji- słabości polskiego szkolnictwa wyższego Oferta w językach obcych (w szczególności w języku angielskim) Promocja kraju Skoordynowana promocja polskiego szkolnictwa wyższego Współpraca z innymi krajami europejskimi

4 Apel po warsztatach Uczelnianych Koordynatorów Erasmusa, grudzień 2005 czynniki ograniczające mobilność –brak rozwiązań systemowych wspierających internacjonalizację –brak dostatecznej oferty w językach obcych –brak infrastruktury –niewystarczające dofinansowanie dla wyjeżdżających

5 Apel po warsztatach Uczelnianych Koordynatorów Erasmusa, grudzień 2005 świadome ukierunkowanie uczelni na mobilność: –programy studiów –regulaminy studiów –system punktowy

6 Apel po warsztatach Uczelnianych Koordynatorów Erasmusa, grudzień 2005 Wzrost liczby wyjeżdżających studentów nie będzie możliwy bez zmiany panującego w wielu uczelniach przekonania, że jest to jedynie sprawa biura współpracy z zagranicą lub pokrewnych jednostek

7 Ocena pobytu i studiów w Polsce przez zagranicznych stypendystów Erasmusa Wyniki badania ESN z roku 2005 Aspekty oceniane pozytywnie Studenci oceniali najwyżej: atmosferę miasta i kraju (pierwsze miejsce); kontakt z kulturą naszego kraju (drugie miejsce); życie studenckie; Studenci są bardziej zadowoleni z pobytu w naszym kraju niż ze studiowania. Studenci nastawieni akademicko są bardziej zadowoleni ze studiowania niż studenci nastawieni pozaakademicko. Na zadowolenie z praktycznego wymiaru pobytu na stypendium duży wpływ ma aktywność organizacji studenckich, w tym głównie ESN.

8 Ocena pobytu i studiów w Polsce przez zagranicznych stypendystów Erasmusa Wyniki badania ESN z roku 2005 Aspekty oceniane negatywnie Najniżej oceniano poziom poinformowania o Polsce i studiach w naszym kraju. Polska jest postrzegana jako kraj słabo znany. Studenci uważają, że są niedoinformowani na temat warunków studiowania i pobytu w Polsce (zarówno przez uczelnię macierzystą jak i przyjmującą). Studenci są bardziej zadowoleni z samego pobytu niż ze studiowania w naszym kraju.

9 Ocena pobytu i studiów w Polsce przez zagranicznych stypendystów Erasmusa WNIOSKI z badania ESN Konieczne jest kompleksowe podejście uczelni do oczekiwań zagranicznych studentów. Uczelnie muszą nie tylko dbać o jakość nauczania, ale także: zapewnić odpowiedni poziom informacji o ofercie kształcenia zapewnić warunki do społecznego funkcjonowania (studenci muszą poradzić sobie z szokiem kulturowym i mieć możliwość nawiązania nowych znajomości, przyjaźni). Konieczne jest propagowanie nauki języka polskiego i wspieranie różnych form bezpośredniej współpracy między studentami polskimi i zagranicznymi, np. poprzez organizowanie tzw. tandemów (czyli wzajemnej nauki języków obcych przez polskich i zagranicznych studentów).


Pobierz ppt "Kierunek EUROPA 1. Co zrobić, aby więcej studentów zagranicznych przyjeżdżało do Polski w ramach europejskich programów wymiany? 2. Jakie warunki przyjęcia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google