Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Rola PARP w procesie budowy i rozwoju klastrów w Polsce Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Europejski Kongres.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Rola PARP w procesie budowy i rozwoju klastrów w Polsce Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Europejski Kongres."— Zapis prezentacji:

1 2011 Rola PARP w procesie budowy i rozwoju klastrów w Polsce Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 16 maja 2011 r.

2 NA RZECZ KLASTRÓW INWESTYCJE KREAOWANIE POLITYKI KLASTROWEJ BADANIA ANALIZY WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARO DOWA PROMOCJA UPOWSZECHN IANIE SZKOLENIA DORADZTWO

3 Katowice, 16 maja 2011 r. Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (POIG 2007-2013) Wsparcie na wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek Alokacja: 104,3 mln EUR w okresie 2007 – 2013 2011 rok I runda przyjmowania wniosków: 21.03.2011r. – 27.05.2011r. II runda planowana – wrzesień 2011 Maksymalna wartość wsparcia: komponent inwestycyjny 20 mln PLN, komponent szkoleniowy 1 mln PLN, komponent doradczy 400 tys. PLN, komponent współpraca międzynarodowa 600 tys. PLN, komponent badania przemysłowe i badania rozwojowe 5 mln PLN, wsparcie na wczesną fazę rozwoju do 2 mln PLN, Kwota środków na I rundę w 2011r. – 80 mln PLN DOTACJE 1/2 Nowość!

4 Katowice, 16 maja 2011 r. DOTACJE 2/2 Działanie 1.4 Promocja i współpraca. Komponent Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów (PO RPW 2007-2013) I RUNDA podpisano 11 umów, na łączną kwotę dofinansowania 38,8 mln PLN; II RUNDA – ogłoszona składanie wniosków w okresie od 01.02. 2011r. – 29.04.2011r. dostępna kwota alokacji – ponad 3,78 mln EUR (EFRR) minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 mln PLN procent wsparcia: do 90% wydatków kwalifikowanych możliwość wydatkowania środków do 31 grudnia 2015 r. trwa ocena wniosków

5 Katowice, 16 maja 2011 r. www.powiazaniakooperacyjne.pl Cel projektu: przekazanie wiedzy i doświadczeń w zakresie kreowania klastrów i inicjatyw klastrowych, tworzenie wizji współpracy Okres realizacji: 2009-2012 Działania: warsztaty, szkolenia i doradztwo w zakresie powstawania klastrów, ich funkcjonowania oraz animowania inicjatyw klastrowych wizyty studyjne w krajach UE Planowane rezultaty: Liczba przeszkolonych osób: 1960 przedsiębiorców 100 przedstawicieli instytucji publicznych 150 animatorów / liderów inicjatyw klastrowych Szkolenia i doradztwo: projekt systemowy PARP Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3)

6 Katowice, 16 maja 2011 r. działania promocyjne: ogólnopolskie konferencje w 16 regionach (także z udziałem partnerów zagranicznych), imprezy towarzyszące (wystawy), wielojęzyczne katalogi o klastrach w regionach oraz katalog ogólnopolski w kilku wersjach językowych działania informacyjne: panele dyskusyjne, wydanie 11 publikacji/ poradników, materiały prasowe i internetowe, obecność tematyki w mediach powołanie Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej pod przewodnictwem MG: współpraca ekspertów krajowych i zagranicznych w zakresie wypracowania rekomendacji dla polityki klastrowej, konsultacje społeczne, raport rezultaty zaplanowane w 2011r. – m.in. 8 konferencji w regionach wraz z imprezami towarzyszącymi i katalogami, 7 publikacji, 3 panele dyskusyjne Promocja i upowszechnianie: projekt systemowy PARP, działanie Polskie klastry i polityka klastrowa (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3)

7 Katowice, 16 maja 2011 r. Kreowanie polityki klastrowej (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3) projekt systemowy PARP Grupa robocza ds. polityki klastrowej : Cel działań Grupy (2011 – 2012) wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej na kolejne lata, na podstawie wniosków z obecnie realizowanych działań dla klastrów z uwzględnieniem założeń polityki KE w zakresie wspierania klastrów oraz doświadczeń i dobrych praktyk zagranicznych budowanie dialogu pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w kształtowanie polityki klastrowej w Polsce Rezultat pracy Grupy - raport zawierający zalecenia i rekomendacje dotyczące kierunków i założeń przyszłej polityki klastrowej w Polsce

8 Katowice, 16 maja 2011 r. Skład Grupy ds. Polityki klastrowej Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Edukacji Narodowej Zespół Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Konwent Marszałków Związek Województw Unia Metropolii Polskich (lub Związku Miast Polskich) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Business Centre Club i KIG Pracodawcy RP Eksperci krajowi i zagraniczni Przedstawiciele klastrów

9 Katowice, 16 maja 2011 r. Nowa propozycja PARP – wsparcie liderów klastrów (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3) projekt systemowy PARP Kuźnia Liderów działania na rzecz menedżerów klastrów* Cel działania wzmocnienie roli menedżerów / liderów klastrów oraz znaczenia efektywnego zarządzania klastrem wypracowanie standardów dotyczących roli i zadań menedżera klastra przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej i najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych tworzenie ram dla sieciowania klastrów poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy menedżerami klastrów polskich oraz polskich i zagranicznych wyposażenie kadry menażerskiej klastrów w nowe kompetencje *wyniki benchmarkingu klastrów wykazały duże zapotrzebowanie, zgłaszane przez menadżerów i członków, na pozafinansowe działania wspierające rozwój klastrów.

10 Katowice, 16 maja 2011 r. Kuźnia Liderów działania na rzecz menedżerów klastrów Działania cykliczne spotkania tematyczne dla menedżerów klastrów; cykliczne spotkania kooperacyjne międzynarodowe; opracowywanie specjalistycznych publikacji dla menedżerów klastrów; konferencja międzynarodowa dla menedżerów klastrów Grupa docelowa kadra menedżerska klastrów / liderzy kadra zarządzająca specjalnymi strefami ekonomicznymi instytucje otoczenia biznesu przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej

11 Katowice, 16 maja 2011 r. Benchmarking klastrów w Polsce Cel projektu ocena stanu klastrów w cyklu dwuletnim (2010, 2012) ocena trendów zmian (rozwoju / schyłku) klastrów w Polsce dostarczenie klastrom informacji nt. doskonalenia własnego działania wypracowanie kolejnych wniosków i rekomendacji: dla klastrów dla instytucji kreujących politykę klastrową na poziomie krajowym i regionalnym (propozycje nowych instrumentów pośredniego i bezpośredniego wsparcia klastrów) dla jednostek naukowych, jbr i instytucji współpracujących z klastrami Badania, analizy na rzecz klastrów (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3) projekt systemowy PARP

12 Katowice, 16 maja 2011 r. Upowszechnianie wiedzy - Publikacje PARP dla klastrów (wybrane przykłady) Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce w wersji książkowej, na CD oraz na Portalu Innowacji (PI) – 2008 r. Jak rozwijać klaster – praktyczny przewodnik (A practical guide to cluster development) – 2008 r. Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów (A European network of excellence for cluster management, matching and promotion) – w wersji książkowej oraz na stronie www.clusterforum.org – 2007 r. Zielona księga inicjatyw klastrowych i Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji (The cluster initiative greenbook i Cluster initiatives in developing and transition economies) – 2008 r.

13 Katowice, 16 maja 2011 r. Promocja i upowszechnianie - Portal Innowacji dla klastrów

14 Katowice, 16 maja 2011 r. Wybrane projekty międzynarodowe na rzecz klastrów – z udziałem PARP Projekt: NGPExcellence – Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland Partnerzy: instytucje realizujące programy wsparcia dla klastrów w Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Norwegii, Niemczech oraz w Polsce/PARP okres realizacji projektu: 09.2010r. – 06.2011r. Cel NGPExcellence: przeprowadzenie benchmarkingu krajowych polityk klastrowych, przeprowadzenie benchmarkingu na grupie ok. 200 klastrów w Europie, w tym 20 z Polski (trzecia liczebność po Niemczech i Danii) wypracowanie rekomendacji dla polityk klastrowych (w tym opracowanie dwóch raportów ogólnych nt. polityk klastrowych oraz benchmarkingu klastrów oraz raportów dedykowanych klastrom konferencja zamykająca projekt: 26-27.05.2011r. w Kopenhadze

15 Katowice, 16 maja 2011 r. Projekt: Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation Support – TACTICS realizowany w ramach Programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) Partnerzy: 7 organizacji z następujących krajów: Francja, Szwecja, Włochy, Polska/PARP, Austria, UK, Belgia 2009-2012, budżet 2.62 mln Euro (PARP ok.171 tys Euro) Celem TACTICS jest wykorzystanie międzynarodowej współpracy instytucji wdrażających programy i instrumenty dla klastrów w celu wspierania europejskich klastrów o znaczeniu światowym, poprzez przygotowanie rekomendacji w zakresie polityki klastrowej, dotyczących usuwania barier współpracy międzynarodowej klastrów

16 Katowice, 16 maja 2011 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Infolinia: + 48 (22) 432 89 91/92/93 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2011 Rola PARP w procesie budowy i rozwoju klastrów w Polsce Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Europejski Kongres."

Podobne prezentacje


Reklamy Google